Hermiankadun ja Hervannantien risteykseen liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 16 Hermiankadun ja Hervannantien liittymässä vesijohtotyöt ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt. Tulevan raitiotieradan alittavat vesijohdot uusitaan ja suojaputkitetaan. Töiden vuoksi liittymään tulee kaista- ja ajolinjajärjestelyjä sekä muutoksia jalankulkuun.

Liittymässä sijaitseva suojatie siirtyy lännen suuntaan. Suojatien kautta on edelleen kulku Hermiankadun bussipysäkeille. Hermiankadun pohjoisreunan kävely- ja pyörätie on raitiotietöiden vuoksi osittain suljettu ja reitti kulkee näiltä osin kadun eteläpuolella.

Työmaa-alue on Hermiankadun ja Hervannantien risteyksen eteläpuolella noin neljä viikkoa. Sen jälkeen työalue siirtyy risteyksen keskelle, jolloin liikenne kulkee työalueen molemmilta puolilta. Kaikkiaan työt liittymässä kestävät noin neljä kuukautta, huomioiden myös raiteiden asennukset ja päällystystyöt. Enimmäisajonopeus työmaan vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa.

 

Hervannantien ja Hermiankadun liittymässä vesijohtotöitä
Hervannantien ja Hermiankadun liittymässä vesijohtotöitä viikosta 16 alkaen