Mikä hyöty raitiotiestä on verrattuna nykyisen kaltaisella bussijärjestelmällä jatkamiseen?


Raitiovaunussa on linja-autoa enemmän matkustajapaikkoja ja se pystyy tehokkaampana joukkoliikennevälineenä kuljettamaan suuria ihmisvirtoja edullisemmin tiiviin kaupunkirakenteen alueella, kuten Hervanta–keskusta–Lentävänniemi-välillä sekä keskussairaalan ja keskustan välillä. Nykyisen kaltaisella bussijärjestelmällä on tehokasta toimia muilla alueilla.

Raitiotiejärjestelmän kuljetuskapasiteettia on mahdollista lisätä edullisesti mm. maankäytön tehostuessa näillä alueilla. Suuren kuljetuskapasiteetin ansiosta raitiotiepysäkkien välittömän vaikutusalueen ulkopuolisia alueita on mahdollista kytkeä raitiotiejärjestelmään liityntäliikenteen avulla ja parantaa täten joukkoliikenteen palvelutasoa myös muilla alueilla.

Raitiotievyöhykkeellä on maankäytön kehityskohteita, joissa raitiotiehen perustuvalla laadukkaalla joukkoliikennejärjestelmällä voidaan uskottavasti vaikuttaa näiden uusien alueiden asukkaiden ja työntekijöiden kulkutapavalintaan ja rakentaa näitä alueita vähemmän henkilöautoiluun perustuvaksi mm. pysäköintinormistoa keventäen.

Raitiovaunun, bussin ja henkilöauton kapasiteettivertailu.