Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 2 eli Santalahti, Hiedanranta ja Lentävänniemi rakentaminen on käynnissä Santalahden lohkolla.

Pyynikintori – Santalahti – Lentävänniemi

Projektiaikaa on kulunut 52 %

Töistä on valmiina 51 %

Rakennusvaiheen laskutus on 50 %.

Kaksoisraidetta asennettu 3397 metriä. Osalle 2 tulee kaksoisraidetta kaikkiaan noin 6600 metriä.

Osan 2 raitiotiereitillä rakennetaan seitsemän uutta siltaa ja muokataan  kahta siltaa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti silloista on valmiina 99 %. Osuudella Santalahti – Lentävänniemi silloista on valmiina 25 %

Raitiotieradan varteen rakennetaan seitsemän tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti tukimuureista valmiina 100 %. Osuudella Santalahti-Lentävänniemi tukimuureista on valmiina 25 %

Osalle 2 on perehdytetty 1078 henkilöä, joista ulkomaalaisten osuus 86 henkilöä. Henkilöstöä hankkeella tällä hetkellä yhteensä noin 200 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja 530 100 eli 331 htv.

Hankkeen tapaturmataajuus 9,4 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).

Osalla 2 Raitiotieallianssin alihankkijoista 200 yrityksen laskutus on yli 10 000 €. Aliurakoiden hankinnoista noin 65 % on peräisin pirkanmaalaisista yrityksistä.

tammikuu 2023