Lentävänniemi

Lentävänniemen rakennuslohkoon kuuluvat Federleynkatu, Kehyskatu, Lielahdenkatu ja Halkoniemenkatu, jossa sijaitsee Pyhällönpuiston päätepysäkki.

Tiedotteet Lentävänniemen raitiotien etenemisestä

Alla neljä tuoreinta uutista koskien Lentävänniemen raitiotietöitä. Aiempiin tiedotteisiin pääset Kaikki Lentävänniemen tiedotteet -napista. 

Lentävänniemen liikennejärjestelyt

Tarkista ajantasaiset liikennejärjestelyt opaskartoista raitiotien rakentamisen aikana.

Rakentamisalue

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi Lentävänniemen rakentamisalueen.

Lentävänniemen raitiotien rakentamistyöt

Kaikilla Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla on tehty kesän aikana johto- ja putkisiirtoja sekä poikittaisten putkilinjojen rakentamista kadun ali. Kadun suuntaisesti kulkevia johto- ja putkilinjoja on siirretty pois tulevan radan alta, jotta niiden huoltotyöt tulevaisuudessa voidaan hoitaa ilman raitiotieliikenteen keskeytystä. Samalla johto- ja putkiverkostoja on uusittu.

Lentävänniemessä tehdään kesän aikana radan pohjatöitä ja raitiotierataa on rakennettu useassa kohdassa. Lentävänniemen ensimmäiset kiskot asennettiin keväällä Federleynkadulle, ja kiskojen asennusta on tehty myös Kehyskadulla. Lielahdenkadulle ensimmäisiä kiskoja asennetaan elokuun aikana. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Federleynkatu

Federleynkadulla jatkuvat loppusyksyn ajan kiintoraidelaattojen työt, kiveystyöt ja katurakennus eri kohdissa. Rata-alueella tehdään radan pintarakenteita eli kiveyksiä ja asfaltointeja. Rata-alueen reunalla tehdään täyttöjä ja reunakiviasennuksia. Lokakuun loppupuolella Federleynkadulla tehdään liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Katurakennustöiden ohella Federleynkadulle asennetaan uusia valaisinpylväitä ja sähköratapylväitä. Uusia katupuita varten on rakennettu kantavaa kasvualustaa. Tällä hetkellä Federleynkatu on töiden vuoksi Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä.

Kehyskatu

Kehyskadulla kiskoasennukset alkoivat kesäkuussa Lielahdenkadun kiertoliittymästä, joka töiden ajaksi muutettiin T-risteykseksi. Kesän aikana on rakennettu ratapohjaa ja asennettu kiskoja koko Kehyskadun matkalla, ja viimeiset ratapohjat ja raideasennukset valmistuvat syksyn aikana. Lisäksi on tehty katurakennustöitä ja kantavaa kasvualustaa uusille katupuille sekä kaapeleiden suojaputkituksia. Lokakuussa työalue siirtyy osin kadun itäreunaan. Jalankulku ja pyöräily Federleynkadun ja Kehyskadun välillä palautetaan myös syksyn aikana länsipuolelle S-marketin talotyömaan niin salliessa. Kiertoliittymän alueella tehdään kiveystöitä ja asfaltointeja. Niiden valmistuttua T-risteys jää pois käytöstä ja kiertoliittymä palautetaan käyttöön arviolta marraskuussa. Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä raitiotien sähkönsyöttöaseman talorakennustyöt jatkuvat syksyn ja talven ajan.

Lielahdenkatu

Lielahdenkadulla on rakennettu kesän aikana ratapohjaa sekä asennettu kiskoja Kehyskadun liittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä osuudella. Viimeiset ratalaatan valut tehdään lokakuussa, ja Lielahdenkadun raideasennuksista valmistuu tänä vuonna noin puolet. Kesän aikana on myös rakennettu uusia rakennekerroksia ajoradoille sekä jalankulun ja pyöräilyn väylille. Lokakuussa Lielahdenkadun pohjoispuolen katurakenteiden valmistuttua työalue muuttuu. Liikennettä siirretään kadun pohjoispuolelle ja kadun eteläreunalla aloitetaan katurakennustyöt. Lielahdenkadulla on töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on tiedossa tilapäisiä muutoksia. Pysäköinti Lielahdenkadun varrella kielletään töiden vuoksi ja pysäköintipaikat poistuvat pysyvästi. Lielahdenkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella.

Halkoniemenkatu

Halkoniemenkadulla on itäreunalla asennettu reunakiviä ja tehty asfaltointeja, ja parhaillaan käynnissä on kaapelireittien rakentaminen sekä ratapohjatyöt. Pyhällönpuiston suuntaan menevä liikenne on siirretty toistaiseksi kadun itäreunaan. Jalankulku- ja pyöräväylä kulkee kadun länsireunalla. Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston alueen kallioleikkausten päälle asennetaan aitoja syksyn kuluessa.

Pyhällönpuisto

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger on tiivistänyt maaperää tarvittavilta osin ja louheen kuljetus alueelta käynnistyy syksyn aikana. Louheenajon aikana Pyhällönpuistossa tehdään liikennejärjestelyjä ja kulkureitit muuttuvat väliaikaisesti.