Santalahti

 

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie ja osa Paasikiventiestä.


Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Santalahdessa.


Vuoden 2020 rakentamistyöt

Ennen varsinaisten rakentamistöiden aloitusta työalueille suunnitellaan ja toteutetaan ensimmäiset liikennejärjestelyt loka-marraskuussa 2020. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Raitiotien rakentaminen aloitetaan marraskuussa liikennejärjestelyjen valmistuttua useassa kohdassa samanaikaisesti:

Rantatiellä aloitetaan kaistajärjestelyjen valmistuttua Santalahden nykyisen ylikulkusillan siirron valmisteleminen ja uuden ylikulkusillan rakentaminen, tukimuurityöt sekä johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työt alkavat kahdesta kohdasta, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta, lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, aloitetaan vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Työt tehdään nyt, jotta liikenne keväällä 2021 Sepänkadun siltatöiden alkaessa saadaan Pirkankadulla mahdollisimman sujuvaksi.

Sepänkadulla rautatien ylittävä silta tullaan uusimaan kokonaisuudessaan raitiotien rakentamisen yhteydessä. Keväästä 2021 kesään 2022 Sepänkadun nykyisen sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan uusimistöiden ajaksi.