Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 2 eli Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi -raitiotien rakentaminen on käynnissä Santalahden, Hiedanrannan ja Lentävänniemen lohkoilla.

Pyynikintori – Santalahti – Lentävänniemi

Projektiaikaa on kulunut 84 %

Töistä on valmiina 88 %

Rakennusvaiheen laskutus on 86 %

Kaksoisraidetta asennettu 6359 metriä. Osalle 2 tulee kaksoisraidetta kaikkiaan noin 6600 metriä.

Osan 2 raitiotiereitillä rakennetaan seitsemän uutta siltaa ja muokataan  kahta siltaa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti silloista on valmiina 100 %. Osuudella Santalahti – Lentävänniemi silloista on valmiina 95 %

Raitiotieradan varteen rakennetaan seitsemän tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti tukimuureista valmiina 100 %. Osuudella Santalahti-Lentävänniemi tukimuureista on valmiina 97 %

Osalle 2 on perehdytetty 1078 henkilöä, joista ulkomaalaisten osuus 86 henkilöä. Henkilöstöä hankkeella tällä hetkellä yhteensä reilut 200 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja 900 387 eli 562 htv.

Hankkeen tapaturmataajuus 7,9 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).

Osalla 2 Raitiotieallianssin alihankkijoista 200 yrityksen laskutus on yli 10 000 €. Aliurakoiden hankinnoista noin 65 % on peräisin pirkanmaalaisista yrityksistä.

Raitiotieallianssille on tähän mennessä tehty 24 opinnäytetyötä. Ne löytyvät julkisista opinnäytearkistoista (hakusana: Raitiotieallianssi) ja tiedustelut info@raitiotieallianssi.fi

https://www.theseus.fi/handle/10024/13/search-filter?field=koulutusala&offset=30

https://trepo.tuni.fi/

https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/174

kesäkuu 2024