Hervannan Insinöörinkadulla liikenne-ja kulkumuutoksia

Hervannan Insinöörinkadun raitiotietyöt etenevät viikon 15 puolivälistä alkaen uusilla työvaiheilla, joista aiheutuu liikenteelle muutoksia. Kesän aikana töitä tehdään Opiskelijankatu–Lindforsinkatu-välillä. Työt alkavat Opiskelijankadun ja Urheilijanpolun välillä, joka suljetaan autoliikenteeltä ja osittain myös pyöräilyltä. Liikennemuutoksia on alueella usean kuukauden ajan.

Osuudella tehdään radan päällysrakennetöitä eli kiintoraidelaatan rakentamista ja kiskojen asennuksia. Töistä aiheutuu muutoksia sekä tontti-että katuliikenteeseen. Opiskelijankadulta kääntyminen Insinöörinkadulle, kauppakeskus Duon suuntaan on työn aikana kielletty. Insinöörinkadun liikenne toimii normaalisti välillä Lindforsinkatu-Urheilijanpolku.

Tonttiliittymiin tulee muutoksia, mutta pääsy kiinteistöihin varmistetaan. Alueella tiedotetaan tarkemmin kiinteistökohtaisesti.

Jalankulku- ja pyöräilyväylä Opiskelijankadun ja Urheilijanpolun välillä on käytössä ainoastaan Insinöörinkadun itäpuolella. Pyöräiljöiden suositellaan käyttävän kiertoreittejä, jotka on ohjattu Valtaraitin ja Hervannan valtaväylän kautta.

 

Suositellut pyöräilyreitit Hervannassa Insinöörinkadun eteläpään raitiotietöiden aikana
Suositellut pyöräilyreitit Hervannassa Insinöörinkadun eteläpään raitiotietöiden aikana