Hervannassa Insinöörinkadulla uusia työvaiheita ja liikennejärjestelymuutoksia

Hervannan Insinöörinkadulla alkaa viikolla 21 (19.5. alkaen) uusi työvaihe, jonka vuoksi liikennejärjestelyt Opiskelijankatu–Linforsinkatu-osuudella muuttuvat. Lisäksi Insinöörinkadun eteläpäässä jatkuvat vesihuoltotyöt, jotka muuttavat autoliikenteen ajolinjoja sekä jalankulku-ja pyöräilyreittejä.

Opiskelijankatu–Lindforsinkatu-välin eteläosalla aloitetaan ratalaatan pohjatyöt viikon 21 alkupuolella (20.5. alkaen). Töiden vuoksi suojatie Lindforsinkadun yli Insinöörinkadun länsipuolella siirtyy hieman etäämmälle liittymästä. Insinöörinkadun ylittävä suojatie Lindforsinkadun pohjoispuolella poistuu käytöstä töiden ajaksi. Autoliikenne ohittaa työmaan sen länsipuolelta, ja työmaan kohdalla liikenne siirtyy käyttämään osittain jalankulku-ja pyöräilyväylää. Jalankulku-ja pyöräily ohjataan tämän vuoksi Insinöörinkadun itäpuolelle. Alueen läpi pyöräileville suositellaan myös vaihtoehdoksi Valtaraitin ja Hervannan valtaväylän käyttöä. Tonttiliittymiin tulee muutoksia, jotka on tiedotettu taloyhtiöille ja kiinteistöille erikseen.

Insinöörinkadun eteläpäässä jatketaan vesihuoltotöitä kadun ali tehtävillä poikituksilla. Poikituksia tehdään vielä noin kolmen viikon ajan. Työt etenevät Hotelli Hermican edestä Insinöörinkatua pohjoiseen. Töiden aikana Insinöörinkadun suuntainen jalankulku ja pyöräily ohjataan työmaan ohi tilapäisten suojateiden kautta. Autoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily käyttävät työalueen kohdalla samoja tilapäisiä väyliä, jotka erotellaan toisistaan.

Liikennejarjestelyt Insinöörinkadun eteläpään poikitustöissä tehdään aina kunkin työalueen kohdalla kuvan mukaisesti
Liikennejarjestelyt Insinöörinkadun eteläpään poikitustöissä tehdään aina kunkin työalueen kohdalla kuvan mukaisesti