Santalahti

 

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie ja osa Paasikiventiestä.


Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen ja liikennejärjestelyt Santalahdessa.


Vuoden 2021 rakentamistyöt

Santalahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Raitiotien rakentaminen etenee useassa kohdassa samanaikaisesti:

Pirkankadulla tehdään syyskuun loppupuolella kadun pohjoispuolen asfaltointia, jonka jälkeen autoliikenteen kaistat Pirkankadulla siirtyvät kadun pohjois- ja eteläreunalle. Työalue sijaitsee kadun keskiosalla Sepänkadun liittymäalueella. Pirkankadun katurakennustyöt valmistuvat syksyn aikana.

Sepänkadulla jatketaan vesihuoltotöitä ja päällysrakennetöitä  Pirkankadun ja Satakunnankadun välillä. Sepänakadun ensimmäiset raitiotiekiskot asennettiin elokuun alussa 2021. Sepänkadun siltaa uusitaan heinä-elokuun vaihteeseen 2022 saakka. Sillan alapuolelle on rakennettu suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan tilalle. autoliikenne Sepänkadun kautta on katkaistu elokuulle 2022 saakka.  Töiden aikana kulku ja huoltoajot Sepänkadun kiinteistöihin varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen.

Paasikivenkadulla työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa koko Paasikivenkadun pohjoispuolelle rakennettu uusi jalankulku- ja pyöräväylä valmistuu. Osuus Haarlankujalta Haarlankadun liittymään saadaan jalakulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön perjantaina 17.9. Onkiniemenkadun ja Haarlankujan välinen osuus valmistui jo kesäkuussa. Uusi jalankulku-ja pyöräilyväylä liittyy raitiotien rakentamiseen sekä Paasikivenkadun uusimiseen raitiotien mahdollistavan katusuunnitelman mukaiseksi. Paasikivenkadulla työalue on siirtynyt kadun keskiosalle, jossa tehdään massanvaihtoja sekä johtojen ja putkien poikituksia kadun alitse.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Syyskuun lopulla sillalla tehdään vedeneristystöitä sääsuojassa sekä puretaan valumuotteja. Sillan kansi valettiin elokuun puolivälissä, ja siltatyöt etenevät suunnitellusti niin, että silta valmistuu loppuvuoden aikana.

Rantatiellä tehdään Santalahden ylikulkusillan kohdalla asfaltointeja syyskuussa ja sen jälkeen autoliikenteen kaistoja siirretään asfaltoidulle alueelle. Rantatiellä tehdään parhaillaan pohjatöitä raitiotielle, ja syyskuun lopulla kadulle asennetaan raitiotien ensimmäiset kiskot.

 

Päivitetty 10.9.2021