Hervanta

Hervannan rakennuslohkoon kuuluvat Insinöörinkatu, Atomipolku, Hermiankatu, Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018 rakennustyöt

Insinöörinkatu

Johtosiirrot Orivedenkatu–Opiskelijankatu-välillä sekä Hervantakeskuksen ja Duon kauppakeskuksen kohdalla jatkuvat. Kiintoraidelaattaa on viime vuonna valmistunut väleille Kanjoninkatu–Orivedenkatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Tänä vuonna raitiotien rakentaminen etenee väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu sekä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu. Töiden vuoksi Insinöörinkatu on suljettu autoliikenteeltä väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu ja Orivedenkatu–Opiskelijankatu. Bussiliikenne kulkee kiertotiejärjestelyin Hervannan valtaväylän kautta ja taksien paikat siirtyvät Duon kauppakeskuksen edustalta Lindforsinkadulle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on töiden aikana aina toinen puoli kadusta. Lindforsinkatu–Teekkarinkatu-välillä tulee tänä vuonna muutoksia useisiin tonttiliittymiin ja kulkureitteihin rakentamisen aikana. Muutoksista tiedotetaan alueen taloyhtiöitä ja toimijoita erikseen.

Hermiankatu ja Atomipolku

Vuonna 2017 rakennettiin kahta haastavaa kohdetta: Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymäaluetta sekä raideristeystä Insinöörinkadun ja Atomipolun liittymään. Alueiden johtosiirrot ja kiintoraidelaatat on saatu valmiiksi. Alkuvuonna 2018 jatketaan vielä rakentamista Visiokadun ja Hervannantien välillä. Hermiankadun maarakennustyöt valmistuvat ensi syksynä. Tänä vuonna ovat vuorossa Atomipolun päällysrakennetyöt ja myös Hermiankadun päällysrakennetyöt aloitetaan. Hermiankatu toteutetaan yksiraiteisena, mutta varikon liittymäkohdassa Hervannantien päässä varaudutaan mahdolliseen kaksiraiteisuuteen alueen putkisiirtojen osalta. Hermiankadun varikon puoleiseen päähän rakennetaan ns. kolmioraide, joka sijaitsee kokonaisuudessaan varikon tontin puolella. Kolmioraide on nimensä mukaisesti kolmion muotoinen raidejärjestely, jossa kolmion jokaisessa kärjessä on vaihteet. Kolmioraiteella voidaan sujuvoittaa raitiovaunujen kääntymistä ja suunnanvaihtoja varikkoalueella. Useampi vaihde myös varmistaa esteettömän liikenteen varikolta linjalle. Hermiankadulla on töiden aikana kaistajärjestelyjä, mutta bussiliikenne kulkee normaalisti. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Vuonna 2018 on suunnitelmissa maamassojen vaihto Tohtorinpuiston alueelle. Kevyen liikenteen järjestelyt alueella tehdään ennen raitiotien rakentamisen aloittamista. Hervantajärven alueella Salmenkallion paikallistiellä kulku turvataan tarvittaessa kiertotiellä.

 

Heinäkuu

Insinöörikadulla Kanjoninkadun ja Orivedenkadun välillä työstetään radan reunatäyttöjä sekä kaivetaan reunatukien pohjia asennuksia varten. Orivedenkadun kiertoliittymän kiintoraidelaattojen betonivalut tehdään heinäkuussa. Orivedenkadun ja Opiskelijankadun välillä tehdään pohjia ratalaatoille, sekä aloitetaan Opiskelijankadun pysäkin paasikivien asennukset. Opiskelijankadun kiertoliittymän alueella tehdään kaapeliputkituksia, kiintoraidelaattojen pohjia sekä kaukolämpötöitä. Duon kauppakeskuksen edustalla tehdään kiintoraidelaattatöitä. Duon pysäkin paasikivien asennus alkaa heinäkuussa sekä muut kiveystyöt jatkuvat. Ahvenispolun ja Tamppikujan välillä tehdään kaapelisuojaputkituksia sekä ratalaatanpohjia. Tamppikujan ja Teekkarinkadun välillä tonttiliikenne kulkee uuden ratalaatan päällä. Teekkarinkadun liikenneympyrän alueella työt jatkuvat kantavan kerroksen lisäyksellä, päällystyksillä sekä reunatukien asennuksilla.

Hermiankadulla maanrakennusurakka jatkuu. Liikennevaloilla ohjattu yksikaistainen osuus Hermiankatua on siirtynyt ja laajentunut kesäkuun lopussa.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Insinöörinkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Aloitus vuonna 2017 väleiltä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku.
 • Vuonna 2018 rakentaminen jatkuu välillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu, vuonna 2019 välillä Opiskelijankatu–Lindforsinkatu ja vuosina 2019–2020 välillä Atomipolku–Arkkitehdinkatu.
 • Työn aikana Insinöörinkatu on osin suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.
 • Bussiliikenne kulkee Hervannassa työn aikana kiertotiejärjestelyin.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana pääsääntöisesti kadun jompikumpi puoli, mutta tilapäiset poikkeusreitit ovat mahdollisia.

Kanjoninkadun raitiotiekiskot

Kanjoninkadun raitiotiekiskot

Kanjoninkadun raitiotiekiskoja

Insinöörinkadun raitiotiekiskot

Atomipolku ja Hermiankatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.

Hermiankadun raitiotiekiskot

Atomipolun raitiotiekiskoja

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2021.