Töiden eteneminen

2024

19.06.2024
Suurin osa Lentävänniemen ja Niemenrannan raitiotietöistä valmistuu

Raitiotietyöt Lentävänniemessä ja Niemenrannassa ovat valmistumassa. Suurin osa töistä valmistuu juhannukseen mennessä, ja loppukesällä alueella tehdään enää viimeistelytöitä. 

Kevään ja alkukesän aikana työt ovat keskittyneet lähinnä Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston päällysrakenne- ja pintatöihin. Pääosa Federleynkadun, Kehyskadun ja Lielahdenkadun raitiotie- ja katutöistä valmistuivat jo viime vuoden lopulla.

Tiedote
Ilmakuva Federleynkadusta Hiedanrannan suuntaan kuvattuna.

17.06.2024
Näsisaaressa aloitetaan raitiotien ajojohdinasennukset

Näsisaaressa aloitetaan sähkörata-asennukset kesäkuun lopulla Pölkkylänniemestä saareen johtavan Pölkkylänsillan päästä. Näsisaareen ja sen raitiotiesilloille, Pölkkylänsillalle ja Pohjoiselle Hiedansillalle, asennetaan ajolankaa yhteensä noin 1,8 kilometriä. Sähköratapylväitä saaressa ja silloilla on 25. Saaressa asennetaan raitiotien ajojohtimia ja niiden varusteita sähköratapylväisiin arviolta lokakuun loppuun asti.

Tiedote

20.05.2024
Kiskoasennukset valmistuvat Rosenlewin sillalla ja alkavat Näsisaaressa

Rosenlewin sillan kiskoasennukset valmistuvat toukokuussa, minkä jälkeen kiskotyöt etenevät Pölkkylänsillalle ja Näsisaareen. Saaren ensimmäiset kiskot asennetaan viikolla 21 saaren itäpäähän, Pölkkylänsillan kupeeseen. Näsisaareen rakennetaan kaksoisraidetta yhteensä noin 800 metriä, ja työt valmistuvat syksyn aikana.

Tiedote

13.05.2024
Raitiotien ajojohdinasennukset etenevät Santalahden länsipäähän ja Rosenlewin sillalle

Raitiotien ajojohdinasennukset aloitetaan Rantatien länsipäässä ja Rosenlewin sillalla toukokuussa viikolla 20. Asennuksia ja säätötöitä tehdään päivä- ja yöaikaan arviolta syyskuuhun asti. 

20.03.2024
Eteläisen Hiedansillan kansi valetaan

Näsisaaressa valetaan ajoneuvosillan eli Eteläisen Hiedansillan kansi 20.3. Hiedanrannasta Näsisaareen johtava silta on 111 metriä pitkä ja 13 metriä leveä ja se tulee ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Maaliskuussa Näsisaaressa valettiin myös Pölkkylänsillan yhteyteen rakennettu tukimuurikaukalo, joka mahdollistaa raitiotien siirtymän saareen.

Eteläinen Hiedansilta on raitiotien osan 2 viimeinen valettava silta. Yhteensä uusia siltoja rakennetaan 7, joiden lisäksi yhtä siltaa on muokattu.

15.01.2024
Raitiotien ajojohdinasennukset alkavat ja sähkönsyöttöasema valmistuu Hiedanrannassa

Raitiotien ajojohdinasennukset aloitetaan Sellupuistossa ja Hiedanrannassa viikolla 3. Asennuksia ja säätötöitä tehdään päivä- ja yöaikaan arviolta toukokuuhun asti. Samaan aikaan Hiedanrannassa sijaitsevan sähkönsyöttöaseman käyttöönotto valmistuu. Näsijärven rannassa oleva sähkönsyöttöasema on viimeinen valmistuva asema Pyynikintorin ja Santalahden välillä.

Tiedote

2023

07.12.2023
Painopenkereen purkutyöt valmistuvat Näsisaaressa

Näsisaareen kasatun ylimääräisen kiviaineksen eli painopenkereen purkutyöt valmistuvat joulukuun alussa. Purkutyöt saaressa aloitettiin syyskuussa. Painopenger rakennettiin saaren keskiosalle, jotta alue painuisi ja tasoittuisi nopeammin raitiotien rakentamista varten. Painopenkereen purkaminen aloitettiin Pölkkylänniemen päästä eli Näsisaaren itäreunasta. Siltojen osuudelta painopengertä puretiin jo aiemmin. 

22.11.2023
Sellupuiston sähkönsyöttöasema valmistuu

Sellupuistossa sijaitseva raitiotien sähkönsyöttöasema valmistuu ja luovutetaan tilaajalle 22.11. Aseman rakennustyöt aloitettiin loppuvuonna 2022.

21.11.2023
Paasikiventien ja Rantatien katutyöt valmistuvat

Santalahdessa Paasikiventien ja Rantatien länsipään katutyöt valmistuvat ja luovutetaan tilaajalle 21.11. Paasikiventien linjausta on siirretty ja tielle on rakennettu lisäkaista. Myös Rantatiellä on tehty liittymäjärjestelyjä uusiksi sekä rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräväyläosuus kadun länsipäähän.

02.11.2023
Katutyöt valmistuvat Federleynkadulla, Lielahdenkadulla ja Kehyskadulla

Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavat katurakennustyöt sekä pääosa raitiotietöistä valmistuvat Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla. Valmistumisen myötä voidaan töiden aikaisia liikennejärjestelyjä purkaa marraskuun alkupuolella.

Tiedote

25.10.2023
Pohjoisen Hiedansillan kansi valetaan

Pohjoisen Hiedansillan kansi valetaan lokakuun lopulla 25.10. Hiedanrannasta Näsisaareen johtava silta on 105 metriä pitkä ja enimmillään 13 metriä leveä, ja se tulee raitiotien sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.

04.10.2023
Pölkkylänsillan kansi valetaan

Pölkkylänniemestä Näsisaareen johtavan Pölkkylänsillan kansi valetaan keskiviikkona 4.10. Pölkkylänsilta tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Silta on 70 metriä pitkä ja 16 metriä leveä.

19.09.2023
Paasikiventiellä käyttöön lisäkaistat sekä uusi jalankulku- ja pyöräväylä

Paasikiventien lisäkaistojen rakentamistyöt saadaan valmiiksi elo-syyskuussa. Lännen suuntaisen ajoradan kolmas kaista avataan käyttöön 19.9. ja idän suunnan pidennetty kaista avautui elokuun lopulla. Raitiotieallianssi rakensi lisäkaistat raitiotietöiden ohella. Samalla Paasikiventietä siirrettiin noin 300 metrin matkalta lähemmäs Näsijärveä. Kaistojen muutostyöt aloitettiin keväällä 2022.

Rantatien länsipäähän on rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräväyläosuus, joka kulkee Rosenlewin sillan vierestä ja yhdistyy Paasikiventien eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylään. Uusi väylä avataan käyttöön 22.9.

