Hervannan valtaväylän varrella kiviaineksen murskausta – töistä aiheutuu melua ja tärinää kolmen viikon ajan

Raitiotietyöt Hervannan valtaväylän varrella etenevät, ja viikolla 19 aloitetaan raitiotien reitiltä louhitun kiviaineksen murskaustyöt Pehkusuonkadun ja valtatie 9.n välisellä osuudella Hervannan valtaväylän länsipuolella.

Murskausta tehdään noin kolmen viikon ajan. Kivimurske hyödynnetään raitiotien rakentamiseen pääosin suoraan alueella. Murskeesta tehdään radanpohjaa, työmaateitä ja jalankulku-ja pyöräilyväyliä. Louhitun kiviaineksen murskaus vähentää autoliikennettä Hervannan valtaväylällä, jota muuten aiheutuisi uuden kiviaineksen paikalle tuomisesta ja louheen poisajosta.

Murskaus aiheuttaa jossain määrin melua ja tärinää. Pölyäminen minimoidaan murskauksen yhteydessä kastelulla.

Murskauslaitteiston kuljetukset aiheuttavat lyhytkestoisia liikennejärjestelyjä Pehkusuonkadun kohdalla jalankulku-ja pyöräilyväylällä sekä Hervannan valtaväylällä. Tällöin jalankulku ja pyöräily sekä autoliikenne ohjataan työalueen ohi.

 

Hervannan valtaväylällä murskaustöitä vikolta 19 alkaen kolmen viikon ajan
Hervannan valtaväylällä murskaustöitä viikolta 19 alkaen kolmen viikon ajan