Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Projektiaika

Projektiaikaa on kulunut 34%.

 

Valmiusaste on 29%.

 

Laskutus on 29% toteutusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Kaksoisraidetta on valmiina 2100 metriä.

Raidetta on asennettu vuonna 2018 jo kaikille viidelle rakennuslohkolle.

 

Silloista valmiina puolet eli 8 raitiotiereitin silloista. 7 siltaa on parhaillaan rakenteilla.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmiina 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 2000 henkilöä, joista ulkomaalaisia 85 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 450 henkilöä.

 

työtunnit

Toteutusvaiheessa tehtyjä työtunteja on yli 560 000 tuntia eli noin 316 henkilötyövuotta

 

Hankkeella on tapahtunut 6 työtapaturmaa 

eli tapaturmataajuus on 9,2 (työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti )

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 239 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 58% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 330 kappaletta tiedotteita.

 

 

 

 

Tilanne: kesäkuu 2018