Hatanpään valtatien raitiotiehen liittyvät katusuunnitelmat nähtävänä 11.9. saakka

Raitiotiejärjestelmän laajentamiseen Tampereen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä Koskipuiston ja Tampereen valtatien väliselle osuudelle. Hatanpään valtatien katusuunnitelmaehdotus sekä siihen liittyvien Suvantokadun ja Aleksanterinkadun katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 11.9.2019 saakka verkossa ja Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Katusuunnitelmien luonnoksia esiteltiin kahdessa yleisötilaisuudessa ja verkossa, jossa oli koottiin myös palautetta. Palautteen perusteella muun muassa lisättiin pollareita Suvantokadun liittymän lähelle nykyisen taksien pysähdyspaikan kohdalle erottamaan pyöräväylää. Huolto- ja sisäpihalle ajo sallitaan toivomusten mukaan jatkossakin Hatanpään valtatieltä Otavalankadulle.

Myös Haarlan palatsin pohjoispuolella olevien terassialueiden käyttöön toivottiin jäävän jatkossa enemmän tilaa. Suunnitelmia päivitettiin siten, että jalankulkualuetta levitettiin ja bussipysäkkien katoksia sijoiteltiin uudelleen.

Katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää yhdyskuntalautakunnalle osoitettuja muistutuksia kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana. Suunnitelmat tulevat yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäviksi nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen.

Tarkoitus on kaupunginhallituksen 23.4. tekemän päätöksen perusteella selvittää, onko mahdollista rakentaa Hatanpään valtatien aloitusosuus Hämeenkadulta etelään jo parhaillaan meneillään olevan raitiotien ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Tällöin raitiotie valmistuisi koko keskusta-alueella yhdellä kertaa.

Tavoitteena on, että raitiotien rakentamisesta Hatanpään valtatielle on mahdollista tehdä päätös kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta 2019.

Hatanpään valtatietä uusitaan 700 metriä

Hatanpään valtatien suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä. Kadun päällystemateriaalina käytetään nupukiveä ja graniittilaattaa Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä sekä asfalttibetonia ja betonikiveä Verkatehtaankadun eteläpuolella.

Katualueen leveys vaihtelee noin 28 ja 34 metrin välillä. Raitiotie kulkee koko kadun matkalta katualueen keskellä. Raitiotien päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide. Raitiotiekäytävän leveys vaihtelee kuuden ja kahdeksan metrin välillä.

Hatanpään valtatien raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,5 metriä ja pituus 47 metriä.

Verkatehtaankadun eteläpuolella oleva suojatie siirretään liittymän pohjoispuolelle, ja liittymän pohjoispuolelta kielletään autoliikenne, mutta sallitaan taksi, bussit, tontille ajo ja huoltoliikenne. Otavalankadun kohdalle rakennetaan uusi ylityspaikka.

Muutoksia ajokaistoihin

Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä ajoradalla ehdotuksessa on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Bussipysäkit sijaitsevat itä- ja länsireunoilla. Välillä Verkatehtaankatu–Suvantokatu ajokaistoja vähennetään nykyisestä 1+2 kaistaiseksi, joista keskimmäinen kaista on pelkästään raitiotieliikenteelle.

Välillä Suvantokatu–Vuolteenkatu ajokaistoja on jatkossa kaksi kumpaankin suuntaan, ja bussipysäkit sijaitsevat itäreunalla. Vuolteenkadun eteläpuolella ajokaistoja vähennetään samoin kahdeksi kaistaksi kumpaankin suuntaan.

Nykyinen taksitolppa pysähtymispaikkoineen siirretään Suvantokadulle invapysäköinnin viereen Koskikeskuksen eteläpuolelle.

Liittymäalueita muokataan, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan

Hämeenkadun sekä Aleksanterinkadun ja Suvantokadun liittymäalueet muotoillaan uudelleen raitiotieliikenteelle sopiviksi. Aleksanterinkadulle tulee uudet kadunsuuntaiset pysäköintipaikat.

Hatanpään valtatiellä jalankulkuyhteyksiä parannetaan muokkaamalla ja lisäämällä suojatieylityskohtia sekä ylityspaikkoja. Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet rakennetaan noin kymmenen metriä leveinä.

Hatanpään valtatien itäpuolen kävelyolosuhteita parannetaan leventämällä nykyistä jalankulkuväylää, joka mahdollistaa myös terassialueiden laajentamisen. Sorin aukion kohdalle rakennetaan itäreunaan uusi eroteltu viisi metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Pyöräilyväyliä parannetaan koko suunnittelualueella rakentamalla Hatanpään valtatien länsipuolelle kolme metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie.