Hämeenkadulla valmistuu jälleen uusi kortteliosuus – lisää tilaa jalankululle

Hämeenkadulla saadaan jälleen lisää tilaa jalankulkuun kun uusi kortteliosuus valmistuu. Hämeenkadun länsipäässä Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-välillä kadun pohjoispuolen kivityöt on saatu valmiiksi. Myös osuudelle istutetut katupuut ovat paikoillaan. Nyt kaikki vuodelle 2019 suunnitellut Hämeenkadun korttelien kiveystyöt ovat valmistuneet suunnitellusti.

– Hämeenkadun länsipäässä ovat radan rakentamisen ja jalankulkuosuuksien puolesta valmiina Tuulensuun kortteli ja Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-osuus. Hämeenkadun itäpäässä valmiina on myös kaksi korttelia eli Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu-väli ja Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu-osuus. Kadun eteläpuolella on ollut talotyömaa, jonka kohdalle päästään nyt ensi viikolla aloittamaan  kaapeliputkien kaivutyöt, Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Hämeenkadun kaikki vuodelle 2019 suunnitellut kiveystyöt ovat valmiit
Hämeenkadun kaikki vuodelle 2019 suunnitellut kiveystyöt ovat valmiit

Hämeenkatu valmistuu tämän vuoden osalta täysin suunnitelmien mukaisesti. Loppusyksyllä tehdään muissa kortteleissa vielä ensi vuotta valmistelevia töitä, asfaltoidaan pintoja talvea varten ja viimeistellään mm. Hatanpään valtatien liittymäalueen töitä.

Valmistuneita kortteleita juhlitaan Hämeenkadun itäpäässä sunnuntaina 27.10. Korttelijuhlassa on paljon tarjouksia ja ohjelmaa, esimerkiksi pääesiintyjinä Heikki Salo, Mansesteri, Simo Frangen sekä Hot Heros yhteistyössä Tampere Jazz Happeningin kanssa.

Kortteleita valmistuu puoli kerrallaan myös ensi vuoden aikana. Raitiotie Hämeenkadun keskelle valmistuu vuonna 2021 ja viimeinen osuus katurakentamisesta Keskustorin kohdalla valmistuu vuonna 2022. Hämeenkadun kaikkien työvaiheiden aikana kulku kiinteistöihin ja liikkeisiin sekä huoltoajo varmistetaan.
Yötöitä tehdään tarpeen mukaan jotta kadun käyttäjiä häirittäisiin mahdollisimman vähän.

Hämeenkadulla uusitaan kaikki rakenteet ja valaistus

Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä Hämeenkadun kokonaan katusuunnitelmien mukaiseksi eli jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan johdot ja putket sekä katu-ja tapahtumavalaistus uusitaan

Hämeenkadun rakentamisessa on kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissäkin. Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko kadun leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen sekä uusimisen lisäksi kadun rakennekerroksia on jouduttu kaivamaan ja vahvistamaan poikkeuksellisen syvältä. Katualueelle on rakennettu myös uusi hulevesijärjestelmä, joka liittyy korttelin kiinteistöjen rännijärjestelmiin. Maan alle tehdyissä rakenteissa on huomioitu taloyhtiöiden tarpeet ja erikseen neuvoteltu ja sovitettu raitiotien työvaiheisiin kiinteistöjen toiveet esimerkiksi talojen kosteuseristysten uusimisesta. Kiinteistöjen kanssa tehdään yhteistyötä, jotta kadun rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.

Myös kadun valaistus uusitaan kokonaan. Hämeenkadulle tulee koko matkalta uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät, joihin myöhemmin asennetaan vielä ajojohtimet. Uudet pylväät ovat entisiä tukevammat, sillä pylväisiin kohdistuu paljon kuormaa. Pylväisiin kiinnitetään raitiotien ajojohdinten lisäksi sekä katuvalot että Hämeenkadun tapahtumavalot.

