Federleynkadulla tehdään päällystystöitä – kulkumuutoksia jalankululle ja pyöräilylle

Niemenrannassa viimeistellään raitiotiekatujen rakentamistöitä. Federleynkadulla asfaltoidaan jalankulku- ja pyöräväyliä sekä ajoratoja 6. syyskuuta alkaen noin kuukauden ajan. Töiden edetessä kadulla aiheutuu joitakin kulkumuutoksia jalankululle ja pyöräilylle.

Viikoilla 36–37 työalueena on Federleynkadun pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräväylä välillä Niemenrannanaukio-Pikkuniemenkuja sekä Niemenvainionkatu-Matilda Niemen katu. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan työalueen ohi Federleynkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylälle. Federleynkadun ylityskohdat siirtyvät töiden edetessä. Liikennettä ohjataan liikenteenohjaajien ja opasteiden avulla.

Viikolla 37 Federleynkadulla asfaltoidaan risteykset Matilda Niemen kadun, Niemenkylänkadun ja Niemenvainionkadun liittymissä. Liikenne ohjataan risteyksissä asfaltointien ajan yksisuuntaisena työalueen ohi. Lisäksi viikolla 37 asfaltoidaan Federleynkadun ajoradan reuna-alue Matilda Niemen kadun ja Niemenvainionkadun välillä. Liikenne ohjataan liikenteenohjaajien ja opasteiden avulla työalueen ohi.

Syyskuun lopulla asfaltointeja jatketaan Federleynkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylällä vielä noin kahden viikon ajan. Töiden ajankohdasta ja vaikutuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen.