Näsisaari

Näsisaari on Tampereen kaupungin toimesta rakennettu vesistötäyttö Näsijärveen, Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle. Saaren ja rannan väliin on rakennettu kanava, ja saari liitetään maa-alueisiin silloilla. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka. Näsisaaren rakentaminen alkoi 16.2.2022 ja se valmistui 30.11.2022. Saareen rakennettiin painopenkereet esikuormittamaan pohjamaata raitiotielinjan alta. Näsisaaren siltatyöt aloitettiin maaliskuussa 2023 ja painopenger purettiin syksyllä 2023.

Tiedotteet Näsisaaren raitiotien etenemisestä

Alla neljä tuoreinta uutista koskien Näsisaaren raitiotietöitä. Aiempiin tiedotteisiin pääset Kaikki Näsisaaren tiedotteet -napista.

Rakentamistöiden eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Näsisaaressa.

Näsisaaren raitiotien rakentamistyöt

Näsisaaren raitiotietyöt käynnistyivät siltatöillä saaren itäpuolella, Pölkkylänniemessä, jossa aloitettiin Näsisaareen johtavan Pölkkylänsillan rakentaminen maaliskuussa 2023. Pölkkylänsillan kansi valettiin seuraavan lokakuun alussa. Silta tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan pituus on reilut 70 metriä ja leveyttä sille tulee 16 metriä.

Hiedanrannan puoleisten Hiedansiltojen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2023. Pohjoisen Hiedansillan kansi valettiin lokakuussa 2023 ja Eteläisen Hiedansillan kansi maaliskuussa 2024. Pohjoinen silta tulee raitioliikenteen ja eteläinen silta puolestaan autoliikenteen käyttöön. Molemmille Hiedansilloille tehdään lisäksi jalankulku- ja pyöräväylät. Hiedansiltojen leveys on 13 metriä ja pohjoisen sillan pituus 105 ja eteläisen 111 metriä.

Näsisaaressa on talven aikana rakennettu myös paalulaattoja siltojen päihin sekä Pölkkylänsiltaan liittyvää tukimuurikaukaloa, joka mahdollistaa raitiotien siirtymän Näsisaareen. Myös Hiedanrannan puolelle rakennetaan vielä tukimuuri, jonka työt aloitetaan keväällä. Sen lisäksi silloille ja tukimuureille tehdään erilaisia jälkitöitä kuten vedeneristeet, suojabetonit ja kaideasennukset. Tavoite on, että kaikki Näsisaaren taitorakennetyöt valmistuisivat loppukesään 2024 mennessä.

Näsisaaren kaapelireitti- ja putkitustyöt rata-alueen osalta valmistuvat huhtikuun lopulla, jonka jälkeen maanrakennustyöt jatkuvat radan eristys- ja välikerroksen rakentamisella. Radan rakentaminen alkaa toukokuussa. Raitiotierata Rosenlewin sillalta Näsisaaren kautta Hiedanrantaan toteutetaan sepeliratana. Kevään aikana Näsisaaressa tehdään myös taitorakenteisiin liittyviä maantäyttötöitä. Kesällä rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn väylä radan varteen sekä tehdään siihen liittyviä putkitustöitä. Lisäksi tehdään teknisten järjestelmien kaapelointeja, valaistus- ja liikennevaloasennuksia, reuna- ja betonikiveystöitä sekä loppukesästä asfaltointeja ja ajoratamaalauksia. Kesällä aloitetaan myös Näsisaaren sähköratatyöt. Näillä näkymin arvio on, että kaikki työt valmistuisivat lokakuun loppuun mennessä.

Päivitetty 11.4.2024