Hervanta

Hervannan rakennuslohkoon kuuluvat Insinöörinkatu, Atomipolku, Hermiankatu, Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018 rakennustyöt

Insinöörinkatu

Johtosiirrot Orivedenkatu–Opiskelijankatu-välillä sekä Hervantakeskuksen ja Duon kauppakeskuksen kohdalla jatkuvat. Kiintoraidelaattaa on viime vuonna valmistunut väleille Kanjoninkatu–Orivedenkatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Tänä vuonna raitiotien rakentaminen etenee väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu sekä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu. Töiden vuoksi Insinöörinkatu on suljettu autoliikenteeltä väleillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu ja Orivedenkatu–Opiskelijankatu. Bussiliikenne kulkee kiertotiejärjestelyin Hervannan valtaväylän kautta ja taksien paikat siirtyvät Duon kauppakeskuksen edustalta Lindforsinkadulle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on töiden aikana aina toinen puoli kadusta. Lindforsinkatu–Teekkarinkatu-välillä tulee tänä vuonna muutoksia useisiin tonttiliittymiin ja kulkureitteihin rakentamisen aikana. Muutoksista tiedotetaan alueen taloyhtiöitä ja toimijoita erikseen.

Hermiankatu ja Atomipolku

Vuonna 2017 rakennettiin kahta haastavaa kohdetta: Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymäaluetta sekä raideristeystä Insinöörinkadun ja Atomipolun liittymään. Alueiden johtosiirrot ja kiintoraidelaatat on saatu valmiiksi. Alkuvuonna 2018 jatketaan vielä rakentamista Visiokadun ja Hervannantien välillä. Hermiankadun maarakennustyöt valmistuvat ensi syksynä. Tänä vuonna ovat vuorossa Atomipolun päällysrakennetyöt ja myös Hermiankadun päällysrakennetyöt aloitetaan. Hermiankatu toteutetaan yksiraiteisena, mutta varikon liittymäkohdassa Hervannantien päässä varaudutaan mahdolliseen kaksiraiteisuuteen alueen putkisiirtojen osalta. Hermiankadun varikon puoleiseen päähän rakennetaan ns. kolmioraide, joka sijaitsee kokonaisuudessaan varikon tontin puolella. Kolmioraide on nimensä mukaisesti kolmion muotoinen raidejärjestely, jossa kolmion jokaisessa kärjessä on vaihteet. Kolmioraiteella voidaan sujuvoittaa raitiovaunujen kääntymistä ja suunnanvaihtoja varikkoalueella. Useampi vaihde myös varmistaa esteettömän liikenteen varikolta linjalle. Hermiankadulla on töiden aikana kaistajärjestelyjä, mutta bussiliikenne kulkee normaalisti. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana aina toinen puoli kadusta.

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Vuonna 2018 on suunnitelmissa maamassojen vaihto Tohtorinpuiston alueelle. Kevyen liikenteen järjestelyt alueella tehdään ennen raitiotien rakentamisen aloittamista. Hervantajärven alueella Salmenkallion paikallistiellä kulku turvataan tarvittaessa kiertotiellä.

 

Huhtikuu

Insinöörinkadulla Kanjonin raitiotiepysäkillä tehdään putkitustöitä ja sekä valmistellaan pohjia paasikivien asennusta varten. Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä siirretään kaapeleita ja vesihuoltolinjoja sekä asennetaan kaivoja. Ratalaatan pohjia tehdään useassa kohtaa. Kauppakeskus Duon kohdalla poistetaan kiveyksiä ja tehdään johtosiirtoja.  Lindforsinkadun ja Tamppikujan välillä tehdään kaapelireittejä, maaleikkausta ja salaojitusta. Toukokuun alussa aloitetaan ratalaatan teko ja kiskojen asennus. Tamppikujan ja Teekkarinkadun välillä tehdään ratapohjia ja kaukolämpötöitä. Teekkarinkadun kiertoliittymän kohdalla tehdään pohjaa radalle, kaapeliputkituksia ja salaojia. Ratalaatan teko ja kiskojen asennus alkavat toukokuun alussa. Atomipolulla on jo käynnissä kiskojen asennus.

Hervannan sähkönsyöttöaseman kaapelointi tehdään huhtikuun aikana.

Tohtorinpuistossa tehdään ylipengertä ja kaapelisuojaputkituksia.

Hermiankadulla on valettu pysäkin pohjalaatta tällä viikolla. Ensi viikolla alkavat Hermiankadun ja Hervannantien liittymässä vesijohtotyöt ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt.
Muutokset ovat mahdollisia.

 

Insinöörinkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Aloitus vuonna 2017 väleiltä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku.
 • Vuonna 2018 rakentaminen jatkuu välillä Lindforsinkatu–Teekkarinkatu, vuonna 2019 välillä Opiskelijankatu–Lindforsinkatu ja vuosina 2019–2020 välillä Atomipolku–Arkkitehdinkatu.
 • Työn aikana Insinöörinkatu on osin suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.
 • Bussiliikenne kulkee Hervannassa työn aikana kiertotiejärjestelyin.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana pääsääntöisesti kadun jompikumpi puoli, mutta tilapäiset poikkeusreitit ovat mahdollisia.

Atomipolku ja Hermiankatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

Tohtorinpuisto ja Makkarajärvenkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2021.