Kaleva

Kalevan rakennuslohkoon kuuluvat Sammonaukio, Teiskontie, Tekunkatu, Kuntokatu, Vieritie, Sammonkatu sekä Rieväkatu.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018  rakennustyöt

 

Sammonaukio
Sammonaukiolla raitiotien rakentaminen jatkuu edelleen tänä vuonna, sillä Sammonaukio on solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto-ja putkilinjat. Tavoitteena on saada tänä vuonna Kalevan puistotien suuntaiset kaistat lopulliseen muotoonsa. Myös Sammonaukiolla bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyen liikenteen käytössä on työn aikana kadun jompikumpi puoli.

Sammonkatu
Talven aikana Sammonkadulla on tehty johtojen ja kaapelien poikittaislinjoja kadun alta. Kaalamonaukiolla tulevan raitiotien alle toteutetaan paalulaatta, jonka  jälkeen aloitetaan radanrakennus. Raitiotien rakennekerrosten teko ja päällysrakennetyöt toteutetaan tämän vuoden aikana Sammonkadun keskiosalla. Samalla vanha valaistus korvataan uudella, joka asennetaan ratajohtopylväisiin. Sammonkadulle toteutetaan kesällä myös nurmiraiteen koerakenteet. Tänä vuonna on tavoitteena rakentaa radan kiintoraidelaatta valmiiksi koko Sammonkadun pituudelta. Raitiotien ajolankojen asennus tehdään myöhemmin. Maalis-huhtikuulla jatkuvat myös Sammonkadun etelänpuoleisen talouskaistan kadunrakentamistyöt katusuunnitelman mukaiseksi. Raitiotien rakentamisen aikana Sammonkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja liikenne ohjataan pääasiassa talouskaistoja pitkin. Bussiliikenne on normaali työn aikana ja kevyenliikenteen käytössä on kadun molemmat puolet.

Rieväkatu
Tänä vuonna Rieväkadulla jatketaan tukimuurien rakentamista ja maarakennustöitä. Tampereen kaupunki on tilannut erillistyönä Rieväkadun katurakentamisen, joka on valmistunut ennen raitiotien rakentamista. Raitiotien rakentamisen aikana uusi Rieväkatu on liikennöitävissä kahteen suuntaan kaistajärjestelyin. Kevyen liikenteen väylä kadun pohjoisreunassa on käytössä työn aikana.

Teiskontie
Teiskontiellä raitiotien rakentamista jatketaan keväällä reunakivien siirroilla ja sähköratapylväsperustusten tekemisellä. Lisäksi Ilmarinkadun ja Teiskontien liittymässä toteutetaan muutoksia. Teiskontien valaistus korvataan uudella, joka asennetaan ratajohtopylväisiin. Pylväsperustuksia tehdään kadun keskialueella, mikä vaikuttaa kaistajärjestelyihin Teiskontiellä. Raitiotien vaatimat työt toteutetaan tänä vuonna pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja. Viemärisiirrot Teiskontiellä toteutettiin jo viime vuoden aikana. Töiden aikana Teiskontie on liikennöitävissä kahteen suuntaan ja bussiliikenne hoituu normaalisti.  Jalankulun ja pyöräilyn käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet ja kulku kiinteistöihin varmistetaan.

Tekunkatu
Tekunkadulle toteutetaan tänä vuonna raitiotien vaatimat rakennekerrokset, kiintoraidelaatta ja päällysrakenne.

Kuntokatu
Tampereen Yliopistosairaalalle tehtävän uuden Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan tänä vuonna Raitiotieallianssin toimesta, ennen uuden Ensitien rakentamista. Tampereen kaupunki toteuttaa Ensitien ja Kuntokadun erillisurakkana tämän vuoden aikana. Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.

Huhtikuu

Sammonaukiolla tehdään asfaltointitöitä ja liikennejärjestelymuutoksia. Sammonkadun eteläreunan katurakentamistyöt jatkuvat. Sammonkadulla Kaupinkadun liittymässä tehdään vesijohtotöitä. Sammonaukion päässä ja Tursonkatu-Sarvijaakonkatu välillä tehdään ratalaatanpohjia, raitiotien päällysrakennetyöt alkavat huhtikuun loppupuolella. Kaalamonaukiolla paalulaatta saadaan valmiiksi kuun loppuun mennessä.

Rieväkadulla asennetaan sähkörataperustuksia ja tehdään kaapelitöitä.

Teiskontiellä kaukolämpötyöt tien alitse alkavat valmistua. Kaupinkadun liittymässä tehdään vesijohtotöitä ja liikennejärjestelyt palautetaan entiselleen toukokuun alussa. Teiskontien ABC:n vieressä viimeistellään alikulun luiskia ja tehdään kevyen liikenteen väylän pohjatöitä.

Kuntokadulla Ensitien liittymässä pohjatyöt ovat valmiita ja toukokuussa asennetaan kiskot.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Sammonaukio

 • Toteutus vuosina 2017–2019 neljässä päävaiheessa.
 • Aloitus huhtikuussa 2017 liikennejärjestelyillä ja johtosiirroilla.
 • Sammonaukio on lohkojen 1 ja 2 solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto- ja putkityöt.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Osa suojateistä joudutaan sulkemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan jalankulkua kiertoreiteille.

Teiskontie

Teiskontie

 • Toteutus vuosina 2018–2020 kolmessa päävaiheessa.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.

Tekunkatu

Tekunkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Maaliskuussa 2017 aloitettiin Kekkosentien sillan rakentamistyöt ja alueen johto- ja putkisiirrot.
 • Työn aikana Tekunkatu on suljettu liikenteeltä.

Kuntokatu

Kuntokatu

 • Toteutus vuosina 2019–2020, paitsi Ensitien kohta, joka rakennetaan vuonna 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään raitiotiellä vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.
 • Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan ennen uuden Ensitien avaamista liikenteelle.

Vieritie

Vieritie

 • Toteutus vuosina 2019–2021. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Työn aikana säilyy vähintään yksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne.

Sammonkatu

Sammonkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Työt aloitetaan maalis–huhtikuussa 2017 eteläiseltä talouskaistalta useasta kohdasta samanaikaisesti johto- ja putkisiirroilla.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet. Pyöräily jatkuu pohjoispuolen pyörätiellä.

Rieväkatu

Rieväkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2020. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Kevyen liikenteen väylä kadun itäreunassa säilyy käytössä työn aikana.