Tiedote lisäkaistoista Tiedote jalankulku- ja pyöräväylästä

13.09.2023
Kehyskadun sähkönsyöttöasema valmistuu

Niemenrannassa Kehyskadulla sijaitseva raitiotien sähkönsyöttöasema valmistuu ja luovutetaan tilaajalle 13.9. Aseman rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2022.

11.07.2023
Ratainfraa testataan koeajoilla Pyynikintorin ja Santalahden välisellä osuudella

Tampereen raitiotien osuus Pyynikintorin ja Santalahden välillä valmistui kesäkuun lopussa ja koeajot alueella aloitettiin heinäkuun alkupuolella. Koeajoissa testattiin rataosuuden ja sen teknisten järjestelmien toimivuus. Testien perusteella todennettiin raiteen, vaihteiden ja ratajohdon ajettavuus. Samalla arvioitiin liikennemerkkien, opastimien sekä liittymien ja suojateiden näkyvyyttä. Koeajoissa säädettiin myös liikennevalojen toimintaa ja testattiin vaihteenohjausjärjestelmää. Koeajot saatiin päätökseen onnistuneesti maanantain ja tiistain välisenä yönä 11.7.

Pyynikintorin ja Santalahden välisen osuuden valmistumistiedote Lisää Pyynikintorin ja Santalahden välisistä koeajoista

26.06.2023
Niemenrannassa aloitetaan raitiotien ajojohdinasennukset

Raitiotietyöt Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella etenevät uusiin työvaiheisiin. Raitiotien ajojohdinasennukset alkavat Federleynkadulla ja Kehyskadulla sekä Lielahdenkadulla (Kehyskadun ja Lentävänniemenkadun välillä).

Tiedote

23.05.2023
Näsisaaren länsipuolella aloitetaan Hiedansiltojen rakentamistyöt

Raitiotien rakentamistyöt kohti Hiedanrantaa etenevät: Näsisaaren ja Hiedanrannan yhdistävien uusien Hiedansiltojen rakentaminen aloitetaan viikolla 22. Rakentaminen aloitetaan paalutuksilla jonka jälkeen aloitetaan sillan alusrakenteiden rakentaminen. Näsisaaren ja Hiedanrannan välille rakennetaan kaksi Hiedansiltaa. Eteläinen Hiedansilta tulee olemaan kokonaispituudeltaan 111 metriä ja sillalla kulkee ajoneuvoliikenne. Pohjoisella Hiedansillalla, jonka pituudeksi tulee 105 metriä, kulkee raitiotie. Molemmilla Hiedansilloilla on myös jalankulku- ja pyöräväylät. Siltojen on tarkoitus olla valmiita vuonna 2024.

Tiedote

27.04.2023
Paasikivenkadun sähkönsyöttöasema valmistuu

Osan 2 ensimmäinen sähkönsyöttöasema Paasikivenkadulla valmistuu ja luovutetaan tilaajalle 27.4. Aseman rakentaminen aloitettiin talvella 2022.

25.04.2023
Rosenlewin ylikulkusillan kansi valetaan

Paasikiventien ylittävä Rosenlewin alikulkusillan valutöitä tehdään tiistaista 18.4. klo 7.00 alkaen yhtäjaksoisesti 36 tunnin ajan keskiviikkoiltaan 19.4. saakka. Rosenlewin sillan kannen valutöihin kuluu betonia noin 2100 kuutiota. Yli 230-metrinen silta on yksi Tampereen raitiotien suurimmista. 

Tiedote

23.03.2023
Sellupuistossa valetaan Ollinojansillan kansi

Sellupuistossa sijaitsevan Ollinojansillan kansi valettiin maaliskuun lopulla. Sillan rakentaminen aloitettiin syksyllä 2022, ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2023. Ollinojansillasta tulee 31 metriä pitkä ja enimmillään 9 metriä leveä.
Ollinojansilta yhdistää Sellupuiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi sillan alle rakennetaan tässä vaiheessa uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

20.03.2023
Näsisaaressa aloitetaan Pölkkylänsillan työt

Näsisaareen rakennettujen painopenkereiden painumat ovat edenneet suunnitellusti, ja saaren ensimmäisen sillan työt päästään aloittamaan Näsisaaren itäpuolella, tulevan Pölkkylänsillan paalutuksella viikolla 12. Paalutusta on edeltänyt painopenkereen purku, mikä aloitettiin maaliskuun alkupuolella.

Pölkkylänsillasta tulee 73 metriä pitkä ja enimmillään 16 metriä leveä, ja se tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Näsisaareen rakennetaan yhteensä kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Näsisaaren täytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta saaren siltatöitä voidaan aloittaa jo nyt, koska siltarakenteet tulevat paaluille.

Tiedote

2022

23.11.2022
Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymä käyttöön, Federleynkadun ja Kehyskadun päällysrakennetyöt valmistuvat Lentävänniemessä

Lentävänniemen ja Niemenrannan raitiotietöissä edetään suunnitellussa aikataulussa kohti talvea. Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymän työt valmistuvat, ja kiertoliittymä avataan takaisin käyttöön torstaiaamuna 24.11. Federleynkadun sekä Kehyskadun päällysrakennetyötovat valmistuneet. Federleynkadulle on rakennettu kaksoisraidetta reilut 700 metriä ja Kehyskadulle lähes 200 metriä. Sähkönsyöttöaseman rakentaminen jatkuu Lielahdenkadun ja Kehyskadun liittymän kupeessa. Raitotien loppuosa, eli Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston alue, tehdään valmiiksi vuosien 2023 ja 2024 aikana. Pyhällönpuistoon rakennetaan raitotien päätepysäkki sekä kuljettajien taukotila.

Tiedote

17.11.2022
Sepänkadun katurakennustyöt valmistuvat – uusi jalankulku- ja pyöräväylä käyttöön kadun itäpuolella

Sepänkadun ja Santalahden raitiotie- ja katurakennustyöt ovat edenneet viimeisiin työvaiheisiin. Sekä Sepänkadun että Rantatien itäpään päällysrakennetyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Raitiotieallianssin töiden osalta, ja Sepänkadulla otetaan käyttöön uusi jalankulku- ja pyöräväyläosuus.

Lue tiedote

27.10.2022
Niemenrannan Sellupuistossa aloitetaan Ollinojansillan paalutustyöt

Sellupuistoon rakennettava Ollinojansilta yhdistää Sellupuiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi sillan alle rakennetaan tässä vaiheessa uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku. Raitiotieallianssi rakentaa raitiotien yhteydessä sillan kohdan, ja muu Sellupuiston osuus uusitaan Tampereen kaupungin toimesta myöhemmin.

Tiedotteeseen

15.09.2022
Paasikivenkadulla aloitetaan sepeliradan tuenta

Paasikivenkadulla tehdään raitiotien sepeliradan viimeistelyä ja sepeliradalla aloitetaan tuentatyöt. Raiteentukemiskone kulkee kiskoilla ja nostaa sekä oikoo raidetta samalla tiivistäen raiteen sepelitukikerrosta. Tuenta varmistaa radan geometrian ja kantavuuden eli tukemiskone asettaa kiskot oikeaan linjaan ja korkeuteen. Kone etenee tuentaa tehden 100-200 metriä tunnissa. Koneen pituus on reilut 13 metriä ja painoa sillä on vajaat 40 tonnia. 

