Lentävänniemi

Lentävänniemen rakennuslohkoon kuuluvat Federleynkatu, Kehyskatu, Lielahdenkatu ja Halkoniemenkatu, jossa sijaitsee Pyhällönpuiston päätepysäkki.

Tiedotteet Lentävänniemen raitiotien etenemisestä

Alla neljä tuoreinta uutista koskien Lentävänniemen raitiotietöitä. Aiempiin tiedotteisiin pääset Kaikki Lentävänniemen tiedotteet -napista. 

Lentävänniemen liikennejärjestelyt

Tarkista ajantasaiset liikennejärjestelyt opaskartoista raitiotien rakentamisen aikana.

Rakentamisalue

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi Lentävänniemen rakentamisalueen.

Lentävänniemen raitiotien rakentamistyöt

Kaikilla Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla on tehty kesän aikana johto- ja putkisiirtoja sekä poikittaisten putkilinjojen rakentamista kadun ali. Kadun suuntaisesti kulkevia johto- ja putkilinjoja on siirretty pois tulevan radan alta, jotta niiden huoltotyöt tulevaisuudessa voidaan hoitaa ilman raitiotieliikenteen keskeytystä. Samalla johto- ja putkiverkostoja on uusittu.

Lentävänniemessä tehdään kesän aikana radan pohjatöitä ja raitiotierataa on rakennettu useassa kohdassa. Lentävänniemen ensimmäiset kiskot asennettiin keväällä Federleynkadulle, ja kiskojen asennusta on tehty myös Kehyskadulla. Lielahdenkadulle ensimmäisiä kiskoja asennetaan elokuun aikana. Liikennejärjestelyistä on tavoitteena tehdä aina pitkäaikaiset eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Federleynkatu

Federleynkadulla asennettiin loppukeväästä ensmmäisiä kiskoja, ja kesän aikana Federleynkadulla tehdään kiintoraidelaattojen valutöitä sekä kiintoraidelaattojen pohjia. Niemenrannan pysäkillä tehdään ratalaatan valuja. Federleynkadun pohjoispuolella rakennetaan myös uutta valaistusta ja asennetaan valaisinpylväiden perustuksia. Uusia katupuita varten rakennetaan kantavaa kasvualustaa. Töiden vuoksi Federleynkatu on Kehyskadun ja Matilda Niemen kadun välillä yksisuuntainen. Osuudella sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta Federleynkatu on kokonaan suljettu autoliikenteeltä. Myös Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella.

Kehyskatu

Kehyskadulla kiskoasennukset alkoivat kesäkuussa Lielahdenkadun liittymässä. Heinäkuussa Kehyskadun kiertoliittymän kohdalle tuotiin kaarrekiskoja ja alueella tehdään kiintoraidelaatan valutöitä. Töistä johtuen autoliikennettä siirretään kadun itäreunaan jalankulku- ja pyöräväylän päälle, ja työalue muuttuu kadun keskiosalle. Töiden myötä Kehyskadun jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee muutoksia, jotka opastetaan maastossa. Töiden aikana Kehyskadun autoliikenne on kaksisuuntainen. Pysäköintipaikat Kehyskadulta on poistettu toukokuun puolivälissä katusuunnitelman mukaisesti. Pysäköintipaikat Kehyskadulta poistetaan toukokuun puolivälissä raitiotien katusuunnitelman mukaisesti.

Lielahdenkatu

Lielahdenkadulla on käynnissä jäte- ja hulevesilinjan rakentaminen sekä kaapeliputkitukset. Kadun eteläpuolella asennetaan reunakiviä ja asfaltoidaan siten, että valmista katuosuutta saadaan käyttöön vaiheittain. Myös Lielahdenkadulla rakennetaan kesän aikana ratapohjaa sekä asennetaan kiskoja Kehyskadun liittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä osuudella. Lielahdenkadulla säilyy töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on tiedossa tilapäisiä muutoksia. Pysäköintipaikat Lielahdenkadun raitiotieosuudelta on poistettu töiden vuoksi.

Halkoniemenkatu

Halkoniemenkadulla rakennetaan hule- ja jätevesilinjoja Lielahdenkadun suunnasta kohti Pyhällönpuistoa. Työt edellyttävät kanaalilouhintaa, jota tehdään töiden etenemisen mukaan arviolta heinäkuun loppuun saakka. Pyhällönpuiston puoleisessa päädyssä jatketaan vesijohdon ja hulevesilinjan rakentamista. Louhinnasta ilmoitetaan äänimerkillä.

Pyhällönpuisto

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger on valmis. Tulevan radan itäpuolelle johtava kulkureitti on on käytössä painopenkereen poikki. Painopenger on paikoillaan noin vuoden, jonka jälkeen alueella aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus.