Katutyöt valmistumassa kolmella kadulla – Raitiotieallianssi purkaa töiden aikaisia liikennejärjestelyjä Niemenrannassa ja Lentävänniemessä

Niemenrannan ja Lentävänniemen raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutettavat katurakennustyöt sekä pääosa raitiotietöistä ovat valmistumassa Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla.

”Valmistumisen myötä voidaan töiden aikaisia liikennejärjestelyjä purkaa marraskuun alkupuolella. Esimerkiksi Federleynkadulle palautetaan nyt autoliikennettä”, Lentävänniemen lohkopäällikkö Erkka Selonen Raitiotieallianssista kertoo.

Lentävänniemen bussiliikenteeseen ei tässä yhteydessä tule muutoksia vaan bussiliikenne jatkaa nykyisin linjoin Lielahdenkadulla.

Katutöiden valmistuessa alueella jatketaan kuitenkin loppuvuoden aikana vielä raitiotien sähkörata-asennuksia, joita tehdään pääasiassa yötyönä. Lisäksi Halkoniemenkadulla ja Pyhällönpuistossa raitiotie- ja katutyöt jatkuvat ensi vuoteen, joten nykyiset liikennejärjestelyt alueella jäävät toistaiseksi voimaan. Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston katu- ja raitiotietyöt valmistuvat ensi vuoden aikana. Raitioliikenne Pyynikintorilta Santalahden ja Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen alkaa 7. tammikuuta 2025.

Autoliikenne palaa Federleynkadulle osittain

Federleynkadun autoliikenne palautuu kaksisuuntaisena sekaliikenneajoratana Matilda Niemen kadun ja Niemenvainionkadun välille eli autoliikenne kulkee valmiin raitiotieosuuden päällä. Federleynkadun itäpää on Niemenvainionkadun ja Niemenrannanaukion välillä jatkossa vain ratikkaliikenteelle, ja tässä vaiheessa raitiotiekaista suljetaan aidoin. Lielahdenkadulta jää toistaiseksi edelleen yksisuuntainen yhteys Federleynkadulle Niemenvainionkatua pitkin. Jalankulku ja pyöräilyreitit sijaitsevat Federleynkadun molemmin puolin.

Federleynkadun raitiotie. Kuva: Liina Rahja/Raitiotieallianssi

Kehyskadulla kaksisuuntainen autoliikenne kulkee raitiotie- ja autoliikenteen sekaliikennekaistana ja erkanee ennen Kehyskadun ja Lielahdenkadun välistä kiertoliittymää omille kaistoilleen. Tuleva raitioliikenne kulkee kiertoliittymän poikki. Kehyskadulle jää yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä molemmin puolin katua, mutta itäpuolella osa jalankulku- ja pyöräväylää on suljettuna toistaiseksi. Se valmistuu myöhemmin, kun kohdalle rakennettava, talotyömaahan liittyvä tukimuuri valmistuu. Tällöin myös jalankulku- ja pyöräväylät muutetaan erotelluiksi, sillä katusuunnitelmien mukaisesti Kehyskadun pyöräväylät ovat yksisuuntaiset. Pikkuniemenkadun ja Suvialankaaren liittymään jää toistaiseksi käyttöön työnaikainen suojatie. Kehyskadulta on ajoyhteys Raamikadulle ja Niemenrannan puistokadulle, mutta Federleynkadulle ei raitiotien valmistumisen jälkeen ole enää ajoyhteyttä.

Kehyskatu. Kuva: Liina Rahja/Raitiotieallianssi

Lielahdenkadulla autoliikenne ja tuleva raitioliikenne kulkevat omilla kaistoillaan ja Lielahdenkadulla saadaankin nyt käyttöön raitiotien katusuunnitelman mukaiset liikennejärjestelyt. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee käyttöön uusia ylityspaikkoja. Jalankulku ja pyöräväylät sijaitsevat Lielahdenkadun molemmin puolin. Jalankulku- ja pyöräväyliä erottelevat betonikiviraidat asennetaan ensi kesänä.

”Näiden kolmen kadun osalta liikennejärjestelyt ovat siis nyt pitkälti valmiina tulevaa raitioliikennettä varten”, Erkka Selonen tiivistää.

Raitiotien pysäkkialueet pidetään toistaiseksi vielä aidattuina työmaa-alueina eikä niillä ole talvikunnossapitoa. Myös Lielahdenkadun viherrataosuuden päät aidataan.

Halkoniemenkadulla katurakennustyöt ja raitiotien rakentaminen jatkuvat vielä ensi vuonna. Alueella tullaan lähiaikoina lisäämään pysäköintiopasteita liikekeskuksessa asioivia varten. Pyhällönpuiston päätepysäkillä työt ovat jo pitkällä, ja myös raitiovaunukuljettajien taukotila on talorakennustöiden osalta loppuvaiheessa.

Katualueita ja kunnallistekniikkaa uusittu – uusia katupuita ja viheralueita kaikille kaduille

Raitiotien rakentaminen Niemenrannassa ja Lentävänniemessä alkoi puolitoista vuotta sitten, maaliskuussa 2022.

”Raitiotien rakentamisen yhteydessä olemme uusineet kaikilla raitiotiekaduilla kunnallistekniikkaa ja rakentaneet poikittaisia putkilinjoja ja suojaputkituksia. Lisäksi autoliikenteen ajoratoja sekä jalankulku- ja pyöräväyliä on suurelta osin uusittu”, Erkka Selonen toteaa.

Niemanrannanaukiolla on uutta yhteistä kaupunkitilaa. Kuva: Liina Rahja/Raitiotieallianssi

Katupinnoille on tehty uusia kivettyjä osuuksia ja esimerkiksi Niemenrannanaukiolle on toteutettu uutta yhteistä kaupunkitilaa alueen asukkaille. Kaikille kaduille on rakennettu uusia viheralueita ja istutettu runsaasti uusia katupuita. Lielahdenkadun nurmirataosuus tuo myös alueelle uutta viherrakennetta. Nyt valmistuvien katujen raitiopysäkkien (Niemenranta ja Lentävänniemi) yhteyteen tulee pyöräpysäköintiä.
Federleynkadun, Kehyskadun ja Lielahdenkadun raitiotien pituus noin puolitoista kilometriä. Osuudelle on rakennettu rataan liittyviä teknisiä järjestelmiä sekä asennettu sähköratapylväät ja ajojohtimet. Sähköratatyöt alueella jatkuvat vielä loppuvuoden ajan.

Päivitetty klo 12.00: Lielahdenkadun jalankulku-ja pyöräväylät käytössä eroteltuna.