Lue tiedote

14.09.2022
Hiedanrannassa asennetaan ensimmäisiä kiskoja

Hiedanrannan työt ovat edenneet suunnittelusti ja alueella asennettiin ensimmäisiä kiskoja keskiviikkona 14.9.
Hiedanrantaan rakennetaan raitiotien kaksoisraidetta yhteensä noin 1,4 kilometriä, josta noin 250 metriä tehdään tämän vuoden aikana. Hiedanrannan ensimmäiset kiskot asennettiin tehdasalueen ja tulevan Nottbeckinaukion väliselle osuudelle. Kiskoja asennetaan ensimmäisessä vaiheessa noin 150 metriä. Hiedanrantaan tulee pääosin kiintoraidetta, jonka pintarakenteena on nurmea.

Lue tiedote

05.09.2022
Sepänkadulla ja Santalahdessa aloitetaan puiden ja pensaiden istutukset

Sepänkadun ja Santalahden alueella päästään tekemään syksyn mittaan vihertöitä ja istutuksia. Sepänkatu, Paasikivenkatu sekä Rantatien itäpää valmistuvat ympäristörakentamisen osalta pääpiirteittäin syksyllä 2022. Sepänkadun ja Santalahden alueelle istutetaan yhteensä satoja puita ja pensaita, eri lajeja on kymmenkunta. Myös Rantatielle tulevan nurmiradan multaukset ja kylvöt tehdään syksyn aikana.

Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen osalta istutuksia tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Lue lisää blogista

15.08.2022
Ensimmäiset ajojohdinasennukset aloitetaan Pirkankadulla ja Sepänkadulla

Raitiotieallianssi aloitti viikosta 33 Tampereen raitiotien osan 2 (keskusta-Santalahti-Hiedanranta-Lentävänniemi) ensimmäiset ajojohdinten asennukset Sepänkadulla ja Pirkankadulla. Työt kestävät arviolta lokakuun loppuun asti.

Sepänkadulla ja Pirkankadulla asennetaan ajojohtimia ja niiden vaatimia tukirakenteita sekä varusteita kiinteistöjen seiniin kiinnitettyihin seinäkiinnikkeisiin. Lisäksi ajojohtimia ja varusteita asennetaan kaduilla oleviin sähköratapylväisiin. Työt tehdään pääosin raiteiden päällä liikkuvan työkoneen nostokorista.

Sepänkadulla ja Pirkankadulla on yhteensä 20 yhdistettyä sähkörata- ja valaisinpylvästä. Ajojohdinta Sepänkadulle ja Pirkankadulle asennetaan noin 1,5 kilometriä.

Lue tiedote

22.07.2022
Sepänkatu avataan liikenteelle

Raitiotieallianssin rata- ja katurakennustyöt Sepänkadulla ovat edenneet suunnitellusti ja katu avattiin jälleen liikenteen käyttöön perjantaina 22. heinäkuuta. Raitiotieallianssi on uusinut Sepänkadun kunnallistekniikkaa, rakentanut kadulle raitiotieradan ja -pysäkkialueen sekä uusinut katurakenteita. Sepänkadun katurakenteet uusiutuvat raitiotien myötä olennaisesti. Raitiotie kulkee kadun itäreunalla omalla alueellaan, ja raitiotien rinnalla autoliikenteelle on jatkossa yksi kaista kumpaankin suuntaan. Ratajohdinten asennus Sepänkadulle aloitetaan elokuussa.

Lue tiedote

06.07.2022
Sepeliratatyöt käynnistyvät Santalahdessa

Paasikivenkadulla on aloitettu raitiotien sepeliradan rakentaminen. Pyynikintorin ja Santalahden välillä on kaikkien ratatöiden määrä valmistua tämän vuoden aikana. Paasikivenkadulla sepeliradan pohjasepelöinti aloitettiin kesäkuussa. Myös ratapölkkyjen asennus pohjasepelin päälle aloitettiin kesä-heinäkuun vaihteessa, ja heinäkuussa Paasikivenkadun ratatyöt jatkuvat ratapölkkyjen levittämisellä sekä kiskojen asentamisella. Rata tuetaan myöhemmin syksyllä tukemiskoneella.

Lue tiedote

13.06.2022
Santalahden rantasillalle avataan uusi hissi sekä näköalatasanne

Santalahden rantasillalle Pispalanharjun puolelle rakennettu hissi on saatu valmiiksi ja se avattiinn käyttöön maanantaina 13.6. Hissin myötä jalankulkijoille tulee esteetön reitti harjun puolelta rantasillalle. Hissin enimmäishenkilömäärä on 13 henkeä ja siinä on mahdollisuus kuljettaa myös esimerkiksi lastenvaunuja tai polkupyörää. 

Myös uusi, sillan kaarteeseen rakennettu näköalatasanne valmistui ja otettiin käyttöön. Sillan sijainti mahdollisti näköalatasanteen rakentamisen, ja sieltä avautuu näkymä Näsijärvelle ja ranta-alueelle. Näköalatasanteelle on esteetön reitti Näsijärven puolelta ja tasanteelta johtavat myös teräsportaat Tapahtumapuistoon. 

Lue tiedote

25.05.2022
Federleynkadulla asennetaan ensimmäisiä kiskoja

Raitiotien länsiosan työt ovat edenneet Santalahden ja Lentävänniemen välillä suunnitellusti, ja ensimmäisiä kiskoja päästiin asentamaan Federleynkadulla viikolla 21. Ensimmäiset kiskot Lentävänniemen rakennusalueella tulivat Federleynkadulle Matilda Niemen kadun ja Niemenkylänkadun välille. Kesän aikana kiskotöitä jatketaan Kehyskadulla sekä Lielahdenkadulla. Myös Hiedanrannassa on tarkoitus aloittaa ratatyöt tänä vuonna.

Lue tiedote

25.04.2022
Raitiotien rakentaminen Hiedanrannassa alkaa 

Raitiotieallianssi aloittaa 25.4. alkaen raitiotietyöt Hiedanrannan alueella. Ensimmäiseksi tehdään liikennejärjestelyjä Tehdaskartanonkadulle sekä merkitään työaluetta tulevan Nottbeckinaukion ja Hiedanrannan tehdasalueen väliin. Tehdaskartanonkadulle rakennetaan töiden ajaksi kiertotie. Tehdasalueen ja Nottbeckinaukion välillä aloitetaan ratapohjan tekeminen sekä uuden kunnallistekniikan rakentaminen tuleville asuinalueille.

