Näsisaaren länsipuolella aloitetaan Hiedansiltojen rakentamistyöt

Raitiotien rakentamistyöt kohti Hiedanrantaa etenevät: Näsisaaren ja Hiedanrannan yhdistävien uusien Hiedansiltojen rakentaminen aloitetaan viikolla 22. Rakentaminen aloitetaan paalutuksilla jonka jälkeen aloitetaan sillan alusrakenteiden rakentaminen. Näsisaaren ja Hiedanrannan välille rakennetaan kaksi Hiedansiltaa. Eteläinen Hiedansilta tulee olemaan kokonaispituudeltaan 111 metriä ja sillalla kulkee ajoneuvoliikenne. Pohjoisella Hiedansillalla, jonka pituudeksi tulee 105 metriä, kulkee raitiotie. Molemmilla Hiedansilloilla on myös jalankulku- ja pyöräväylät. Siltojen on tarkoitus olla valmiita vuonna 2024.