Miksi raitiotie rakennetaan Paasikiventielle?


Paasikiventien reitin vahvuutena on muusta ajoneuvoliikenteestä erillinen nopea osuus. Raitiotie kannattaa rakentaa mahdollisimman suurelta osin erilleen muusta liikenteestä. Tällä varmistetaan liikenteen ruuhkautuessa esim. liikenneonnettomuuden takia raitiovaunujen liikennöinnin sujuminen. Paasikiventien reitillä autoliikenteen kanssa yhteistä sekaliikennekaistaa on rakennettava vain Rantatie-kadun osuudelle. Tällä osuudella liikennemäärät ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät kuin Pispalan valtatiellä. Riski liikenteen ruuhkautumiseen Pispalan valtatiellä on suuri, ja poikkeustilanteissa ruuhka Pispalan valtatiellä voisi haitata raitiotieliikennettä merkittävästi.

Kaupungin vuonna 2014 ostamaa Lielahden tehdasaluetta, Hiedanrantaa, kehitetään merkittävänä uutena asuinalueena. Alue on paremmin saavutettavissa Paasikiventietä pitkin. Lisäksi Paasikiventiellä kulkevalla raitiotiellä voidaan palvella Näsijärven ranta-alueen mahdollista täydennysrakentamista Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueen välillä.

Pispalan valtatien ja Pohjanmaantien kautta kulkeva raitiotiereitti tutkittiin aikaisemmin, mutta vaihtoehdosta luovuttiin 2013, koska siinä olisi menetetty Paasikiventien reitin vahvuudet.