Kaleva

Kalevan rakennuslohkoon kuuluvat Sammonaukio, Teiskontie, Tekunkatu, Kuntokatu, Vieritie, Sammonkatu sekä Rieväkatu.


Liikennejärjestelyt


Rakentamisen eteneminen

Talven rakennustyöt

 

Sammonaukiolla ja Sammonkadulla tehdään talven aikana marraskuusta alkaen raitiotien pohjanvahvistusta Sammonaukion ja Sammonkadun länsipään välillä.  Sammonkadulla liikenne ohjataan töiden aikana molemmin puolin työaluetta.  Sammonaukion tilapäiset liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi nykyisen mukaisena.

Teiskontiellä on vuonna 2017 toteutettu jo viemärilinjan siirtoja eli vuodelle 2018 suunniteltuja töitä.  Ilmarinkadun risteyksessä alkaa vesijohtolinjan poikitus poraamalla ABC-huoltoaseman kohdalla. Taysin kohdalla Teiskontiellä rakennettava tukimuuri valmistui marraskuun lopulla.

Rieväkadun kautta Hervannan valtaväylän vierellä kulkeva kevyen liikenteen reitti saadaan jälleen syksyn aikana käyttöön. Talven aikana Rieväkadulla tehdään maamassojen vaihtoa. Töillä ei ole merkittävää vaikutusta Rieväkadun liikenteeseen.

Helmikuu

Sammonkadulla vesihuoltolinjan rakentaminen jatkuu ja kadun ali poikittain kulkevia putkituksia asennetaan useassa kohdassa. Tursonkadun ja Sarvijaakonkadun välillä aloitetaan ratapohjan tekeminen kuun puolivälissä. Kaalamon aukion ja Kaupinkadun välisellä keskikaistaosuudella aloitetaan kadun huleveden- ja jätevedenpoikitustöitä. Työt tehdään nykyisellään olevalla aidatulla alueella, eikä niillä ole vaikutusta liikennejärjestelyihin.

Sammonkadun suojateiden liikennevalot ovat toistaiseksi pois toiminnasta. Suojateiden turvallisuutta ja näkyvyyttä on parannettu vilkkuvaloin, alentamalla alueen ajonopeuksia sekä parantamalla jalankulkijoiden näkymistä suojatiealueiden verkkoaidoilla. Osassa suojateitä on myös ajoneuvojen liikkumista hidastavat töyssyt.

Liikennevalojen puuttumisesta ja turvallisista reiteistä on hyvä muistuttaa alueella liikkuvia lapsia, koulujen oppilaita ja muita tienkäyttäjiä. Liikennetilanne Sammonkadulla selkiytyy osittain kevään mittaan, kun raitiotien rakentaminen siirtyy vaihe kerrallaan kadun keskialueelle ja autoliikenne ohjataan talouskaistoille.

Liikennevalojen palauttamista Sammonkadulle kiirehditään, ja niitä pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön rakentamistöiden edetessä, arviolta ensi kesästä alkaen. Liikennejärjestelyjen toimivuutta ja turvallisuutta seurataan jatkuvasti.

Teiskontiellä asennetaan kaivoja ja tehdään täyttöjä. Liikenne palaa takaisin talouskaistalle tällä viikolla. Kalevan ABC:n kohdalla viimeistellään alitusporausta ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt puretaan töiden valmistuttua.

Rieväkadulla tehdään maanleikkaustöitä ja salaojia sekä asennetaan kaapelisuojaputkia ja sähkörataperustuksia.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Sammonaukio

 • Toteutus vuosina 2017–2019 neljässä päävaiheessa.
 • Aloitus huhtikuussa 2017 liikennejärjestelyillä ja johtosiirroilla.
 • Sammonaukio on lohkojen 1 ja 2 solmukohta, josta alkavat Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja Teiskontien johto- ja putkityöt.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Osa suojateistä joudutaan sulkemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan jalankulkua kiertoreiteille.

Teiskontie

Teiskontie

 • Toteutus vuosina 2018–2020 kolmessa päävaiheessa.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.

Tekunkatu

Tekunkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Maaliskuussa 2017 aloitettiin Kekkosentien sillan rakentamistyöt ja alueen johto- ja putkisiirrot.
 • Työn aikana Tekunkatu on suljettu liikenteeltä.

Kuntokatu

Kuntokatu

 • Toteutus vuosina 2019–2020, paitsi Ensitien kohta, joka rakennetaan vuonna 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään raitiotiellä vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.
 • Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan ennen uuden Ensitien avaamista liikenteelle.

Vieritie

Vieritie

 • Toteutus vuosina 2019–2021. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Työn aikana säilyy vähintään yksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne.

Sammonkatu

Sammonkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Työt aloitetaan maalis–huhtikuussa 2017 eteläiseltä talouskaistalta useasta kohdasta samanaikaisesti johto- ja putkisiirroilla.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet. Pyöräily jatkuu pohjoispuolen pyörätiellä.

Rieväkatu

Rieväkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2020. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Kevyen liikenteen väylä kadun itäreunassa säilyy käytössä työn aikana.