Santalahti

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie, osa Paasikiventiestä sekä Näsisaaren alueen raitiotie siltoineen.

Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Santalahdessa.

Santalahden raitiotien rakentamistyöt

Santalahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Pirkankatu

Pirkankadun katurakennustyöt ja päällysrakennetyöt ovat valmistuneet.

Sepänkatu

Sepänkadun  katurakennustyöt ja raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Paasikivenkatu

Paasikivenkadun raitiotietyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet.

Paasikiventie

Paasikiventien ylittävä Rosenlewin silta valmistu taitorakennetöiden osalta tänä vuonna. Raitiotierata Rosenlewin sillalle toteutetaan sepeliratana, joka rakennetaan viimeistään kesällä 2024. Näsisaaren itäpuolelle rakennettavan Pölkkylänsillan työt jatkuvat muotti- ja raudoitustöillä, ja sillan kannen valu on tarkoitus toteuttaa vielä loppukesällä. Näsisaaren länsipuolella tehdään Hiedansiltojen muotti- ja raudoitustöitä sekä syksyn mittaan myös valutöitä.

Santalahdessa jatkuvat loppukesän ajan Paasikiventien lisäkaistan viimeistelytyöt, jotka valmistuvat syksyllä. Lisäksi tehdään pintarakennetöitä sekä Paasikiventien että Rantatien alueella. Töiden edetessä tulee muutamia kaistajärjestelyjä Paasikiventien alueella, ja syksyllä tehdään vielä uusittujen alueiden lopulliset asfaltoinnit. Rantatien liittymä Paasikiventietä lännen suunnasta ajettaessa palautetaan entiselle paikalleen loppukesällä.

Rantatie

Rantatiellä raitiotietyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Pyynikintori-Santalahti-välillä. Rantatielle on rakennettu raitiotien lisäksi kaksi raitiopysäkkiä, Tikkutehdas ja Santalahti. Rantatielle on rakennettu myös uusi Paasikiventien ylittävä Santalahden rantasilta, joka avattiin jalankulun käyttöön vuoden 2021 joulukuussa. Sillalle on rakennettu hissiyhteys Pispalanharjun puolelle. Pispalanharjun puolelta esteetön kulku ja pyöräily-yhteys Rantatielle toteutuu myöhemmin, alueelle suunnitellun aukion kautta. Aukio ja pyöräilyreitti toteutetaan Tampereen kaupungin toimesta.

Jalankulku Rantatien itäpäässä kulkee kadun eteläpuolella omalla väylällään ja pyöräily lopullisen tilanteen mukaisesti ajoradalla. Rantatien länsipäässä jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan syksyn kuluessa lopulliselle paikalleen tulevan kiertoliittymän kautta, ja Pispalanharjun sivua kulkeva väliaikainen jalankulku- ja pyöräväylä poistuu tällöin käytöstä. Rantatien länsipäässä jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista ja katurakennustöitä. Rantatien varrella jatkuu myös uusien kerrostalojen rakentaminen, joten Tampereen kaupunki viimeistelee loput Rantatien katutyöt myöhemmin.

Päivitetty 3.7.2023