Hervannan Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt valmiit – ajojohdinasennukset alkavat

Hervannassa Hervantajärven alueen eli Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt on saatu valmiiksi.
Alueelle on raitiotieradan lisäksi rakennettu myös oma raitiopysäkki eli Hervantajärven päätepysäkki. Rakentamistöiden jälkeen Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella on aloitettu raitiotien ajojohtimien asennus, joka jatkuu loppuvuoteen.

– Makkarajärvenkadulla on tehty rataa varten maanrakennustöitä, joihin on liittynyt louhintaa, maaleikkauksia sekä maamassojen vaihtoa. Raitiotie on toteutettu kiintoraidelaattaan asennetuilla kiskoilla, jonka pintarakenteena on nurmirata. Insinöörinkadun ja Makkarajärvenkadun välinen rata Tohtorinpuistossa on sepelirataa, työnjohtaja Otso Nuutinen Raitiotieallianssista kertoo.

Makkarajärvenkadun alueen kiintoraidelaatan pintarakenteena on nurmi.

Raitiotieallianssi on rakentanut raitiotien ohella uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa sekä alikulkukäytävän. Makkarajärvenkadun työt käynnistyivät talvella 2019. Radan rakennustöiden jälkeen alueella aloitetaan sähköratatyöt. Lisäksi radan ylityksiin asennetaan raitiotien varoitusvalot.

– Tälle Hervannan viimeiselle osuudelle on pystytetty sähköratapylväät, joihin kiinnitetään ensin ajojohtimien vaatimat kiinnikkeet. Sen jälkeen aloitetaan ajojohtimien asennus- ja säätötyöt. Raitiotie ja siihen liittyvät sähkörata sekä muut tekniset järjestelmät valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Hervantajärven päätepysäkki, jonne katokset asennetaan myöhemmin

Hervantajärven alueen koeajot Tampereen Ratikalla tehdään ensi keväänä.