Toteutuminen lukuina raitiotien osalla 1

Tampereen raitotien osa 1, eli raitiotieosuudet Pyynikintori-Hervanta ja Tays-Hatanpään valtatie, rakennettiin vuosina 2017-2021.  Osa 1 valmistui etuajassa elokuussa 2021 alittaen tavoitekustannuksen. Raitioliikenne osalla 1 käynnistyi 9. elokuuta 2021.

Osan 1 raitiotien rakentamisen tunnusluvut

työtunnit

Rakennusvaiheessa tehtyjä työtunteja oli 2 222 017 tuntia eli n. 1389 henkilötyövuotta.

Kaksoisraidetta rakennettiin
15 650 metriä.

Raitiotiereitillä rakennettiin kymmenen uutta siltaa ja muokattiin seitsemää siltaa.

Raitiotieradan varteen
rakennettiin 20 tukimuuria.

Hankkeella tapahtui 27
työtapaturmaa
eli
tapaturmataajuus oli 12,2
(työtapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohti).

Raitiotieallianssin viestintä
julkaisi yli 1000 tiedotetta.

Lukujen seuranta päättyi lokakuussa 2021.