Rakentamistyöt ja liikennejärjestelyt alkavat Hatanpään valtatiellä

Raitiotieallianssi aloitti raitiotien rakentamistyöt ja liikennejärjestelyt Hatanpään valtatiellä 7. tammikuuta. Työalueet aidattiin ja liikennejärjestelyjä muutettiin töiden vaatimilla kohdilla. Jo ennen joulua puita siirrettiin pois työalueilta uusille kasvupaikoille. Liikennejärjestelymuutosten valmistuttua aloitettiin rakentamistyöt tammikuussa useassa kohdassa Hatanpään valtatiellä.