Kaupunginhallitus esittää Tampereen raitiotien jatkamista länteen

Tampereen raitiotien keskustasta länteen päin suuntautuvan osan 2 rakentamiseen liittyvä päätöksenteko etenee. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 28.9.2020 esittää valtuustolle, että raitiotien osa 2 Pyynikintori–Lentävänniemi rakennetaan. Tavoitteena on, että Tampereen kaupunginvaltuuston päättää osan 2 rakentamisesta 19.10.2020.

Raitiotien läntinen jatke on suunniteltu kulkemaan toteutusosalla 2 A Pyynikintorilta Pirkankatua, Sepänkatua pääradan yli ja edelleen Paasikivenkatua Santalahden uudistuvalle asuinalueelle. Seuraavalla toteutusosuudella 2B raitiotie ylittäisi sillalla Paasikiventien ja kulkisi Näsisaaren kautta Hiedanrantaa ja siitä edelleen Niemenrannan alueen läpi Lentävänniemeen.

Toteutusosa 2A Pyynikintorilta Santalahteen on valtuuston investointipäätöksen jälkeen tilattavissa Raitiotieallianssilta, jolla on valmius aloittaa työ jo tämän vuoden puolella. Rakentamispäätökseen liittyy varsinaisen raitiotieinfran rakentamisen tilaavan Tampereen Raitiotie Oy:n lisälainatarpeen takaus.

Osuus 2B Santalahti–Lentävänniemi on tilattavissa, kun Hiedanrannan järvitäytön vesilupa on lainvoimainen. Osuus 2B tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi, jos järvitäyttöön tulee olennaisia muutoksia.

Tampereen keskustasta länteen suuntautuvan osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi raitiotieinfran rakentamisen Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannus on 84,9 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut tuoreessa Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa tukemaan osan 2 raitiotieninfran rakentamiskustannuksia 30 prosentilla enintään 80 miljoonan euron kustannuksiin asti.

Kaupunki tilaa Raitiotieallianssilta osaan 2 kohdistuvilla erillisillä tilauksilla 26,2 miljoonalla eurolla raitiotien toteutukseen liittyvinä hankkeina rinnakkaista kadun rakentamista. Osalla 1 muun muassa Hämeenkatu päätettiin rakentaa seinästä seinään valmiiksi raitiotieradan rinnakkaishankkeena, mikä nopeutti katutöitä keskustassa.

Kaupungin rinnakkaishankkeita osalla 2 ovat muun muassa uuden tai levennettävän jalkakäytävän ja pyörätien toteuttaminen Pirkankadulle, Sepänkadulle, Sepänkadun sillalle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle, katurakentamista raitiotien rakentamisen edellyttämältä laajemmalta alueelta Pirkankadulla ja Paasikivenkadulla sekä hulevesiviemäröintiä ja tukimuureja. Santalahden ylikulkukäytävä on uusittava. Paasikiventien siirrosta ja Rosenlewin alikulkusillan parantamisesta syntyy kustannuksia.

Toteutusosan 2B Santalahti–Lentävänniemi osalta nyt tehtävä rakentamispäätös ei sido kaupunkia, vaan siitä tehdään erillinen tilaus.

Rakentaminen suunnitelman mukaan

Raitiotieallianssi on valmistellut raitiotien osalle 2 Pyynikintorilta Lentävänniemeen toteutussuunnitelman, joka sisältää radan teknisen suunnitelman ja muuta selvitysaineistoa. Rakenteilla olevaa raitiotien osuutta (Hervanta–Tays–Pyynikintori) varten tehtyä vaikutusten arviointia on päivitetty ja täydennetty kakkososan päätöksentekoa varten. Lielahden Enqvistinkadun ratahaara on lisämahdollisuus, josta päätetään erikseen.

Raitiotie Pyynikintorilta Lentävänniemeen sisältää raitiotien kaksoisraidetta 6 633 metriä, yhdeksän raitiovaunupysäkkiä ja Näsisaaren pysäkkivaraukset, 17 ratavaihdetta, neljä raitiotien sähkönsyöttöasemaa, seitsemän uutta siltaa, kaksi muokattavaa siltaa ja seitsemän merkittävää tukimuuria ja kaksi tukimuurikaukaloa.

Päätösaineistossa on mukana raitiotien osan 2 toteutussuunnitelmasta ja vaikutusten arvioinnin aineistosta elokuussa saadut lausunnot. Allianssimalliin kuuluu kannustinjärjestelmä, jossa mm. sovitaan periaatteet, miten mahdollinen tavoitekustannuksen alituksen tai ylityksen kustannukset jaetaan tilaajan ja palveluntuottajien kesken. Elokuun tilanteen mukaan osan 1 tavoitekustannus ennustetaan alittuvan noin 8,8 prosenttia, ja osan 2 raitiotiekatujen rinnakkaishankkeisiin vuonna 2016 arvioidun summan riittävän.

Keskustori–Lentävänniemi 20 minuuttia

Raitiotielinjaa Hervannasta Lentävänniemeen liikennöidään lähtökohtaisesti 7,5 minuutin vuorovälillä. Matka-ajan Lentävänniemestä Keskustorille on arvioitu olevan raitiovaunulla noin 20 minuuttia. Hervannan ja Lentävänniemen sekä Taysin ja Sorin aukion välisillä raitiolinjoilla on yhteensä neljä yhteistä raitiovaunupysäkkiä Hämeenkadun itäpäässä ja Itsenäisyydenkadulla.

Osalla 2 raitiotieliikenne on tavoitteena aloittaa Santalahteen vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024. Siihen liittyvä joukkoliikenteen linjasto on tarkoitus suunnitella tarkemmin osan 1 tapaan raitiotien osan 2 rakentamisvaiheessa. Lännen suunnan liikenteeseen Lentävänniemeen asti liikennöitäessä tarvitaan viisi uutta raitiovaunua lisää.

Raitiotien ensimmäisillä valmistuneilla rataosuuksilla on aloitettu testiliikenne, ja ensimmäinen valmis raitiovaunu tilatuista 19 vaunusta on jo Tampereella. Keväällä 2021 kokeillaan jo liikennettä matkustajien kanssa. Elokuussa 2021 aloitetaan raitiovaunuliikenne osana uuttaa joukkoliikennejärjestelmää.

Tampereen kaupungin tiedote