Insinöörinkadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotieallianssi tekee viikon 38 lopulla uusia liikennejärjestelyjä Insinöörinkadulla Hervannassa.

Opiskelijankadun kiertoliittymässä työalue siirtyy liittymän eteläpuolelle. Töiden vuoksi ajokaistat liittymän eteläpuolella kapenevat samoin kuin jalankulku-ja pyöräilyväylät.

Lindforsinkadun ja Opiskelijankadun välillä tehdään viikon 38 loppupuolelta alkaen kaapelireitityksiä useassa eri vaiheessa Insinöörinkadun molemmilla puolilla. Töiden aikana on aina käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan, mutta kulloinkin työn alla olevilla alueilla ajokaistoja joudutaan kaventamaan. Sama koskee jalankulku-ja pyöräilyväyliä, jotka pysyvät työn aikana nykyisillä paikoillaan, mutta työalueen mukaan osittain normaalia kapeampina. Kulkuyhteydet kiinteistöille ja tonteille turvataan työn kaikissa vaiheissa.

Lindforsinkadun ja Opiskelijankadun välillä sijaitsevia bussipysäkkejä joudutaan töiden edetessä siirtelemään, enintään 50 metriä suuntaansa. Töiden kesto alueella on useita viikkoja. Nyt tehtävillä töillä valmistellaan ensi kesänä toteutettavia päällysrakennetöitä, jolloin osuuden liikennettä joudutaan rajoittamaan enemmän.