Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on käynnissä kaikilla viidellä lohkolla:

keskustassa, Kalevassa, Hervannan valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla.

Työt etenevät suunnitellusti.

Kulunut projektiaika

Projektiaikaa on kulunut 26%.

 

Projektin valmiusaste

Valmiusaste on 18%.

 

Projektilaskutus

Laskutus on 20% toteutusvaiheen tavoitekustannuksesta.

 

Raidetta on valmiina 1000 metriä.

Raidetta valmistui vuonna 2017 kahdeksaan paikkaan: Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Kanjoninkatu, Insinöörinkatu, Hermiankatu, Hervannan valtaväylällä Nekalantien ramppi ja Turtolan raitiotiepysäkki sekä Kalevassa Sammonaukio.

 

Vuoden 2017 loppuun mennessä valmistui puolet eli 8 raitiotiereitin silloista.

 

Raitiotieradan varteen rakennettavista 20 tukimuurista valmistui vuoden 2017 aikana 17 tukimuuria.

 

Projektille on perehdytetty 1700 henkilöä, joista ulkomaalaisia 68 henkilöä.

Henkilöstömäärä on tällä hetkellä keskimäärin 230 henkilöä.

 

työtunnit

Toteutusvaiheessa tehtyjä työtunteja on yli 560 000 tuntia eli noin 316 henkilötyövuotta

 

Hankkeessa on tapahtunut vuoden 2018 alussa kolme työtapaturmaa.

 

Raitiotieallianssin alihankkijoista 204 yrityksen laskutus on ylittänyt 10 000 €.

Alihankkijoiden laskutuksesta tulee 69% pirkanmaalaisilta yrityksiltä.

 

Raitiotieallianssin viestintä on laatinut ja lähettänyt yli 230 kappaletta tiedotteita.

 

 

Tilanne 16.3.2018