Näsisaari

Näsisaari on Tampereen kaupungin toimesta rakennettu vesistötäyttö Näsijärveen, Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle. Saaren ja rannan väliin on rakennettu kanava, ja saari liitetään maa-alueisiin silloilla. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka. Näsisaaren rakentaminen alkoi 16.2.2022 ja se valmistui 30.11.2022. Saareen rakennettiin painopenkereet esikuormittamaan pohjamaata raitiotielinjan alta. Näsisaaren siltatyöt aloitettiin maaliskuussa 2023 ja painopenkereen purkaminen syyskuussa 2023.

Rakentamistöiden eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Näsisaaressa.

Näsisaaren raitiotien rakentamistyöt

Näsisaaren raitiotietyöt käynnistyivät siltatöillä saaren itäpuolella, Pölkkylänniemessä, jossa aloitettiin Näsisaareen johtavan Pölkkylänsillan rakentaminen maaliskuussa 2023. Pölkkylänsillan kansi valettiin lokakuuun alussa. Silta tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan pituus on reilut 70 metriä ja leveyttä sille tulee 16 metriä.

Hiedanrannan puoleisten Hiedansiltojen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2023. Hiedansilloilla on parhaillaan käynnissä raudoitustyöt ja valumuotin rakentaminen. Pohjoisen Hiedansillan kannen valu on suunniteltu tehtäväksi syksyllä. Pohjoinen silta tulee raitioliikenteen ja eteläinen silta puolestaan autoliikenteen käyttöön. Molemmille Hiedansilloille tehdään lisäksi jalankulku- ja pyöräväylät. Hiedansiltojen leveys on 13 metriä ja pohjoisen sillan pituus 105 ja eteläisen 111 metriä.

Näsisaaressa on parhaillaan käynnissä myös painopenkereen purku. Painopenger on rakennettu saaren keskiosalle, ja sen purkaminen aloitettiin syyskuussa. Näsisaaren peruskorkeus on noin kaksi metriä järven pinnasta, ja päälle kasattu penger on korkeimmillaan noin kuusi ja puoli metriä. Pengertä puretaan noin 4-5 metriä matalammaksi ennen raiteiden rakentamista. Syksyn aikana purettavaa kiviainesta käytetään saaren laajentamiseen. Jäljelle jäävä aines tasataan tulevan raitiotieradan viereen. Ratatyöt Näsisaareen ja sen silloille on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana.

Näsisaaressa ryhdytään syksyn kuluessa rakentamaan myös Hiedansiltojen päihin tulevia paalulaattoja sekä Pölkkylänsiltaan liittyvää tukimuurikaukaloa. Tukimuurin rakentamistyöt käynnistyvät paalutuksilla lokakuun alussa. Siltatyöt tehdään ennen kuin saarella aloitetaan varsinaisen raitiotieradan rakentaminen.

Päivitetty 5.10.2023