Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt ovat valmiit

Hervannassa Hervantajärven alueen eli Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt saatiin valmiiksi. Alueelle on raitiotieradan lisäksi rakennettu myös oma raitiopysäkki eli Hervantajärven päätepysäkki. Rakentamistöiden jälkeen Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella aloitettiin raitiotien ajojohtimien asennus.