Rakentamistyöt alkavat maaliskuussa

Raitiotien ensimmäisen osan rakentamistyöt aloitettiin liikennejärjestelyillä ja puunkaadoilla marraskuussa 2016, mutta varsinaisiin raitiotien rakentamistöihin päästiin 2017 maaliskuussa. Ensimmäisiä työvaiheita ovat työmaatukikohtien perustaminen, työmaan aitaukset, puiden kaato sekä johto- ja putkisiirrot.