Hatanpään valtatien raitiotien katusuunnitelma hyväksyttiin

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen mahdollistava katusuunnitelma Hämeenkadun ja linja-autoaseman tonttiliittymän välille hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 8. lokakuuta 2019. Samalla hyväksyttiin Hatanpään valtatiehen liittyvän Suvantokadun katusuunnitelma Ratinakujalle asti sekä Aleksanterinkadun suunnitelma Otavalankadulle asti.

Hatanpään valtatien suunnittelualueen pituus on noin 700 metriä. Katualueen leveys vaihtelee noin 28 ja 34 metrin välillä. Raitiotie kulkee koko kadun matkalta katualueen keskellä. Raitiotien päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide. Raitiotiekäytävän leveys vaihtelee kuuden ja kahdeksan metrin välillä.

Hatanpään valtatien raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,5 metriä ja pituus 47 metriä.

Katusuunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä 28.8.–11.9.2019, jona aikana jätetiin viisi muistutusta ja annettiin kahdeksan lausuntoa. Suunnitelmiin tehtiin ehdotusvaiheen jälkeen jonkin verran muutoksia.

Hatanpään valtatiellä, katuosuudella Verkatehtaankatu–Suvantokatu, katuvalaisimien ja ratajohdon yhteiskäyttöpylväitä on lisätty ja sijoituspaikkoja on muutettu. Lisäksi katuosuuden raidegeometriaa on muutettu ja itäreunan jalkakäytävää levennetty sekä muutettu länsireunan puuistutukset nykyisistä ruukkuperustaisista maanvaraisiksi. Hatanpään valtatien itäreunalla on lisätty huoltoajoneuvojen lastauspaikkoja.

Lisää ohjausta useisiin kohtiin

Näkövammaisten ohjausta on lisätty ja parannettu useissa eri kohdissa koko suunnittelualueella. Jalankulun ja pyöräilyn ohjausta, liikennemerkkejä ja erottelua on parannettu/muutettu useassa eri kohdassa. Hatanpään valtatien läntiseen ajokaistaan on tehty leveysmuutoksia Vuolteenkadun liittymässä olevan suojatien kohdalla.

Hatanpään valtatien pyörätielle on lisätty väriasfaltti Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien ylitse. Katuosuuden Hämeenkatu–Verkatehtaankatu pyörätien pintamateriaali on muutettu asfaltiksi. Lisäksi pyörätielle osuvat reunakivet on poistettu linja-autoaseman tonttiliittymässä.

Yritysvaikutusten arvioinnin perusteella raitiotien katusuunnitelman toteuttamisella Hatanpään valtatielle on positiiviset yritysvaikutukset. Raitiotielinjaston laajentaminen parantaa alueen yritysten, kaupallisten palvelujen ja tapahtumatoimintojen saavutettavuutta.

Raitiotien rakentamisen aikaisia negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla yritysten tarpeet työnaikaisissa liikennejärjestelyissä sekä tiedottamalla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen vaiheista ja vaikutuksista.

Katusuunnitelmapäätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tämä edellyttää, että valtuusto on tehnyt päätöksen Hatanpään valtatien raitiotieosuuden rakentamisesta. Tavoitteena on päätös loppuvuodesta 2019. Päätös mahdollistaisi raitiotien rakentamisen valmiiksi koko keskusta-alueella yhdellä kertaa.

Tampereen kaupungin tiedote