Rakentamisen eteneminen lukuina

Tampereen raitiotien osan 2 eli Santalahti, Hiedanranta ja Lentävänniemi rakentaminen on käynnissä Santalahden lohkolla.

Hankkeen töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata myös Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Pyynikintori – Santalahti – Lentävänniemi

Projektiaikaa on kulunut 43 %

Töistä on valmiina 38 %

Rakennusvaiheen laskutus on 36 %.

Kaksoisraidetta asennettu 1503 metriä. Osalle 2 tulee kaksoisraidetta kaikkiaan noin 6600 metriä.

Osan 2 raitiotiereitillä rakennetaan seitsemän uutta siltaa ja muokataan  kahta siltaa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti silloista on valmiina 98 %. Osuudella Santalahti – Lentävänniemi silloista on valmiina 5%

Raitiotieradan varteen rakennetaan seitsemän tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa. Osuudella Pyynikintori-Santalahti tukimuureista valmiina 100 %

Osalle 2 on perehdytetty 994 henkilöä, joista ulkomaalaisten osuus 49 henkilöä. Henkilöstöä hankkeella tällä hetkellä yhteensä noin 200 henkilöä.

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja 389 547 eli 260  htv.

Hankkeen tapaturmataajuus 11,9 (tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti).

Osalla 2 Raitiotieallianssin alihankkijoista 140 yrityksen laskutus on yli 10 000 €. Aliurakoiden hankinnoista noin 65 % on peräisin pirkanmaalaisista yrityksistä.

elokuu 2022

Osuudet Pyynikintori-Santalahti ja Santalahti-Lentävänniemi yhdistetty samaan seurantaan vuoden 2022 alussa