Lue tiedote

23.02.2022
Raitiotieallianssi aloittaa Tampereen raitiotien rakentamisen länteen Hiedanrantaan, Niemenrantaan ja Lentävänniemeen

Tampereen raitiotien rakentaminen länteen jatkuu keväällä 2022 ja osuuden Santalahti- Lentävänniemi rakentamistöitä aloitetaan maaliskuun aikana. Sepänkadulla ja Santalahdessa jo käynnissä olevien töiden lisäksi raitiotien rakentaminen alkaa nyt myös Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla.

Lue tiedote
Hiedanrannan alue, kuvassa vanha tehdas

20.01.2022
Puita poistetaan Pyhällönpuistosta ja Pölkkylänniemestä – raitiotien rakentamisen jatkoa länteen valmistellaan

Tampereen kaupunki poistaa puita raitiotien rakentamista varten Pyhällönpuistosta ja Pölkkylänniemestä tammikuussa 2022.

Lue tiedote 1 Lue tiedote 2
Pyhällönpuisto ja taustalla Näsiijärvi.

2021

16.12.2021
Tampereen kaupunki alkaa valmistella Näsisaaren täyttöä

Tampereen kaupunki alkaa valmistella Näsisaaren täyttöä, kun korkein hallinto-oikeus on 16.12.2021 ratkaissut täyttölupaa koskevan valituksen. Työn aloittaminen on mahdollista viipymättä, kun siihen liittyvät valmistelut on tehty

Lue lisää tiedotteesta

01.12.2021
Santalahden rantasilta avattiin käyttöön

Santalahden rantasillaksi nimetty silta avattiin jalankulkijoiden käyttöön 1.12. Silta ulottuu Pispalanrinteen puolelta tulevan raitiotien, Rantatien ja Paasikiventien yli Santalahteen.

Lue tiedote
Ilmakuva sillasta Pispalanharjun suuntaan kuvattuna, taustalla Rantatien kerrostalot ja haulitorni.

25.11.2021
Sepänkadun sillan kansi valettiin

Sepänkadun sillalla tehtiin kannen valutyöt torstaina 25.11. Sillan kantta valettiin aamukuudesta alkaen yhtäjaksoisesti alkuyöhön saakka. Töitä tehtiin Sepänkadun sillan väliaikaisen suojakatoksen yläpuolella, jonka alla junaliikenne kulki normaalisti silta- ja raitiotietöiden aikana.

Lue tiedote

23.11.2021
Tampereen raitiotiehanke sijoittui hopealle RIL-palkintokisassa

Tampereen raitiotiehankkeen osa 1 sijoittui hienosti jaetulle hopeatilalle Rakennetun ympäristön alan akateemisten – RIL ry:n – vuoden 2021 RIL-Palkintokisassa. Ensimmäisen palkinnon voitti Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman projektikokonaisuus. Toiselle sijalle Tampereen raitiotiehankkeen kanssa ylsi Poistoputken kapasiteetin tehostamishanke Turusta.

Lue tiedote

09.11.2021
Rantatien länsipään autoliikenne uusitulle ajoradalle

Rantatien länsipäässä liikenne siirrettiin uusitulle ajoradalle lopulliselle paikalleen Rantatien eteläreunaan.

Lue tiedote

28.10.2021
Raitiotieallianssin katurakennustyöt Hatanpään valtatiellä valmiit

Raitiotieallianssin katurakennustyöt Hatanpään valtatien alueella sekä Suvantokadulla ja Aleksanterinkadulla valmistuivat lokakuussa 2021. Hatanpään valtatien katurakenteet uusittiin raitiotien rakentamisen yhteydessä. Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatiellä alkoi tammikuussa 2020, ja se valmistui etuajassa kesällä 2021. Näin raitioliikenne koko osalla 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Sorin aukio) voitiin aloittaa 9. elokuuta 2021. Myös katurakennustyöt valmistuvat etuajassa. Alkuperäisen aikataulun mukaan raitiotien piti valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä ja katurakennustöiden vuonna 2022.

Lue tiedote

27.10.2021
Tampereen Raitiotieallianssi menestyi Vuoden projekti -kilpailussa

Tampereen raitiotiehanke menestyi Projektiyhdistyksen Vuoden Projekti-kilpailussa ja sai kolmen finalistin joukossa kunniamaininnan. Vuoden projekti -palkintoa jakaa Projektiammattilaiset ry ja palkinnon saaja julkistettiin Projektipäivillä 27.10.2020.

Lue tiedote

04.10.2021
Rantatielle uusia katupuita ja pensaita

Rantatielle alettiin istuttamaan uusia pensaita ja katupuita 4.10. alkaen. Rantatielle istutetaan ensimmäiseksi muutamia satoja pensastaimia kiinteistöjen ja katualueen välille. Lisäksi kadun varrelle istutetaan kymmenen vaahteraa ja kolme punasaarnia. Työt urakoi Tampereen Infra.

Lue tiedote

23.09.2021
Rantatielle ensimmäiset raitiotiekiskot

Raitiotieallianssi toi Rantatielle ensimmäiset raitiotiekiskot torstaiaamuna 23.9. kadun länsipäähän. Kaksoisraidetta asennettiin tässä vaiheessa noin 50 metriä. Kiskojen asennusta jatketaan loppuvuoden ajan sitä mukaa kun raitiotien ratapohjaa valmistuu. Kaikkiaan Rantatien länsiosalle asennetaan vuonna 2021 kaksoisraidetta yhteensä noin 350 metriä.

Lue tiedote

16.09.2021
Pyöräväyliä käyttöön Hatanpään valtatiellä ja Paasikivenkadulla

Raitiotien rakentamisen yhteydessä Hatanpään valtatien länsipuolelle rakennettu jalankulkuväylä ja pyörätie saatiin koko osuudelta käyttöön 16.9. Myös raitiotien osalla 2 (Pyynikintori-Santalahti) otettiin käyttöön koko Paasikivenkadun pohjoispuolen uusi jalankulku- ja pyöräväylä 17.9. Hatanpään valtatiellä uutta pyörätietä ja jalankulkuväylää on rakennettu kadun länsipuolelle reilut 600 metriä. Paasikivenkadun uusi väylä on 2,5 metriä leveä ja jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden osuudet väylästä on eroteltu betonikiviraidalla.

Lue lisää
Jalankulku- ja pyöräväylä Hatanpään valtatiellä.

17.08.2021
Santalahden ylikulkusillan kantta valetaan 17.-18.8.

Santalahden uuden ylikulkusillan kantta valettiin viikolla 33, 17.-18.8. Syyskuussa sillan valumuotteja purettiin useana yönä. Molemmista työvaiheista aiheutui liikennemuutoksia. Poikkeuksellisen kuuman kesän vuoksi sillan kannen valua jouduttiin siirtämään kahdesti.

Lue tiedote

09.08.2021
Raitiotien länsiosan ensimmäiset kiskot Sepänkadulle

Tampereen raitiotien osalle 2A (Pyynikintori – Santalahti) asennettiin ensimmäiset kiskot elokuussa viikolla 32. Kiskot tuotiin Sepänkadulle maanantain ja tiistain 9.–10.8. välisenä yönä. Ensimmäisenä kiskoja asennetaan Sepänkadulla Pirkankadun ja Satakunnankadun välille. Vuoden 2021 aikana rataa rakennetaan Sepänkadun lisäksi myös Rantatiellä.

