Tampereen raitiotie

Tampereen raitiotie rakennetaan kahdessa vaiheessa.

Raitiotien osa 1 toteutetaan vuosina 2017–2021. Ensimmäinen osa sisältää raitiotien radat ja pysäkit Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja yliopistolliselta sairaalalta Hatanpään valtatielle Sorin aukiolle. Lisäksi on rakennettu varikko Hervantaan.

Osan 1 rakentaminen on jaettu kuuteen lohkoon: keskusta, Hatanpään valtatie, Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta ja varikko.

Liikennöinnin ensimmäisellä osalla on määrä alkaa 9.8.2021

Raitiotien osa 2 sisältää osuuden Pyynikintorilta Lentävänniemeen Santalahden, Hiedanrannan ja Niemenrannan alueiden kautta. Osa 2 on suunniteltu rakennettavaksi vaiheittain siten, että osa 2 A (Pyynikintori-Santalahti) on valmis ja liikenne voidaan aloittaa vuonna 2023.

Osalla 2 B (Santalahti-Lentävänniemi) rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun vesistön täyttölupa Näsisaarta varten on lainvoimainen. Osan 2 B on tarkoitus olla valmis vuonna 2024, jolloin myös raitioliikenne Lentävänniemeen voi alkaa.

Osan 2 rakentamislohkot ovat Santalahti, Hiedanranta ja Lentävänniemi.

Tampereen raitiolinjaston pituus on yhteensä noin 24 km.

 


Kasvun ja kehityksen mahdollistaja

Tampereelle rakennetaan raitiotie sujuvoittamaan arkea sekä tukemaan kaupungin kasvua ja kehitystä. Raitiotie tulee palvelemaan joukkoliikenteen ruuhkaisimpia osuuksia ja kaupungin voimakkaita kasvusuuntia. Raitiotie on turvallinen, luotettava ja helppokäyttöinen kulkutapa kaikille ikäryhmille, ja sillä matkustaminen on esteetöntä. Lisätietoa raitiotiestä ja Tampereen raitiovaunusta Tampereen kaupungin ja Tampereen Ratikan sivuilta. Ratikan liikennöinnistä tietoa löytyy Nyssen sivuilta.

Raitiotien varrelle voidaan sijoittaa uusia asuinalueita, sillä se houkuttelee lähelleen palveluita ja työpaikkoja. Katu- ja kaupunkiympäristön viihtyisyys lisääntyy, kun kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytykset paranevat ja liikenteen aiheuttamat melu, pöly ja tärinä vähenevät.

Raitiotien liikennesäännöistä, liikennevalojen toiminnasta ja monesta muusta Ratikkakaupungin liikenneturvallisuuteen liittyvästä asiasta löytyy tietoa Tampereen Ratikan sivuilta. Sieltä voi myös ladata erilaisia  liikenneturvallisuusmateriaaleja käyttöön.

Raitiotie tarjoaa asukkaille uuden sujuvan liikkumismahdollisuuden. Se yhdistää kodit, koulut, työpaikat ja palvelut.

 

 

 • Tampere kasvaa vuosittain yli 2000 uudella asukkaalla
 • Tampere on vilkas ja kehittyvä matkailu- ja tapahtumakaupunki
 • Tampereella on lähes 40 000 korkeakouluopiskelijaa
 • Raitiotie on tehokas ja taloudellinen joukkoliikenneratkaisu kapealle kannakselle

Raitiotie rakennetaan kahdessa vaiheessa

 

Tampereen raitiotie rakennetaan kahdessa vaiheessa. Osa 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Hatanpään valtatie) toteutetaan vuosina 2017–2021.

Osa 2 on suunniteltu rakennettavaksi vaiheittain siten, että osa 2 A (Pyynikintori-Santalahti) on valmis ja liikenne voidaan aloittaa vuonna 2023.

Osalla 2 B (Santalahti-Lentävänniemi) rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun vesistön täyttölupa Näsisaarta varten on lainvoimainen. Osan 2 B on tarkoitus olla valmis vuonna 2024, jolloin myös raitioliikenne Lentävänniemeen voi alkaa.

 

 


Tampereen raitiotien suunnittelee ja rakentaa Raitiotieallianssi

Raitiotieallianssin muodostavat tilaajaosapuolet Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä palveluntuottajaosapuolet NRC Finland Oy, Sweco Finland Oy, YIT Suomi Oy ja AFRY Finland Oy.

Allianssimallissa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tilaaja ja palvelutuottajat yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla.

Raitiotieallianssi suunnittelee ja rakentaa raitiotien ja varikon. Tampereen kaupunki vastaa raitiovaunujen hankinnasta ja joukkoliikennejärjestelmän suunnittelusta.

Raitiotien osa 1 rakennetaan syyskuussa 2016 valmistuneen toteutussuunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnitelmassa kuvataan, miten raitiotien osa 1 rakennetaan ja mitä se maksaa.

Tampereen kaupunki on laatinut lisäksi osalle 1 raitiotien vaikutusten arviointiraportin. Raportissa arvioidaan raitiotiehankkeen taloudellista kannattavuutta ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä raitiotien rakentamisen vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Raitiotien osa 2 rakennetaan kesäkuussa 2020 valmistuneen toteutussuunnitelman mukaisesti. Myös osasta 2 on laadittu vaikutusten arviointiraportit.

 

 

Palvelulupaus rakentamisajalle
Lupaamme, että
 • rakennamme Tampereelle uuden ylpeydenaiheen
 • mahdollistamme liikkumisen työn aikana
 • huolehdimme palvelujen saavutettavuudesta
 • otamme huomioon yritystoiminnan tarpeet
 • viestimme avoimesti
 • toimimme kustannustehokkaasti
 • varmistamme turvallisuuden työmaalla ja sen vaikutuspiirissä
 • kannamme vastuumme ympäristöstä
 • tarjoamme mahdollisuuksia työhön ja oppimiseen
 • teemme yhteistyötä kestävien ratkaisujen saavuttamiseksi
 • kuuntelemme palautetta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti
Toivomme
 • rakentavaa yhteistyötä
 • ymmärrystä rakentamisen aiheuttamille häiriöille

Luotettavaa ja esteetöntä matkantekoa

 

 

Raitiovaunut kulkevat päiväsaikaan 7,5 minuutin vuorovälein. Keskustassa vuoroväli on 3–4 minuuttia. Vaihtopysäkeillä voi siirtyä bussista raitiovaunuun katetun laiturin yli ilman kynnyksiä ja kadun ylittämisen tarvetta.

 

 

 

Raitiotien ensimmäisen osan linjasto ja matka-ajat.
Raitiotien ensimmäisen osan linjasto ja matka-ajat.

 

 

Raitiovaunuilla on yhteisiä kaistoja bussien ja/tai henkilöautojen kanssa Hämeenkadulla, Insinöörinkadulla ja Tekunkadulla. Muilla osuuksilla raitiovaunut kulkevat omilla kaistoillaan.  Raitiovaunun liikennöinnin keskinopeus on 19–22 km/h ja suurin liikennöintinopeus on 70 km/h, mikä on mahdollista esimerkiksi Hervannan valtaväylän rinnalla omalla kaistalla ajettaessa.

Lisätietoa raitioliikenteestä, liikenneturvallisuudesta ja vaunuista löytyy Tampereen Ratikan sivuilta.