Santalahti

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie, osa Paasikiventiestä sekä Näsisaaren alueen raitiotie siltoineen. Näsijärven täyttötyöstä ja Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Santalahdessa.

Vuoden 2022  rakentamistyöt

Santalahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa. Sepänkatu on avattu liikenteelle, mutta kadun itäpuoli on edelleen työmaa-aluetta jossa tehdään katurakennus- ja pysäkkitöitä.

Pirkankatu

Pirkankadun raitiotieosuudella viimeistellään katurakennustöitä ja tehdään kiveystöitä. Pirkankadun ja Sepänkadun risteykseen on asennettu liikennevaloja.

Sepänkatu

Sepänkadulle on asennettu kaikki kiskot ja valettu kiintoraidelaatat. Katu avattiin jälleen käyttöön heinäkuun loppupuolella ja raitiotie kulkee kadun itäpuolella. Sepänkadun itäreuna on edelleen työmaa-aluetta, jossa tehdään katurakennus- ja pysäkkitöitä. Särkänniemen raitiotiepysäkillä on tehty pysäkki- ja polkupyöräkatosasennuksia. Satakunnankadun liittymäalueen saarekkeita on parannettu, ja Sepänkadun liikennevalot sekä valaistus uusitaan raitiotien katusuunnitelman mukaiseksi. Myös Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään on asennettu uudet liikennevalot. Elokuussa Sepänkadulla käynnistyvät raitiotien ajojohdinten asennukset.

Paasikivenkatu

Paasikivenkadulla aloitettiin kesäkuussa sepeliradan rakentaminen ja rataosuus valmistuu loppukesällä. Rataosuus tuetaan syksyllä erillisellä tukemiskoneella, joka viimeistelee kiskot oikeaan asemaansa. Kesän aikana tehdään ajoradan reunakiveyksiä sekä asfaltoidaan ajoratoja vaiheittain. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti, ja alkusyksystä alueella istutetaan puita sekä tehdään muita vihertöitä. Paasikivenkadun varrella sijaitsevalla raitiotien sähkönsyöttöasemalla viimeistellään kesän aikana julkisivua. Aseman kojeistoasennukset alkavat loppusyksyllä.

Paasikiventie

Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla jatketaan elokuussa sillan tukien rakentamista sekä aloitetaan kannen telineen rakentaminen. Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee, ja lisäkaistalla tehdään elokuussa asfaltointitöitä ja niiden valmistuttua liikennejärjestelyjä. Paasikiventien keskialueella on käynnissä hulevesilinjan rakentaminen ja massanvaihtotyöt.

Rantatie

Rantatiellä katurakennustyöt etenevät alueen talorakennustyömaiden mukaisesti. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla. Elokuussa Rantatiellä jatketaan sekä sepeliradan että nurmiradan rakentamista, ja Rantatien itäpään päällysrakennetöiden on tarkoitus valmistua elokuun aikana. Nurmiradan kylvöjä ja puiden istutuksia tehdään vielä myöhemmin syksyllä. Santalahden raitiopysäkillä tehdään elokuussa katosperustuksia sekä kiveystöitä.