Lue tiedote

08.08.2021
Raitiotien ensimmäinen osuus valmistuu etuajassa ja 34 miljoonaa euroa alle budjetin, liikenne alkoi 9.8.

Tampereen raitiotien ensimmäisen osan (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Hatanpään valtatie) raitiotietyöt saatiin valmiiksi etuajassa. Hankkeen tavoitekustannus tullaan kustannusennusteen mukaan alittamaan noin 34 miljoonalla eurolla.

– Ensimmäinen vaihe Tampereen raitiotien rakentamisesta on päättymässä. Olen erittäin ylpeä Raitiotieallianssin tekemästä työstä ja siitä, että olemme pystyneet ylittämään odotukset ja alittamaan budjetin, projektipäällikkö Sari Valjus toteaa.

Raitiotien osan 1 piti alun perin valmistua kokonaisuudessaan  vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta Hatanpään osuudella aikataulua pystyttiin kirimään niin, että kaikki raitiotietyöt saatiin valmiiksi ja liikenne koko osalla 1 voi alkaa 9.8. 2021

Lue tiedote

13.07.2021
Hatanpään valtatien koeajot alkavat – Ratikka ensimmäistä kertaa Hatanpään valtatiellä

Tampereen Ratikka liikkui ensimmäistä kertaa Hatanpään valtatiellä 13. heinäkuuta. Ensimmäiset koeajot Hämeenkadun ja linja-autoaseman välisellä rataosuudella tehtiin yöaikaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 13.-14. heinäkuuta. Ensimmäisenä yönä tehtiin myös jo liikennöintinopeuden mukaisia ajoja sekä testattiin rataa kahdella vaunulla yhtä aikaa. Koko osan 1 kaikki koeajot saatiin Hatanpään valtatien koeajojen päätyttyä valmiiksi.

Lue tiedote 1 Lue tiedote 2

21.05.2021
Hämeenkatu saa viimeiset uudet lehmuksensa – Raitiotieallianssin katurakentamistyöt valmistuvat etuajassa kesällä

Hämeenkadulle istutettiin perjantaina 21.5. viimeiset uudet lehmukset Aleksanterinkadun liittymän molemmin puolin. Myös kadun kiveystyöt Aleksanterinkadun liittymässä oli tuolloin saatu valmiiksi.  Hämeenkadun työt jatkuivat hyvällä tahdilla kohti valmista ja ne valmistuivat kesällä 2021 noin vuoden alkuperäistä aikataulua aiemmin.

Lue tiedote
Puut Hämeenkadulla

03.05.2021
Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistaan 3.5. – Raitiotieallianssi aloittaa Sepänkadun sillan uusimistyöt

Raitiotieallianssi aloitti maanantaina 3.5. Sepänkadun sillan purkutyöt ja niiden jälkeen uuden ylikulkusillan rakentamisen. Samalla Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistiin noin 15 kuukauden ajaksi.  Myös Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen osuus Sepänkadusta suljettiin liikenteeltä, eli Sepänkatu suljettiin molemmin puolin Satakunnankadun liittymää. Myös jalankulkuun ja pyöräilyyn tehtiin muutoksia. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen.

Lue tiedote
Sepänkadun silta. Kuva: Wille Nyyssönen

01.04.2021
Bussiliikenne Hämeenkadulta etelän suuntaan palaa Hatanpään valtatielle

Hatanpään valtatien liikenne palautui raitiotietöiden jälkeen jälleen kaksisuuntaiseksi Hämeenkadun ja Suvantokadun välillä torstaina 1.4. 2021. Bussiliikenne Hämeenkadulta etelään linja-autoaseman suuntaan palasi Hatanpään valtatielle pääsiäisenä 5.4.2021 Samalla bussien kiertoreitti Aleksanterinkadun kautta jäi pois käytöstä.

Lue tiedote

15.03.2021
Sepänkadun raitiotietyöt osalla 2 alkavat

Sepänkadulla aloitettiin  raitiotien rakentamistyöt 15.3. 2021. Työt aloitettiin Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella, ja ensimmäiseksi tehtiin hulevesilinjaa ja muita johto-ja putkisiirtoja kadun itäreunassa.

28. maaliskuuta aloitettiin Sepänkadun sillan purkua valmistelevat työt rautatiealueella. Sepänkadun sillan alapuolelle rakennettiin suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanhaa silta purettiin ja uutta siltaa rakennetaan tilalle. Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistiin 3.5. ja sen kesto on seuraavaan loppukesään 2022 saakka.

Lue tiedote 1 Lue tiedote 2

08.03.2021
Tampereen raitiotien ja Ratikan koeajot laajenevat Taysin alueelle ja Etelä-Hervannan päätepysäkille

Tampereen Ratikka liikkui ensimmäistä kertaa Kalevassa Tampereen yliopistollisen sairaalan, Taysin, alueella sekä Hervannassa Insinöörinkadun ja Makkarajärvenkadun välillä 15. maaliskuuta 2021. Raitiotiejärjestelmän testaukset kestivät alueilla 26. maaliskuuta saakka, ja testejä tehtiin myös useammalla vaunulla yhtä aikaa.

Lue tiedote
Hervantajärven päätepysäkki

05.03.2021
Raitiotien ajojohtimien asennus sekä kaikki raitiotietyöt valmiit Kalevassa ja Hervannassa

Raitiotieallianssi sai valmiiksi ajojohtimien asennustyöt Taysin alueella sekä Etelä-Hervannassa. Ajojohdinasennusten päättymisen myötä kaikki Kalevan ja Hervannan raitiotietyöt saatiin valmiiksi

.

Lue tiedote

01.02.2021
Hatanpään valtatien ajojohtimien asennus

Hatanpään valtatiellä sähköratatyöt eli sähköratapylväiden varustelu ja ajojohtimien asennukset alkoivat 1.2.2021. Suuri osa asennustöistä tehtiin yöaikaan. Ajojohtimien asennukset Hatanpään valtatiellä valmistuivat kesäkuun lopulla 2021.

 

Lue tiedote

18.01.2021
Santalahden ylikulkusillan siirtotyöt

Santalahden nykyinen jalankulun ylikulkukäytävä siirrettiin noin 30 metriä keskustan suuntaan 18.-20.1.2021. Ylikulkukäytävä siirrettiin peräkkäisinä öinä kahdessa eri lohkossa. Siirrettävät lohkot ovat noin 16 metriä leveitä ja niiden paino on yhteensä noin 40 tonnia.

