Läntisen raitiotieosuuden suunnitelmista voi antaa palautetta

Raitiotien Tampereen keskustasta länteen suuntautuvan osan 2 Pyynikintori–Lentävänniemi valmisteluaineistosta voi antaa palautetta 28.8. kello 12 saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi 10.8.2020 toteutussuunnitelman ja vaikutusten arvioinnin yhteenvetoaineistot lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään keskeisiltä viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä. Kuntalaiset ja muut tahot voivat antaa palautetta aineistosta sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkosivuilla osoitteessa tampere.fi/raitiotie

Valtuustolle on tarkoitus esitellä iltakoulussa 7.9.2020 raitiotien osan 2 koko päätöksentekoaineisto, jossa on mukana nyt julkaistun valmisteluaineiston lisäksi muun muassa kustannustiedot ja saadut lausunnot. Kaupunginhallitus on asettanut tavoitteeksi päätöksenteon viimeistään lokakuussa 2020, mikä mahdollistaisi työn aloittamisen jo tämän vuoden puolella. Syksyn aikataulussa on kakkososan rakentamispäätöksen lisäksi päätös Seuturatikan aluevarauksista.

Raitiotien osan 1 suunnittelusta ja rakentamisesta vastannut Raitiotieallianssi on tehnyt osan 2 toteutussuunnitelman. Raitiotien osan 2 toteutukseen liittyy mahdollisuus rakentaa Enqvistinkadun osuus Lielahdessa.

Raitiotien ensimmäisen vaiheen liikennöinti alkaa elokuussa 2021. Mikäli osan 2 rakentaminen alkaa ensi talvena, raitioliikenne Pyynikintorilta Santalahteen voisi alkaa vuonna 2023 ja Lentävänniemeen vuonna 2024.

Raitiotien vaikutusten arviointia on päivitetty osan 2 kannalta. Vaikutusarvioinnin mukaan läntinen raitiotieosuus parantaisi koko Pispalan kannaksen liikenteellistä toimivuutta. Myös rakentamisen aikaisia haittoja ja niiden lieventämistä käsitellään vaikutusten arvioinnissa.

Vaikutuksia on arvioitu ihmisten, talouden, yhdyskuntarakenteen, yritysten, työllisyyden, ilmaston ja ympäristön kannalta. Raitiotiellä on arvioitu olevan myönteisiä vaikutuksia koko kaupungin elinvoimaan, vetovoimaan ja imagoon.

Uutta rataa 6 663 metriä

 

Toteutussuunnitelma sisältää radan teknisen suunnittelun ja muuta selvitysaineistoa. Rata on tarkoitus rakentaa kaksiraiteisena Pyynikintorin kohdalta Pirkankadulta Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen. Raitiotien osan 2 pituus on yhteensä 6 633 metriä. Osuudelle rakennetaan 8 raitiotiepysäkkiparia ja 1 keskilaituripysäkki.

Raitiotiejärjestelmä suunnitellaan käyttäjilleen mahdollisimman turvalliseksi ja esteettömäksi. Aina kun mahdollista, raitiotie kulkee omalla kaistallaan, jossa ei ole muuta liikennettä. Raitiovaunulla on liittymissä liikennevaloetuudet.

Vaunujen pituus on 37 metriä. Vaunujen koon mahdollinen kasvattaminen on huomioitu, ja pysäkkilaiturien pituus on 47 metriä. Raideleveys on 1,435 metriä. Raitiotie on sähköistetty koko matkaltaan.

Nurmiraidetta on tulossa 2296 metriä (Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lielahdenkadulla), sepeliraidetta1760 metriä (Paasikivenkadulla ja siltaosuuksilla), kiintoraidetta sekaliikennekaistalla 1579 metriä (Niemenrannassa Federleynkadulla ja Kehyskadulla) ja kiintoraidetta omalla erillisellä väylällä 1067metriä (Sepänkadulla, Rantatiellä, Hiedanrannassa).

Tampereen raitiotien toteutusosa 2 sisältää rakennustyön vaatimat liikennejärjestelyt, johtosiirrot, maarakennustyöt, muutokset katujärjestelyihin, raitiotien alus- ja päällysrakenteet, sillat ja muut taitorakenteet sekä raitiotien infraan liittyvät tekniset järjestelmät.

Osalle 2 rakennetaan seitsemän uutta siltaa, lisäksi yhtä nykyistä siltaa muokataan raitiotien tarpeisiin. Siltojen yhteenlaskettu pituus on 454 metriä. Työhön kuuluu seitsemän tukimuurin ja kahden tukimuurikaukalon rakentaminen. