Santalahti

Santalahden rakennuslohkoon kuuluvat Sepänkatu, Paasikivenkatu, Rantatie, osa Paasikiventiestä sekä Näsisaaren alueen raitiotie siltoineen. Näsijärven täyttötyöstä ja Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Santalahdessa.

Vuoden 2022  rakentamistyöt

Santalahden työalueilla on käytössä väliaikaiset liikennejärjestelyt, joita muokataan tarvittaessa töiden edetessä. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa. Sepänkatu on avattu liikenteelle, mutta kadun itäpuoli on edelleen työmaa-aluetta jossa tehdään katurakennus- ja pysäkkitöitä.

Pirkankatu

Pirkankadun raitiotieosuudella viimeistellään katurakennustöitä ja tehdään kiveystöitä. Pirkankadun ja Sepänkadun risteykseen on asennettu liikennevaloja.

Sepänkatu

Sepänkadulla työt ovat viimeistelyvaiheessa. Kadulla tehdään kaideasennuksia ja kadun itäpuolella uutta jalankulku- ja pyöräväylää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun aikana. Muilta osin Sepänkatu on avattu liikenteelle. Sepänkadulla käyttöönotetut liikennevalot ovat valmiit myös raitioliikennettä varten. Liikennevalojen testaus ja säätö Ratikan valojen osalta tehdään koeajojen aikana kesällä 2023. Kadun länsireunassa on toistaiseksi töiden ajan käytössä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Sepänkadun sillan rakentamistyöt ovat valmistuneet.

Paasikivenkatu

Paasikivenkadulla ajorata on uusittu raitiotien katusuunnitelman mukaiseksi. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan uutta jalankulku- ja pyöräväylää, joka ulottuu Tipotieltä Sepänkadulle. Uusi väylä otetaan käyttöön arviolta ensi kevään aikana, kun ajojohdinasennukset ja Haarlan mutkassa sijaitsevan sähkönsyöttöaseman asennukset ja kaapeloinnit on saatu valmiiksi. Paasikivenkadun sähkönsyöttöaseman kojeistoasennukset aloitetaan lokakuussa. Syksyn mittaan Paasikivenkadulla on tehty myös paljon puiden ja pensaiden istutuksia sekä nurmialueita ja reunakivitöitä

Paasikiventie

Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla jatketaan sillan tukien rakentamista. Sillan kannen telineen rakentaminen on aloitettu. Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee, ja lisäkaistalla tehdään elokuussa asfaltointitöitä ja niiden valmistuttua liikennejärjestelyjä. Paasikiventien keskialueella on käynnissä hulevesilinjan rakentaminen ja massanvaihtotyöt.

Rantatie

Rantatiellä on tehty alkusyksyllä kiintoraidelaatan reunatäyttöjä, nurmiradan multauksia, reunakivitöitä sekä betoni- ja kenttäkiveyksiä tukimuurin ympäristössä. Rantatiellä sijaitsee neljä raitiotien vaihdetta, joiden viimeiset kääntölaitteet asennetaan lokakuun aikana. Santalahden ja Tikkutehtaan raitiopysäkeillä on tehty ympäristön täyttö- ja kiveystöitä. Paasikiventien puolella puolestaan otettiin käyttöön lopullinen bussipysäkki syyskuun lopulla. Pysäkille on kulku Rantatieltä Tikkutehtaan raitiopysäkin kautta. Bussipysäkin ja raitiopysäkkien katokset asennetaan myöhemmin ensi vuonna. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee lopullisella paikallaan ajoradalla.