Santalahti

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie, osa Paasikiventiestä sekä Näsisaaren alueen raitiotie siltoineen.

Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Santalahdessa.

Santalahden raitiotien rakentamistyöt

Santalahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Pirkankatu

Pirkankadun katurakennustyöt ja päällysrakennetyöt ovat valmistuneet.

Sepänkatu

Sepänkadun  katurakennustyöt ja päällysrakennetyöt ovat valmistuneet. Sepänkadulla tehdään talven aikana vielä ratajohtoasennusten viimeistelyjä. Sepänkadun sillan rakentamistyöt ovat valmistuneet. Raitioliikenne Pyynikintorilta Santalahteen on määrä aloittaa 7.8.2023.

Paasikivenkatu

Paasikivenkadulla raitiotien päällysrakenne- eli sepeliratatyöt ovat valmistuneet. Myös Paasikivenkadun ajoradat on uusittu, ja kadulla avattiin marraskuussa käyttöön kaksi ajokaistaa myös keskustan suuntaan meneville. Ajokaistojen lopulliset asfaltoinnit tehdään keväällä 2023. Paasikivenkadun pohjoispuolella valmistui syksyllä 2021 uusi eroteltu jalankulku- ja pyöräväylä. Eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylä on vielä ajojohdinasennusten työmaaliikenteen käytössä, ja väylä viimeistellään ja otetaan käyttöön ensi kesänä. Paasikivenkadun sähkönsyöttöaseman kojeistoasennuksia jatketaan talven aikana. Paasikivenkadun varrelle on istutettu paljon uutta puustoa, mm. kartiotammia sekä vuorijalavia, ja keväällä 2023 rinteeseen istutetaan vielä koivuja. Sähkönsyöttöaseman ympäristöä on elävöitetty männyillä.

Paasikiventie

Paasikiventien ylittävä Rosenlewin alikulkusilta on talven aikana edennyt sillan kannen teline- ja muottitöillä.  Tällä hetkellä on käynnissä kannen raudoitus ja jännitysputkien asennus. Sillan kannen valutyöt ovat vuorossa keväällä, suunniteltu aikataulu on maaliskuussa.  Lisäksi rakennetaan siltakaukalon betonirakenteita. Kaukalomainen muuri mahdollistaa raitiotien nousemisen sillan päälle Rantatien ja Paasikiventien välisellä kapealla kaistaleella. Rosenlewin sillan kannen valutyöt ovat vuorossa keväällä. Paasikiventien levennystyöt jatkuvat jälleen keväällä ja niiden on tarkoitus valmistua ensi syksynä.

Rantatie

Rantatiellä päällysrakenne- ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Raitiotieallianssin 2A-osuudella eli Pyynikintori-Santalahti-välillä. Rantatielle on rakennettu raitiotien lisäksi kaksi raitiopysäkkiä, Tikkutehdas ja Santalahti. Rantatien raitiotieosuus on pysäkkialueita lukuun ottamatta nurmirataa, ja sen varrelle on syksyn aikana istutettu mm. serbiankuusia ja vaahteroita.

Lisäksi Rantatielle rakennettiin uusi Paasikiventien ylittävä Santalahden rantasilta, joka avattiin jalankulun käyttöön viime vuoden joulukuussa. Sillalle on rakennettu hissiyhteys Pispalanharjun puolelle. Pispalanharjun puolelta esteetön kulku ja pyöräily-yhteys Rantatielle toteutuu myöhemmin, alueelle suunnitellun aukion kautta. Aukio ja pyöräilyreitti voidaan Tampereen kaupungin toimesta rakennuttaa Rantatien talotyömaiden valmistuttua, arviolta vuonna 2023.

Jalankulku Rantatien itäpäässä kulkee kadun eteläpuolella omalla väylällään ja pyöräily lopullisen tilanteen mukaisesti ajoradalla. Rantatien länsipäässä jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista sekä katurakennustöitä. Rantatien varrella jatkuu myös uusien kerrostalojen rakentaminen, joten Tampereen kaupunki viimeistelee loput Rantatien katutyöt myöhemmin.

Päivitetty 6.2.2023