Kaleva

Kalevan rakennuslohkoon kuuluvat Sammonaukio, Teiskontie, Tekunkatu, Kuntokatu, Vieritie, Sammonkatu sekä Rieväkatu.


Liikennejärjestelyt

 Sammonkadun liittymissä uusia liikennejärjestelyjä viikolta 36 alkaen

Tiedote

 

Rieväkadulla väliaikainen kevyen liikenteen silta

Tiedote

 

Kaukolämpötöitä Sammonkatu 58:n kohdalla

Tiedote

Kekkosentien raitiosillalla yötöitä ja liikennemuutoksia

Tiedote

 

Pysäköintipaikat Kalevassa ja Tammelassa raitiotietöiden aikana

Katso vinkit asiakas- ja asukaspysäköintiin Kalevassa ja Tammelassa raitiotien rakentamisen aikana


Rakentamisen eteneminen

Käynnissä olevat työt
 • Sammonaukio, johtosiirrot monessa kohtaa liittymäaluetta.
 • Sammonkatu, johto-ja putkisiirrot sekä katurakentamista useassa kohdassa
 • Teiskontien länsipää johto-ja putkisiirrot

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Sammonaukio

 • Toteutus vuosina 2017–2019 neljässä päävaiheessa.
 • Aloitus huhtikuussa 2017 liikennejärjestelyillä ja johtosiirroilla.
 • Sammonaukio on lohkojen 1 ja 2 solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto- ja putkityöt.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Osa suojateistä joudutaan sulkemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan jalankulkua kiertoreiteille.

Teiskontie

Teiskontie

 • Toteutus vuosina 2018–2020 kolmessa päävaiheessa.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.

Tekunkatu

Tekunkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Maaliskuussa 2017 aloitetaan Kekkosentien sillan rakentamistyöt ja alueen johto- ja putkisiirrot.
 • Työn aikana Tekunkatu on suljettu liikenteeltä.

Kuntokatu

Kuntokatu

 • Toteutus vuosina 2019–2020, paitsi Ensitien kohta, joka rakennetaan vuonna 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään raitiotiellä vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.
 • Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan ennen uuden Ensitien avaamista liikenteelle.

Vieritie

Vieritie

 • Toteutus vuosina 2019–2021. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Työn aikana säilyy vähintään yksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne.

Sammonkatu

Sammonkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Työt aloitetaan maalis–huhtikuussa 2017 eteläiseltä talouskaistalta useasta kohdasta samanaikaisesti johto- ja putkisiirroilla.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet. Pyöräily jatkuu pohjoispuolen pyörätiellä.

Rieväkatu

Rieväkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2020. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Kevyen liikenteen väylä kadun itäreunassa säilyy käytössä työn aikana.