Miten raitiotieradan rakentamisaika Hämeenkadulla vaikuttaa bussiliikenteeseen?


Raitiotien rakentaminen tulee aiheuttamaan jonkin verran muutoksia bussiliikenteelle Hämeenkadulla. Rakentaminen etenee kortteliväleittäin. Työn alla oleva kortteliväli ajetaan joko käyttäen vuorotellen käytettävissä olevaa kaistaa tai sitten toisen suunnan bussiliikenne on poikkeusreitillä.

Tietyt työvaiheet saattavat vaatia väliaikaisesti Hämeenkadun katkaisemista työmaan kohdalta. Nämä työvaiheet voidaan ajoittaa hiljaiseen liikenneaikaan tai yöaikaan ja niiden kesto vaihtelee muutamasta minuutista useampiin tunteihin. Pääsääntöisesti kuitenkin bussiliikenne toimii rakentamistöiden ajan.

Raitiotien rakentaminen ei esimerkiksi merkittävästi vaikuta Keskustorin nykyisen bussiterminaalin toimintaan. Hämeenkadun linja-autopysäkkien järjestelyihin tulee muutoksia raitiotien rakentamistyön aikana. Työnaikaiset järjestelyt bussipysäkkien kohdalla on suunniteltu huolellisesti.

Lisää Hämeenkadun rakentamisesta voi lukea täältä.