Näsisaari

Näsisaari on Tampereen kaupungin toimesta rakennettu vesistötäyttö Näsijärveen, Vaitinaron liittymän ja Pölkkylänniemen väliselle vesialueelle. Saaren ja rannan väliin on rakennettu kanava, ja saari liitetään maa-alueisiin silloilla. Näsisaaren rakentaminen alkoi 16.2.2022 ja se valmistui 30.11.2022. Saareen rakennetut painopenkereet tekevät parhaillaan työtä, ja esikuormittavat pohjamaata raitiotielinjan alta. Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka. Näsisaaren siltatyöt aloitetaan maaliskuussa 2023.

Tiedotteet Näsisaaren raitiotien etenemisestä

Alla neljä tuoreinta uutista koskien Näsisaaren raitiotietöitä. Aiempiin tiedotteisiin pääset Kaikki Näsisaaren tiedotteet -napista.

Rakentamistöiden eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Näsisaaressa.

Näsisaaren raitiotien rakentamistyöt

Näsisaaren raitiotietyöt käynnistyvät siltatöillä saaren itäpuolella, Pölkkylänniemessä, jossa rakennetaan Näsisaareen johtavaa Pölkkylänsiltaa. Työt alkavat maaliskuussa 2023.

Marraskuun lopussa 2022 valmistuneen vesistötäytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta siltatöitä voidaan aloittaa jo aiemmin, koska siltarakenteet tulevat paaluille. Näsisaareen rakennetaan kaksi siltaa raitiotietä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Kaikille silloille tehdään väylät jalankululle ja pyöräilylle. Itäpuolelta Pölkkylänniemestä Näsisaareen johtava Pölkkylänsilta tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan pituus on reilut 70 metriä ja leveyttä sille tulee 16 metriä.

Näsisaaren länsipuolelle Hiedanrantaan johtaa kaksi siltaa eli Hiedansillat. Pohjoisella sillalla kulkee raitioliikenne ja eteläinen silta tulee puolestaan autoliikenteen käyttöön. Molemmilla Hiedansilloilla on lisäksi jalankulku- ja pyöräväylät. Hiedansiltojen leveys on 13 metriä ja pohjoisen sillan pituus 105 ja eteläisen 111 metriä.

Myös Hiedansiltojen rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuonna 2023, mutta aikataulu riippuu louhetäytön painuman etenemisestä. Siltojen on tarkoitus olla valmiina vuonna 2024. Siltatyöt tehdään ennen kuin saarella aloitetaan varsinaisen raitiotieradan rakentaminen.

Päivitetty 7.3.2023