Santalahti

 

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie ja osa Paasikiventiestä.


Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen ja liikennejärjestelyt Santalahdessa.


Vuoden 2021 rakentamistyöt

Sanlahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Raitiotien rakentaminen etenee useassa kohdassa samanaikaisesti:

Pirkankadulla jatketaan vesihuoltotöitä ja liikennettä siirretään työmaa-alueen ympärillä työvaiheiden mukaisesti. Kevään aikana tehdään loppuun Pirkankadun eteläpuolen katurakennustöitä. Töistä aiheutuu ajoittain muutoksia jalankulkuväylien sijaintiin. Eteläpuolen töiden valmistuttua aloitetaan kesäkuussa katurakennustyöt Pirkankadun pohjoispuolella. Myös näistä töistä aiheutuu autoliikenteen kaistamuutoksia ja jalankulku- ja pyöräilyreittien siirtoja. Pirkankadun katurakennustyöt saadaan valmiiksi loppukesällä.

Sepänkadulla jatketaan vesihuoltotöitä Pirkankadun ja Satakunnankadun välillä. Sepänkadun sillan alapuolella rautatiealueella tehdään toukokuun alkuun saakka sillan purkua valmistelevia töitä. Sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan tilalle. Suojakatosta rakennetaan turvallisuussyiden vuoksi pääsääntöisesti arkiöinä, koska tällöin junaliikenteen lomaan on mahdollista sovitella työaikoja.

Maanantaina 3.5. Raitiotieallianssi aloittaa Sepänkadun sillan purkutyöt ja niiden jälkeen uuden ylikulkusillan rakentamisen. Samalla Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistaan noin 15 kuukauden ajaksi. Myös Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen osuus Sepänkadusta suljetaan tällöin liikenteeltä, eli Sepänkatu suljetaan molemmin puolin Satakunnankadun liittymää. Töiden aikana kulku ja huoltoajot Sepänkadun kiinteistöihin varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen. Sepänkadun siltatöistä ja niiden liikennevaikutuksista viestitään tarkemmin viikolla 17.

Sepänkadulle asennetaan myös kesän kuluessa osan 2 ensimmäiset raitiotiekiskot. Päällysrakennetöihin päästään arviolta heinäkuussa.

Paasikivenkadulla tehdään liikennejärjestelyjä Sepänkadun sulkemisen jälkeen ja mm. kiertoliittymä Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymästä poistuu. Pyöräilyreitti Paasikivenkadulla siirtyy Onkiniemenkadulta Paasikivenkadun pohjoispuolelle Haarlankujan ja Sepänkadun välillä. Kesän kuluessa pyöräily siirtyy Paasikivenkadun pohjoisreunaan kokonaan. Katurakentaminen jatkuu Haarlankujan liittymästä keskustaan päin. Paasikivenkadun eteläpuolella, Sepänkadun länsipuolella, aloitetaan liikenteen siirron jälkeen kaapeleiden siirtoa, putkireittien rakentamista sekä tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Sillan raudoitustyöt alkavat toukokuussa ja valuja tehdään kesällä. Viikoilla 16 ja 17 tehdään öisin sillan ylityspalkkien nostoja, joista aiheutuu ajoittain kaistamuutoksia. Siltatyöt valmistuvat loppuvuonna. Uudesta ylikulkusillasta tulee yli kaksi kertaa nykyistä leveämpi jalankulun ja pyöräilyn esteetön väylä Rantatien, Paasikiventien ja tulevan raitiotien yli.

Viikolla 17 Paasikiventiellä siirretään Rantatunnelin telematiikkakeskusta ja -portaaleita öisin noin viikon ajan. Siirron vuoksi tunnelin opasteet ovat pois käytöstä Vaitinaron risteyksen ja Paasikivenkadun risteyssillan välillä. Töiden aikana tunnelin nopeusrajoitus on Tieliikennekeskuksen määrittelemä 60 km/h. Tunnelissa ja sen itäpuolella järjestelmät toimivat.

Rantatielle rakennettavien kahden tukimuurin työt ovat loppuvaiheessa ja valmistuvat kevään kuluessa. Toukokuun alussa Rantatien itäpäässä siirretään autoliikenne tulevan rata-alueen kohdalle ja aloitetaan Rantatien katurakentamistyöt. Myös länsipäässä tehdään liikennejärjestelyjä ja ajokaistamuutoksia.