Hämeenkadulla poistetaan puita raitiotien rakennustöiden vuoksi

Raitiotieallianssi aloittaa lähiviikkoina raitiotien rakentamistyöt Hämeenkadulla Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä myös kadun eteläreunassa. Ennen rakentamistöiden alkamista osuudelta poistetaan puut Tampereen kaupungin toimesta.

Puut poistetaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä klo 24–05 välisenä aikana. Poistettavia puita on osuudella kuusi. Uusia katupuita tullaan istuttamaan poistettavien tilalle raitiotien rakennustöiden valmistuessa. Puiden kaato voi ajoittain aiheuttaa alueella melua.

Kaatotöiden ajaksi työmaa-alue on rajattu siten, että Näsilinnankatu-Kuninkaankatu-välillä on käytössä ainoastaan yksi kaista. Liikennettä ohjataan alueella puiden kaadon ajan liikenteenohjaajien toimesta. Jalankulkijat ja pyöräilijät opastetaan pois työalueelta.

Hämeenkadun eteläreunassa jatketaan johtojen ja putkien siirtoa sekä tehdään ratapohjaa valmistelevia töitä. Rakentamisesta aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja töiden vaiheista tiedotetaan erikseen.

 

Alue jolta kaadetaan kuusi lehmusta
Havainnekuvaa Hämeenkadusta raitiotien valmistuttua