Näsisaaressa aloitetaan Pölkkylänsillan työt

Näsisaareen rakennettujen painopenkereiden painumat ovat edenneet suunnitellusti, ja saaren ensimmäisen sillan työt päästään aloittamaan Näsisaaren itäpuolella, tulevan Pölkkylänsillan paalutuksella viikolla 12. Paalutusta on edeltänyt painopenkereen purku, mikä aloitettiin maaliskuun alkupuolella.

Pölkkylänsillasta tulee 73 metriä pitkä ja enimmillään 16 metriä leveä, ja se tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Näsisaareen rakennetaan yhteensä kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Näsisaaren täytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta saaren siltatöitä voidaan aloittaa jo nyt, koska siltarakenteet tulevat paaluille.