Hervanta

Hervannan rakennuslohkoon kuuluvat Insinöörinkatu, Atomipolku, Hermiankatu, Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu.


Liikennejärjestelyt

Hervantaan Insinöörinkadun pohjoispäähän uusia liikennejärjestelyitä

Kanjoninkadun ja Insinöörinkadun itäpuolisen ajokaistan päällystystyöt alkavat välillä Orivedenkatu – Vilppulanpolku.

Tiedote

Insinöörinkadulla pysäkkimuutoksia ja liikennejärjestelyjä

Insinöörinkadulla tehdään pysäkkimuutoksia sekä kadun pohjois- että eteläpäässä. Pohjoispäässä on myös liikennejärjestelyjä Kanjoninkadun ja Orivedenkadun välillä

Tiedote

 

 

Hervannan Insinöörinkatu osittain yksisuuntaiseksi ja osalla kadusta läpiajokielto – bussit kiertävät Hervannan valtaväylän kautta

Tiedote

Pyöräily- ja jalankulkureitit Hervannan ja Kalevan välillä

Hervannan ja Kalevan väliset pyöräilyreitit löytyvät täältä. Laulunsilta Hervannan valtaväylällä suljettu 5.6. alkaen


Rakentamisen eteneminen

Jo alkaneet työt
 • Hermiankatu, johtosiirtoja.
 • Insinöörinkatu, johtosiirtoja ja levityksiä Kanjoninkadun risteysalueella.
 • Insinöörinkatu, vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja välillä Atomipolku–Teekkarinkatu.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

 

Insinöörinkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Aloitus vuonna 2017 väleiltä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku.
 • Vuonna 2018 rakentaminen jatkuu välillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu, vuonna 2019 välillä Opiskelijankatu–Lindforsinkatu ja vuosina 2019–2020 välillä Atomipolku–Arkkitehdinkatu.
 • Työn aikana Insinöörinkatu on osin suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.
 • Bussiliikenne kulkee Hervannassa työn aikana kiertotiejärjestelyin.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana pääsääntöisesti kadun jompikumpi puoli, mutta tilapäiset poikkeusreitit ovat mahdollisia.

Atomipolku ja Hermiankatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2021.