Mihin perustuu keskimääräinen pysäkkiväli 600 metriä?


Keskimääräinen pysäkkiväli on tilastoarvo, joka on laskettu suunnitelman raidepituudesta ja pysäkkien lukumäärästä. Lyhimmillään pysäkkiväli on keskusta-alueilla, esimerkiksi Hämeenkadulla noin 200 metriä. Toisaalta Hervannan valtaväylällä on yli kilometrin pysäkkiväli. Eurooppalaisista kaupungeista saadun kokemuksen sekä kävely- ja ajoajan optimoinnin perusteella raitioteiden pysäkkivälit kaupunkialueella ovat yleensä 450–600 metriä.