Lue tiedote 1 Lue tiedote 2

2020

15.11.2020
Tampereen raitiotien koeajot ensimmäistä kertaa Hämeenkadulle ja Pyynikintorille asti

Tampereella elettiin 15.11. historiallisia hetkiä, kun Tampereen Ratikan koeajot ulottuivat ensimmäistä kertaa kaupungin pääkadulle. Hämeenkadulla ja Pirkankadulla liikuttiin ensin hitaalla, noin viiden kilometrin tuntinopeudella, ja liikenteen sujumista turvattiin liikenteenohjaajilla. Liikennöintinopeuden mukaisia koeajoja aloitettiin tekemään maanantaina 16.11.

Lue tiedote
Raitiotien koeajot keskustassa. Kuva: Wille Nyyssönen

13.11.2020
Hämeensillan raitiotie- ja katurakennustyöt valmiit

Hämeensillan kaikki raitiotie- ja katurakennustyöt valmistuivat. Lisäksi Hämeenkadulla saatiin valmiiksi uusia katualueita, joiden myötä saatiin jälleen käyttöön uusia jalankulku- ja pyöräilyosuuksia. Myös lähes kaikki Hämeenkadun katupuut on istutettu paikoilleen. Kaikki Hämeenkadun vuodelle 2020 suunnitellut katurakennustyöt on saatiin valmiiksi. Kokonaisuudessaan Hämeenkadun työt valmistuvat arviolta ensi kesänä eli noin vuoden alkuperäistä aikataulua aikaisemmin.

Lue tiedote

19.10.2020
Kaupunginvaltuusto päättää osan 2 rakentamisesta ja rakentaminen alkaa

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020, että raitiotien osa 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen rakennetaan. Investointipäätös hyväksyttiin äänin 56-11. Valtuusto lisäsi päätökseen pormestari Lauri Lylyn esittämän ponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää liikenneyhteyksien turvaamista asuinalueilta raitiotien varteen.

Lue tiedote

15.10.2020
Tampereen raitiotien osan 1 kaikki kiskot asennettu ja raidetyöt valmistumassa

Tampereen raitiotien kaikki raiteet Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin yliopistosairaalalta Hatanpään valtatielle saatiin asennettua. Viimeinen kisko-osuus asennettiin Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymään kaarrekiskona. Kaksoisraidetta on nyt yhteensä noin 15 700 metriä.

Lue tiedote

02.10.2020
Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt ovat valmiit

Hervannassa Hervantajärven alueen eli Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt saatiin valmiiksi. Alueelle on raitiotieradan lisäksi rakennettu myös oma raitiopysäkki eli Hervantajärven päätepysäkki. Rakentamistöiden jälkeen Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella aloitettiin raitiotien ajojohtimien asennus.

Lue tiedote

23.09.2020
Pirkankadun ja Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt ovat valmiit

Pirkankadun ja Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi. Raitiotien rakentamisen lisäksi molemmilla kaduilla uusittiin katurakenteita ja liikennejärjestelyjä uusien katusuunnitelmien mukaiseksi. Myös raitiotien sähkörata- ja valaisinpylväät sekä ajojohtimet on asennettiin ja säädettiin paikoilleen.

Lue tiedote

28.08.2020
Ajojohdinten asennus Hämeenkadulle

Raitiotien ajojohtimien asennukset alkoi Hämeenkadulla 23.8. Hämeenpuiston suunnasta. Hämeenkadulle tulee ajolankaa yhteensä 2600 metriä. Asennukset tehdään yötöinä.

Lue tiedote

27.07.2020
Itsenäisyydenkadun asematunnelin raitiotietyöt valmiit

Itsenäisyydenkadun asematunnelin raitiotietyöt valmistuivat, ja jalankulku- ja pyöräilyväylä avattiin taas käyttöön.

Lue tiedote

20.05.2020
Alkuperäisen linjan kaksoisraide asennettu

Tampereen raitiotien alkuperäinen linja eli 15 kilometriä kaksoisraidetta saatiin asennettua. Tavoite saavutettiin lähes päivälleen kolme vuotta ensimmäisten kiskojen laskusta Hervantaan.

Lue tiedote
Hämeensilta on Hämeenkadun viimenen osuus, jonne kiskot asennettiin

16.03.2020
Koeajot testivaunulla alkavat Hervannassa

Hervannassa aloitettiin koeajot testiraitiovaunulla 16.3.2020. Raitiotieradan ja raitiotiejärjestelmän testauksessa käytettiin Saksasta tuotua, vuonna 1981 valmistettua, raitiovaunua.

Lue tiedote Testivaunu katuverkolle 18.3.2020
Testivaunu on teipattu huomiovärein Kuva: Pasi Tiitola

07.01.2020
Rakentamistyöt ja liikennejärjestelyt alkavat Hatanpään valtatiellä

Raitiotieallianssi aloitti raitiotien rakentamistyöt ja liikennejärjestelyt Hatanpään valtatiellä 7. tammikuuta. Työalueet aidattiin ja liikennejärjestelyjä muutettiin töiden vaatimilla kohdilla. Jo ennen joulua puita siirrettiin pois työalueilta uusille kasvupaikoille. Liikennejärjestelymuutosten valmistuttua aloitettiin rakentamistyöt tammikuussa useassa kohdassa Hatanpään valtatiellä.

Lue tiedote
Hatanpään valtatien raitiotietyöt aloitetaan tammikuussa

2019

12.12.2019
Varikon rakennustyöt valmistuvat

Tampereen raitiovaunuvarikon rakennusten ja piha-alueiden rakentamistyöt valmistuivat suunnitelmien mukaisesti aikataulussaan. Varikon tontille rakennettiin raiteiston lisäksi vaunujen säilytyshalli, korjaamohalli toimisto-osineen sekä sähkönsyöttöasema.

Lue tiedote
Varikon toimisto-ja henkilöstötilat ovat osa korjaamorakennusta

25.11.2019
Tampereen kaupunginvaltuusto päättää raitiotien jatkamisesta Hatanpään valtatielle

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 25.11., että raitiotietä jatketaan Hatanpään valtatielle Hämeenkadun ja Tampereen valtatien välillä. Päätepysäkki tulee Sorin aukiolle. Raitiotielinja Tampereen yliopistolliselta keskussairaalalta linjataan Hatanpään valtatielle. Valtuuston päätös syntyi 50-16 (1 tyhjää) äänestystuloksella.

Lue tiedote
Havainnekuva Hatanpään valtatieltä pohjoisen suuntaan

08.11.2019
Sammonkadun ja Teiskontien raitiotien rakentamistyöt valmiit

Sammonkadun ja Teiskontien raitiotien rakentamistyöt valmistuivat. Molemmat kaduttoteutettiin viherraiteena, jossa raitiotien pintarakenne on nurmea. Sammonkadun raitiotie- ja kadunrakennustöiden toteutus yhtä aikaa oli jopa puolet nopeampaa kuin töiden erikseen toteutettuina alun perin arvioitiin kestävän.

