Hämeenkadun Tuulensuussa liikennejärjestelyt muuttuvat joukkoliikenteen osalta

Hämeenkadun Tuulensuussa raitiotien rakentaminen siirtyy viikolla 37 seuraavaan vaiheeseen, joka tuo muutoksia joukkoliikenteen liikennejärjestelyihin. Järjestelyjä ryhdytään muuttamaan tiistaina 12.9 ja ne ovat kokonaisuudessaan käytössä viimeistään keskiviikkona 13.9. Joukkoliikenne käyttää Tuulensuussa jatkossa ajoradan eteläreunaa molempiin suuntiin. Henkilöautoliikenne Tuulensuussa päättyi elokuun alussa.

Muut liikennejärjestelyt Tuulensuussa säilyvät ennallaan. Keskustorilta länteen päin ajettaessa kääntyminen Hämeenkadulta vasemmalle Näsilinnankadulle on edelleen mahdollista. Näsilinnankatu on edelleen suljettuna läpiajolta Kauppakadun ja Hämeenkadun välillä ja tämä osuus on toistaiseksi kaksisuuntainen. Pysäköinti kadun varrella ja kulku kiinteistöihin säilyy.

Koska Tuulensuussa ei enää sallita henkilöautoilua, ovat korvaavat reitit Hämeensillalta tultaessa Hämeenkatu – Näsilinnankatu – Satamakatu ja Hämeenpuiston suunnalta tultaessa Hallituskatu – Kuninkaankatu – Hämeenkatu

Hämeenkadulla Tuulensuussa jalkakäytävät ovat raitiotien rakentamisen ajan molemmin puolin käytössä, mutta ne ovat normaalia kapeampia töiden aikana. Liiketiloihin on töiden aikana pääsy.

Liikennejärjestelyt Hämeenkadun länsipäässä 12.9. alkaen

Hämeenkatu välillä Hämeenpuisto – Näsilinnankatu
● Henkilöautolla ajo kielletty.
● Bussi- ja taksiliikenne kadun eteläreunalla.
● Jalkakäytävät molemmin puolin käytössä, mutta normaalia kapeampina. Pääsy liiketiloihin ja asuntoihin varmistetaan.
● Kiinteistöjen huoltoliikenne Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun kautta.
Hämeenpuiston risteysalue
● Hämeenpuistoa pohjoiseen ajettaessa kääntyminen vasemmalle Pirkankadulle ja oikealle Hämeenkadulle kielletty.
Näsilinnankatu
● Näsilinnankadun läpiajo Kauppakadun ja Hämeenkadun välillä kielletään. Katuosuus toistaiseksi kaksisuuntainen ja pysäköinti kadun varrella säilyy.
● Kääntyminen Hämeenkadulta etelään Näsilinnankadulle on idän suunnasta sallittu, lännen suunnasta ajettaessa kielletty.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hämeenkadun Tuulensuussa

 

Liikennejärjestelyt Hämeenkadun Tuulensuussa ja Hämeenkadulla