Onko maailmalta esimerkkejä raitioliikenteestä vastaavissa talviolosuhteissa?


Kyllä. Maailmalla on raitioteitä vaikeammissakin talviolosuhteissa kuin Tampere. Tällaisia ovat esimerkiksi useat Norjan, Ruotsin ja Venäjän raitiotiet. Myös useat Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan raitiotiekaupungit ovat samantapaisia talvikaupunkeja kuin Tampere.

Talven sääolot, pakkanen ja lumi, eivät ole merkittävimpiä ongelmia raitiovaunuille, eivätkä ne juurikaan vaikuta raitiovaunun toimintaan. Talvella raitioliikenteelle voi aiheutua ongelmia haitoista, joita talvi aiheuttaa autoilulle. Tällaisia ongelmia ovat kinosten vuoksi liian lähelle raidetta pysäköidyt autot sekä autojen raitiotievaihteisiin pakkaama lumi. Nämä haitat vältetään pääosin erottamalla raitiotieliikenne muusta ajoneuvoliikenteestä omille kaistoilleen.