Lue tiedote

01.11.2019
Baana otetaan vaiheittain käyttöön marraskuussa

Hervannan valtaväylän varrelle rakennettu pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävä Hervannan Kanjoninkadulta valtatie 9:lle otettiin käyttöön kahdessa vaiheessa. Osuus Pehkusuonkadulta Kanjoninkadulle tuli käyttöön perjantaina 1.11. Hervannan valtaväylän varrelle rakennetun pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävän eli Hervannan Baanan toinen osuus Pehkusuonkadulta valtatie 9:lle otettiin käyttöön 25.11.

Ensimmäinen vaihe Toinen vaihe
Hervannan ja keskustan yhdistävän Baanan ensimmäinen osuus Hervannan valtaväylällä otetaan käyttöön vaiheittain

29.10.2019
Ratajohtoon kytketään jännite

Tampereen raitiotien ratajohtoon kytkettiin jännite, joka oli tärkeä askel raitiotiejärjestelmän käyttöönotossa.

Lue tiedote
Ajojohtimien asennusta Hervannassa toukokuussa 2019, Kuva: Pasi Tiitola

16.10.2019
Sammonaukion rakentamistyöt valmiit

Yksi Tampereen raitiotien keskeisimmistä maamerkeistä valmistui, kun raitiotietyöt Sammonaukiolla saatiin päätökseen suunnitellussa aikataulussa. Sammonaukion vaihdealue on ollut yksi hankkeen suurimmista ratatyökohteista, minkä lisäksi aukion katualueet, jalkakäytävät, pyöräväylät, kiveykset ja valaistus on uusittu. Vaihdealue kiskoineen ja betonirakenteineen painaa noin 10 tonnia, ja sen asentaminen oli yksi raitiotien rakentamisen suuritöisimpiä. Myös raitiotien alta tehdyt johto- ja putkisiirrot olivat Sammonaukiolla mittavat, sillä aukiolta käynnistyivät johto- ja putkisiirtotyöt myös Sammonkadulle ja Teiskontielle.

Lue tiedote

02.09.2019
Hämeenkadun kiveystöitä valmistunut

Hämeenkadun länsipäässä Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä kadun pohjoispuolen kivityöt on saatu valmiiksi.

Lue tiedote Vuoden 2019 kivetystöiden valmistuminen
Katuvilinää uuden Hämeenkadun valmiilla kiveyksellä

01.07.2019
Tuulensuu kortteli valmistuu 1.7.2019

Hämeenkadun ensimmäisen raitiotiekorttelin, Tuulensuun, rakentamistyöt valmistuivat. Raitiotieallianssi rakensi kortteliin raitiotien sekä uusi jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Syyskyyssa Hämeenkadulla saatiin käyttöön uusia jalankulkuosuuksia Tuulensuun korttelin lisäksi.

Lue tiedote
Tuulensuun uusi raitiopysäkki ja kaide

25.06.2019
10 km kaksoisraidetta

Kaksoisraidetta oli rakennettu täydet kymmenen kilometriä 25.6.2019. Kiskotöistä valtaosa valmistui vuonna 2019. Rataa syntyi vauhdilla, sillä viikossa kaksoisraidetta rakennettiin jopa noin 600 metriä. Sepeliradan rakentaminen oli huomattavasti nopeampaa kuin kiintoraidelaattojen valaminen, jossa on useita työvaiheita.

Lue tiedote

17.05.2019
Nurmiradan kasvualusta selvisi, kylvötyöt loppukesällä

Tulevan nurmiradan kasvualusta ja siemenseos valittiin vuoden kestäneen kokeilun jälkeen. Sen perusteella päätettiin, että nurmirata toteutetaan tavallisella viherrakentamisen kasvualustalla ja siemenseoksella, jossa on puolet muutamaa eri natalajiketta ja puolet muutamaa eri nurmikkalajiketta. Nurmiradan kylvöt tehdään pääosin loppukesällä ja syksyn aikana. Nurmirataa tulee viidelle kadulle: Kalevaan Sammonkadulle, Teiskontielle ja Tekunkadulle sekä Hervantaan Hermiankadulle ja Makkarajärvelle.

Lue tiedote
Tulevan nurmiradan kasvualusta ja siemenseos on nyt valittu vuoden kestäneen kokeilun jälkeen. Nurmirata toteutetaan tavallisella viherrakentamisen kasvualustalla ja siemenseoksella. Kuva: Pasi Tiitola

23.04.2019
Kaupunginhallitus päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta Hatanpään valtatielle

Tampereen kaupunginhallitus päätti 23.4. raitiotien suunnittelun jatkamisesta myös Hatanpään valtatielle ja linja-autoasemalle saakka.

Lue tiedote
Pysäkki Koskipuisto

18.02.2019
Makkarajärven rakennustyöt alkavat

Makkarajärvenkadulla aloitettiin raitiotiehen liittyvät maanrakennustyöt pintamaiden poistolla ja työn edetessä tehtiin myös louhintaa, maaleikkauksia ja maamassojen vaihtoa. Raitiotieallianssi rakensi alueelle raitiotien lisäksi uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa sekä alikulkukäytävän.

Lue tiedote

21.01.2019
Ajojohdin asennukset alkavat Hervannan valtaväylällä 21.1.2019

Raitiotien ajojohtimien asennus alkoi Hervannan valtaväylällä 21.1.2019. sähköratapylväiden teknisellä varustelulla ja helmikuussa asennettiin ensimmäiset ajojohtimet. Alkuvuoden aikana ajojohtimia asennettiin myös Kalevaan ja Hervantaan. Hämeenkadulle ajojohtimet asennettiin 2020 syksyllä.

Lue tiedote Hervannan ajojohtimien asennus 20.2.2019
Ajojohtimien asennusta Hervannan valtaväylällä helmikuussa 2019. Kuva: Pasi Tiitola

13.01.2019
Ajojohtimien asennukset alkoivat Itsenäisyydenkadulta ja Kalevasta 13.1.

Hämeenkadun ajojohtimien asennus, Ajojohtimien asennukset alkavat Kalevassa ja Itsenäisyydenkadulla.

Lue tiedote
Ajojohtimien asennusta Hervannassa toukokuussa 2019, Kuva: Pasi Tiitola

2018

04.12.2018
Duon edustan työt valmiit, edusta avataan liikenteelle

Insinöörinkadulla Duon edustan työt valmistuivat, ja katuosuus Lindforsinkadun ja Teekkarinkadun välillä avattiin liikenteelle

Lue tiedote
Yhdistetty raitiotie-ja bussipysäkki Duon edustalla

06.11.2018
5 km kaksoisraidetta Tampereella

Kiskoja ja kiintoraidelaattaa saatiin 6.11. asennettua ensimmäiset viisi kilometriä. Päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus ja kiintoraidelaattojen valaminen olivat vuonna 2018 keskeisin työvaihe raitiotien rakentamisessa. Kaksoisraidetta syntyi nopeimmillaan yli 200 metriä viikossa.

