Kevään aikana kulkumuutoksia Pirkankadulla raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamistöistä

Raitiotieallianssi rakentaa raitiotien sähkönsyöttöasemaa Pirkankadulla Mirkka Rekolan puistossa, Pirkankadun ja Ilomäentien liittymäkohdassa. Töistä aiheutuu kevään aikana kulkumuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Viikolla 6 (4.-8.2.) sähkönsyöttöaseman työmaalla tehdään elementtiasennuksia valmistelevia töitä ja materiaalitoimituksia. Töistä voi aiheutua ajoittain hetkellisiä katkoja Pirkankadun eteläpuolella kulkeville jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kulku työmaan ohi varmistetaan liikenteenohjaajien avulla.

Maanantaina 11.2. (vko 7) klo 6-18 työmaalle tuodaan sähkönsyöttöaseman elementtejä, ja tällöin Pirkankadun eteläpuolen jalankulkureitti Ilomäenkadun ja Kisakentänkadun väliseltä osuudelta on katkaistu noin 50 metrin matkalta. Elementtejä nostetaan työmaalle kuorma-autosta jalkakäytävältä, joka suljetaan töiden ajaksi. Jalankulkijat ohjataan maanantain ajan kiertoreitille Pirkankadun pohjoispuolen jalkakäytävälle. Alueella on opasteet ja tarvittaessa käytetään myös liikenteenohjaajia. Reitti kulkee Pirkankadun ja Sepänkadun yli valo-ohjattujen suojateiden kautta. Toinen kiertomahdollisuus on Santalahdenkadun ja Ammattikoulunkadun kautta.

Sähkönsyöttöaseman lähistöllä on ajoittain työmaaliikennettä koko kevään ajan. Kuljetukset ja liikenne työmaalle hoidetaan Pirkankadun puolelta ja ne tehdään kuorma-autoilla tai peräkärryillä. Elementtiasennusten aikana työmaa-alueella on käytössä myös nosturikuorma-auto. Työmaaliikenteen vuoksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku työmaan ohi varmistetaan liikenteenohjaajien avulla. Kulkemiseen voi tulla ajoittain hetkellisiä katkoja.

Pirkankadulla muutoksia kulkureitteihin kevään aikana, erityisesti 11.2.
Pirkankadulla muutoksia kulkureitteihin kevään aikana, erityisesti 11.2.

 

Päivitetty opastekuva 6.2.2019