Sepänkatu avataan liikenteelle

Raitiotieallianssin rata- ja katurakennustyöt Sepänkadulla ovat edenneet suunnitellusti ja katu avattiin jälleen liikenteen käyttöön perjantaina 22. heinäkuuta. Raitiotieallianssi on uusinut Sepänkadun kunnallistekniikkaa, rakentanut kadulle raitiotieradan ja -pysäkkialueen sekä uusinut katurakenteita. Sepänkadun katurakenteet uusiutuvat raitiotien myötä olennaisesti. Raitiotie kulkee kadun itäreunalla omalla alueellaan, ja raitiotien rinnalla autoliikenteelle on jatkossa yksi kaista kumpaankin suuntaan. Ratajohdinten asennus Sepänkadulle aloitetaan elokuussa.