Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 2 eli Santalahti, Hiedanranta ja Lentävänniemi rakentaminen on käynnissä Santalahden lohkolla.

Pyynikintori – Santalahti – Lentävänniemi

Projektiaikaa on kulunut 60 %

Töistä on valmiina 59 %

Rakennusvaiheen laskutus on 58 %.

Kaksoisraidetta asennettu 3397 metriä. Osalle 2 tulee kaksoisraidetta kaikkiaan noin 6600 metriä.

Osan 2 raitiotiereitillä rakennetaan seitsemän uutta siltaa ja muokataan  kahta siltaa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti silloista on valmiina 100 %. Osuudella Santalahti – Lentävänniemi silloista on valmiina 37 %

Raitiotieradan varteen rakennetaan seitsemän tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti tukimuureista valmiina 100 %. Osuudella Santalahti-Lentävänniemi tukimuureista on valmiina 40 %

Osalle 2 on perehdytetty 1078 henkilöä, joista ulkomaalaisten osuus 86 henkilöä. Henkilöstöä hankkeella tällä hetkellä yhteensä reilut 200 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja 612 189 eli 383 htv.

Hankkeen tapaturmataajuus 11,0 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).

Osalla 2 Raitiotieallianssin alihankkijoista 200 yrityksen laskutus on yli 10 000 €. Aliurakoiden hankinnoista noin 65 % on peräisin pirkanmaalaisista yrityksistä.

Raitiotieallianssille on tähän mennessä tehty 24 opinnäytetyötä. Ne löytyvät julkisista opinnäytearkistoista (hakusana: Raitiotieallianssi) ja tiedustelut info@raitiotieallianssi.fi

https://www.theseus.fi/handle/10024/13/search-filter?field=koulutusala&offset=30

https://trepo.tuni.fi/

https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/174

toukokuu 2023