Makkarajärven rakennustyöt alkavat

Makkarajärvenkadulla aloitettiin raitiotiehen liittyvät maanrakennustyöt pintamaiden poistolla ja työn edetessä tehtiin myös louhintaa, maaleikkauksia ja maamassojen vaihtoa. Raitiotieallianssi rakensi alueelle raitiotien lisäksi uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa sekä alikulkukäytävän.