Posteljooninpuisto valmistuu

Posteljooninpuiston työt saatiin valmiiksi elokuussa 2018. Posteljooninpuiston alle rakennettiin hulevesiallas, jonka tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi rankkasateet tai laajat sulamisvedet eivät jatkossa tulvisi asematunneliin ja aiheuttaisi liikennehaittoja. Lisäksi puiston viheralueet ja kiveykset uusittiin kokonaan.