Hervantajärven alueen raitiotien rakentaminen etenee – kiertotie Ruskontien eteläpuolelle

Raitiotieallianssi jatkaa viikosta 8 alkaen raitiotien rakentamista Hervantajärven suunnassa, Makkarajärvenkadun alueella. Makkarajärvenkadulla aloitetaan raitiotiehen liittyvät maanrakennustyöt pintamaiden poistolla ja työn edetessä tehdään myös louhintaa, maaleikkauksia ja maamassojen vaihtoa. Raitiotieallianssi rakentaa alueelle raitiotien lisäksi uuden asuntoalueen kunnallistekniikkaa sekä alikulkukäytävän.

Töiden vuoksi autoliikenteelle tehdään Ruskontien eteläpuolelle kiertotie, joka otetaan käyttöön myöhemmin.