Hervannassa ratapohjatöistä ja ajojohtimien asennuksista liikennejärjestelyjä

Raitiotien rakentaminen Hervannassa jatkuu viikolla 23 eli 3.6. alkaen uusilla työvaiheilla.

Insinöörinkadulla ratalaatan pohjatyöt etenevät viikolla 23 Atomipolku-Arkkitehdinkatu-osuudella eli Insinöörinkadun eteläpäässä. Työalue laajenee Laattapolun ja Mekaniikanpolun välille. Alueelle tuodaan myös kiskoja lähiaikoina. Töiden aikana jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat pääsääntöisesti käytössä molemmin puolin, mutta tilapäisesti idänpuoleinen jalankulku-ja pyöräilyväylä saatetaan ajoittain joutua katkaisemaan. Tällöin kulkijat opastetaan käyttämään Insinöörinkadun länsipuolta. Kiinteistöille kulku turvataan töiden aikana. Kadun itäpuolella kiinteistöille kulkeva autoliikenne sekä jalankulku ja pyöräily käyttävät osittain samoja tilapäisiä väyliä, jotka erotellaan toisistaan.

Hermiankadulla jatketaan ajojohtimien asennusta viikosta 23 alkaen. Töitä tehdään päiväaikaan ajokaistojen sivussa ja ne vaikuttavat ajoittain alueen autoliikenteeseen, sillä kiinteistöille ajoon ja tonttiliittymien käyttöön voi tulla hetkittäin lyhyitä katkoja. Töiden kesto on arviolta viikon 24 loppuun eli kesäkuun puoliväliin.

Atomipolulla tehdään viikosta 23 alkaen kaapelien vetoja kaapelikaivantoihin. Töistä voi aiheutua vähäistä ääntä lähialueelle. Työt tehdään yöaikaan jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Työt tehdään yöllä myös turvallisuussyistä.

Tohtorinpuiston itäpuolella, Ramppipuiston alueella pyritään viikolla 23 tekemään jalankulku-ja pyöräilyväylän päällystystöitä. Töiden vuoksi liikenteenohjaajat opastavat liikennettä ajoittain.

Työmaiden vaikutusalueella nopeusrajoitus autoliikenteelle on 30 kilometriä tunnissa.