Lue tiedote
Hämeenpuiston rata-ja kiveystyöt käynnissä

20.09.2018
Uusien katupuiden istutus alkaa Hervannasta

Hervannassa istutettiin torstaina 20.9.2018 ensimmäiset uudet katupuut raitiotietöiden tieltä poistettujen tilalle. Sammonkadulle uusia puita istutettiin lokakuussa ja Tuulensuuhun marraskuussa. Kaiken kaikkiaan raitiotien varteen tullaan istuttamaan 440 puistolehmusta, 84 rauduskoivua ja kymmeniä kappaleita muun muassa vuorijalavia, pylväshaapoja, vaahteroita, pylväspihlajia ja pilvikirsikoita. Puut istutetaan radan varteen koko reitille Pyynikintorilta Hervantaan asti. Hämeenkadulle tullaan istuttamaan yhteensä 91 puuta eli enemmän kuin kadun varrella aiemmin kasvoi.

Raitiotien ensimmäiset uudet katupuut Hervantaan, Sammonkadulle 8.10.2018 ja Tuulensuuhun 5.11.

Hermiankadun uusia katupuita

31.08.2018
Hämeenkadulla kilometri kaksoisraidetta

Hämeenkadulle valmistui ensimmäinen kilometri raidetta. Raitiotierataa eli kaksi raidetta rinnakkain kulkevaa kaksoisraidetta oli siis Hämeenkadulla valmiina lähes puolet. Kaikkiaan Hämeenkadulle rakennettiin reilun kilometrin verran rataa eli kaksi kilometriä raidetta.

Lue tiedote
Kaksoisraidetta Hämeenkadulla Tuulensuussa

14.08.2018
Posteljooninpuisto valmistuu

Posteljooninpuiston työt saatiin valmiiksi elokuussa 2018. Posteljooninpuiston alle rakennettiin hulevesiallas, jonka tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi rankkasateet tai laajat sulamisvedet eivät jatkossa tulvisi asematunneliin ja aiheuttaisi liikennehaittoja. Lisäksi puiston viheralueet ja kiveykset uusittiin kokonaan.

Lue tiedote
Posteljooninpuisto on jälleen kaupunkilaisten käytössä

01.08.2018
Varikon rakennusten rakennustyöt alkavat

Tampereen raitiotien varikkorakennusten rakentaminen Hervannassa alkoi. Tontille rakennettiin ensimmäisenä sähkönsyöttöasema varikon tarpeisiin. Lisäksi aloitettiin vaunujen säilytyshallin perustustyöt. Varikolle rakennettiin kaksi suurempaa rakennusta: säilytyshalli sekä korjaamo-, huolto-, henkilöstö- ja toimistorakennus.

Lue tiedote
- Varikko Hervannassa. Kuva: Raitiotieallianssi/Pöyry Finland Oy.

15.06.2018
Tampereelle tehdään maailman pohjoisimpia nurmiratoja, koekylvöt alkavat

Tampereen raitiotien ensimmäiselle osalle (keskusta–Hervanta–Tays) rakennettiin maailman pohjoisimpia nurmirataosuuksia. Perjantaina 15. kesäkuuta aloitettiin nurmen kylvö Sammonkadulla koerakenteisiin, joiden perusteella tehdään lopullinen päätös valittavasta nurmiratavaihtoehdosta. Tampereelle toteutettava nurmirata on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Lue tiedote
Nurmirata lähikuvassa

07.03.2018
Osan 2 valmistelu alkaa

Tampereen raitiotien toisen osan kehitysvaihe keskustasta lännen suuntaan oli alkamassa. Ensimmäistä vaihetta rakennettiin parhaillaan, ja allianssin osapuolet allekirjoittivat sopimuksen toisen osan kehitysvaiheesta.

Lue tiedote
Raitiotielinjat

2017

01.09.2017
Varikon töiden aloitus

Raitiotien varikkorakennusten rakentaminen aloitettiin Hervannassa 1.9.2017 puiden poistolla. Tontilta poistettiin lähes kaikki puut, kannot ja aluskasvillisuus. Sen jälkeen tontilla käynnistyi kiviaineksen louhinta ja murskaus. Raitiotievarikko rakennettiin Hervantaan Hermiankadun päähän, lähelle Ruskon teollisuusaluetta.

Lue tiedote
- Varikko Hervannassa. Kuva: Raitiotieallianssi/Pöyry Finland Oy.

20.07.2017
Hämeenkadun ensimmäiset kiskot

Hämeenkadun ensimmäiset kiskot tulivat Tuulensuun kortteliin.

Katso julkaisu

05.06.2017
Hämeenkadun raitiotietyöt aloitetaan Tuulensuusta

Hämeenkadun raitiotietyöt aloitettiin kadun länsipäästä Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun väliltä. Työt aloitettiin toukokuussa liikennejärjestelyillä ja niihin liittyvillä puiden kaadoilla. Hämeenkadun ensimmäiset kiskot laskettiin Tuulensuun kortteliin 20.7.2017

Lue tiedote
Raitiovaunu Tuulensuussa

18.05.2017
Ensimmäiset kiskot Hervantaan

Tampereen raitiotien ensimmäiset kiskot laskettiin paikalleen Hervannassa 18.5.2017. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun risteysalueelle. Kiskot tuotiin Hervantaan rekan lavetilla, josta ne nostettiin paikoilleen ja asemoitiin betonivalua varten. Työn alla oli raitiotien ensimmäinen kiintoraideosuus, jossa kiskot asennetaan kiinteästi betoniin.

Lue tiedote

06.03.2017
Kekkosentien sillan rakentaminen alkaa

Kekkosentien ylittävän ratasillan rakentamistyöt aloitettiin maaliskuussa 2017, ja se oli ensimmäinen siltatyökohde koko hankkeella. Työt aloitettiin johto- ja putkisiirroilla. Varsinaiset sillan rakentamistyöt alkoivat huhtikuussa, sillan kansi valettiin elokuussa ja muotit purettiin syyskuussa.

Kekkosentien silta. Kuva: Raitiotieallianssi / kuvaaja: Susanna Lyly

01.03.2017
Rakentamistyöt alkavat maaliskuussa

Raitiotien ensimmäisen osan rakentamistyöt aloitettiin liikennejärjestelyillä ja puunkaadoilla marraskuussa 2016, mutta varsinaisiin raitiotien rakentamistöihin päästiin 2017 maaliskuussa. Ensimmäisiä työvaiheita ovat työmaatukikohtien perustaminen, työmaan aitaukset, puiden kaato sekä johto- ja putkisiirrot.

2016

07.11.2016
Päätös raitiotien rakentamisesta

Tampereelle päätetään rakentaa raitiotie. Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että raitiotien ensimmäisen osan infrastruktuuri eli varikko Hervantaan ja rata välille Hervanta–keskusta–Tays rakennetaan toteutussuunnitelman mukaisesti. Valtuusto äänesti asiasta äänin 41 – 25 (1 tyhjä).

Lue tiedote
Raitiovaunu Keskustorilla.

2015

01.01.2015
Suunnittelu alkaa

Raitiotieallianssin kehitysvaihe ja suunnittelu alkaa

Raitiovaunu Hervannan valtaväylällä.