Joulukalenteri Pohjois-Hervannan pysäkki

18


Hervannan valtaväylän varrelle toteutetaan lahopuuteos. Teos toteutetaan raitiotien reitin varrelta kaadetuista puistolehmuksista, joiden annetaan lahota. Lahopuiden varassa elävät monet harvinaiset ja uhanalaiset lahottajasienet, hyönteiset ja linnut. Vaikka raitiotien reitiltä kaadetut lehmukset ovat pääosin puistolehmusta, odotettavissa on,
että myös kotimaisia metsälehmuksia hyödyntävä lajisto asettuu lahopuuteokselle.

Lue lisää teoksesta