Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 2 eli Santalahti, Hiedanranta ja Lentävänniemi rakentaminen on käynnissä Santalahden lohkolla.

Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Pyynikintori – Santalahti – Lentävänniemi

Projektiaikaa on kulunut 36 %

Töistä on valmiina 26 %

Rakennusvaiheen laskutus on 24 %.

Kaksoisraidetta asennettu 652 metriä. Osalle 2 tulee kaksoisraidetta kaikkiaan noin 6700 metriä.

Osan 2 raitiotiereitillä rakennetaan seitsemän uutta siltaa ja muokataan  kahta siltaa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti silloista on valmiina 95 %. Osuudella Santalahti – Lentävänniemi silloista on valmiina 5%

Raitiotieradan varteen rakennetaan seitsemän tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti tukimuureista valmiina 95 %

Osalle 2 on perehdytetty 250 henkilöä, joista ulkomaalaisten osuus alle 10 henkilöä. Henkilöstöä hankkeella tällä hetkellä yhteensä noin 200 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja 261 147 eli 163  htv.

Hankkeen tapaturmataajuus 15,3 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).

Osalla 2 Raitiotieallianssin alihankkijoista 140 yrityksen laskutus on yli 10 000 €. Aliurakoiden hankinnoista noin 65 % on peräisin pirkanmaalaisista yrityksistä.

Huhtikuu 2022

Osuudet Pyynikintori-Santalahti ja Santalahti-Lentävänniemi yhdistetty samaan seurantaan vuoden 2022 alussa