Hämeenpuistossa ja Itsenäisyydenkadulla bussien ajolinjamuutoksia

Raitiotietyöt Hämeenpuistossa ja Itsenäisyydenkadulla aiheuttavat viikosta 22 eli 27.5. alkaen pieniä liikennejärjestelymuutoksia bussiliikenteelle.

Hämeenpuistossa työalue tulee siirtymään ratalinjan eteläpuolelle. Sen vuoksi bussiliikenne siirretään valmiin rataosuuden ja uuden kiveyksen päälle Hämeenpuiston keskialueelle. Liikennejärjestelyt tehdään viikon 22 aikana. Alueen jalankulun ja pyöräilyn väyliin tulee pieniä muutoksia työvaiheiden edetessä.

Itsenäisyydenkadulla aloitetaan bussipysäkin rakennustyöt Aaltosenkadun kohdalla. Torstaina 30.5. nykyinen bussipysäkki kadun eteläreunalla siirretään ajoradan reunaan ja samalla noin 10 metriä itään päin. Länteen päin menevä liikenne ja pysäkki säilyvät ennallaan. Jalankulkijoiden reitit eivät muutu.

Työmaa-alueiden vaikutusalueella autoliikenteen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.