Kaleva

Kalevan rakennuslohkoon kuuluvat Sammonaukio, Teiskontie, Tekunkatu, Kuntokatu, Vieritie, Sammonkatu sekä Rieväkatu.


Rakentamisen eteneminen

Talvikauden 2018-2019  rakentamistyöt

 

Sammonaukiolla vahvistetaan loppuvuonna vielä tulevan radan ja risteysalueen pohjarakennetta rakentamalla aukiolle paalulaatta.

Teiskontiellä rakennetaan radan kiintoraidelaatan pohjia.

Sammonkadulla kaikki risteysalueet on saatu valmiiksi ja liikenteen käyttöön, kun kiintoraidelaattatyöt lähes koko kadun mitalta valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Vieritiellä aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen aloitetaan viemäritöitä , jotka kestävät maaliskuulle.

Rieväkadulla jatkuvat sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

Sammonaukio

 • Toteutus vuosina 2017–2019 neljässä päävaiheessa.
 • Sammonaukio on lohkojen 1 ja 2 solmukohta,
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Osa suojateistä joudutaan sulkemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan jalankulkua kiertoreiteille.

Sammonaukion raitiotiekiskot

Teiskontie

Teiskontie

 • Toteutus vuosina 2018–2020 kolmessa päävaiheessa.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä työn aikana kadun jompikumpi puoli.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.

Tekunkatu

Tekunkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2020.

Kuntokatu

Kuntokatu

 • Toteutus vuosina 2019–2020, paitsi Ensitien kohta, joka rakennetaan vuonna 2018.
 • Raitiotien rakentamisen aikana Kuntokatu ylitetään raitiotiellä vaiheittain, mikä aiheuttaa kaistajärjestelyitä.
 • Ensitien ja raitiotien risteysalue rakennetaan ennen uuden Ensitien avaamista liikenteelle.

Vieritie

Vieritie

 • Toteutus vuosina 2019–2021. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Työn aikana säilyy vähintään yksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne.

Sammonkatu

Sammonkatu

 • Toteutus vuosina 2017–2019.
 • Raitiotien vaatimat työt toteutetaan pääosin kadun keskialueella lukuun ottamatta talouskaistojen johtosiirtoja.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Jalankulun käytössä on työn aikana kadun molemmat puolet. Pyöräily jatkuu pohjoispuolen pyörätiellä.

Sammonkadun raitiotiekiskot

Rieväkatu

Rieväkatu

 • Toteutus vuosina 2018–2020. Katurakentaminen toteutetaan ennen raitiotien rakentamista.
 • Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenne säilyy työn aikana kaistajärjestelyin.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Kevyen liikenteen väylä kadun itäreunassa säilyy käytössä työn aikana.