Näsisaaressa aloitetaan raitiotien ajojohdinasennukset

Näsisaaressa aloitetaan sähkörata-asennukset kesäkuun lopulla Pölkkylänniemestä saareen johtavan Pölkkylänsillan päästä. Näsisaareen ja sen raitiotiesilloille, Pölkkylänsillalle ja Pohjoiselle Hiedansillalle, asennetaan ajolankaa yhteensä noin 1,8 kilometriä. Sähköratapylväitä saaressa ja silloilla on 25. Saaressa asennetaan raitiotien ajojohtimia ja niiden varusteita sähköratapylväisiin arviolta lokakuun loppuun asti.