Hämeenkadulla on uusittu kaikki maanalaiset rakenteet, kiveykset ja myös valaistus
Hämeenkadulla on uusittu kaikki maanalaiset rakenteet, kiveykset ja myös valaistus

Hämeenkadulla kotimaiset kivet

Kaikki Hämeenkadun kivet tulevat kotimaisilta toimittajilta, jalkakäytävien kiveys Loimaan Kiveltä Loimaalta ja myrskyläläiseltä Louhinta Lampi Oy:ltä. Raitiopysäkin suuret reuna- eli paasikivet ja ajoradan ja raitiotien kiveys puolestaan toimitetaan Ylöjärven Kurusta, Tampereen Kovakivi Oy:ltä. Kaikki kivet louhitaan graniitista.

Jalkakäytävillä käytetään jopa seitsemää erikokoista kivilaattaa, millä saavutetaan monia etuja. Erikokoisilla laatoilla kivet saadaan asennettua niin, että niitä tarvitsee sahata mahdollisimman vähän. Näin Hämeenkadun suuntaiset saumat eivät osu kohdakkain. Ajoradan puoleinen kiveys on todettu tasaisemmaksi kuin entinen kiveys.

Hämeenkadulla astellaan kotimaisilla kivillä
Hämeenkadulla astellaan kotimaisilla kivillä

Hämeenkadulle katupuita enemmän kuin aikaisemmin

Hämeenkadulle istutetaan koko kadun mitalta kaikkiaan lähes sata puistolehmusta. Puita tulee aiempaa enemmän. Puut kasvatetaan kaupungin taimistoilla ja niiden korkeus on 4-5 metriä. Kaupungin ympäristöasiantuntijoiden mukaan puut tulevat elämään ainakin satavuotiaiksi.

Hämeenkadun valmiiden korttelien katupuut on istutettu syksyn kuluessa sekä itä-että länsipäässä. Syksy on hyvää istutusaikaa ja istutuksia on mahdollista tehdä talven tuloon saakka. Lehmukset on istutettu yhtenäiselle, puulta toiselle jatkuvalle kantavalle kasvualustalle, jossa on entisiä puuistutuksia paremmat kasvuolosuhteet. Kasvualustaan on lisätty myös kastelu- ja ilmastusputket. Uusien puiden juureen asennetaan yhtenäiset valurautaiset maaritilät ja puut tuetaan rautaisiin rungonsuojiin.

Uudelle Hämeenkadulle istutetaan lähes sata puistolehmusta
Uudelle Hämeenkadulle istutetaan lähes sata puistolehmusta

 

Hämeenkadusta valmiina:

• Hämeenpuisto–Näsilinnankatu-väli eli Tuulensuun kortteli: raitiotie ja kadun molemmat reunat. Penkit asennetaan keväällä ja radan ajojohtimet myöhemmin
• Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-osuus: valmiina raitiotie ja kadun molemmat reunat. Penkit asennetaan keväällä ja ajojohtimet myöhemmin
• Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu-väli: valmiina raitiotie ja kadun molemmat reunat, poislukien talonrakennustyömaan kohta. Penkit asennetaan keväällä ja ajojohtimet myöhemmin.

Sekä Hämeenkadun länsi-että itäpäässä raitiotie-ja katurakennustyöt ovat valmistuneet suunnitellusti
Sekä Hämeenkadun länsi-että itäpäässä raitiotie-ja katurakennustyöt ovat valmistuneet suunnitellusti
Hämeenkadulla tehtävät raitiotie-ja katurakennetyöt:

– johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
– kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
– kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
– uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
– uusi hulevesijärjestelmä joka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
– uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
– uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
– uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
– uudet kiveykset koko kadulle, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylälle
– uusi raitiopysäkki ja kaiteet
– vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
– kaapelikaivojen uusiminen
– yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovitus uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittyminen kadun rakenteisiin