Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylä muodostaa yhden rakennuslohkon.


Liikennejärjestelyt

Turtolan alikulkusilta jälleen käyttöön

Tiedote

 

Hallilassa ja Korkinmäessä kaadetaan puita raitiotien reitiltä

Tiedote

 

Liikennejärjestelyjä Nekalantien ja Sotilaankadun ylittävällä Kokin sillalla 

Tiedote

Pyöräily- ja jalankulkureitit Hervannan ja Kalevan välillä

Hervannan ja Kalevan väliset pyöräilyreitit löytyvät täältä. Laulunsilta suljettu 5.6. alkaen


Rakentamisen eteneminen

Käynnissä olevat työt
 • Raitiotien pohjatyöt välillä Nekalantien ramppi–Sotilaankatu.
 • Vuohenkujan tukimuurin rakentaminen.
 • Nekalantien rampin kiintoraidelaattatyöt
 • Nekalantien ja Sotilaankadun yhdistävän Kokin sillan muokkaustyöt
 • Laulunsillan muokkaus raitiotietä varten
 • Raitiotien pohjatyöt välillä Vuohensillankatu–Turtolan alikulkusilta.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

 

Hervannan valtaväylä

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Toteutus jaettu kahteen osaan: pohjoinen ja etelä.
 • Työt aloitetaan keväällä 2017 Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella maarakennus- ja siltatöillä. Lisäksi alueelle rakennetaan useampi tukimuuri.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Raitiotie rakennetaan pääosin koskemattomaan maastoon, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä lukuun ottamatta:
  • työmaaliikenteen järjestelyjä
  • työskentelyä Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä
  • Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia
  • tarvittavia jalankulun ja pyöräilyn korvaavia reittejä