Hermiankadun ja Hervannantien risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat 23.7.

Ensi viikon maanantaina 23.7. liikennejärjestelyt muuttuvat Hermiankadun ja Hervannantien risteyksessä. Hermiankadun ajoneuvoliikenne siirtyy risteysalueella eteläreunasta pohjoisreunaan. Hervannantien liikenne pysyy samalla linjauksellaan.

Hermiankadun pohjoisreunassa oleva bussipysäkki siirtyy Hervannantielle kartan mukaisesti.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät ennallaan.

Hermiankadun ja Hervannantien liikennejärjestelyt.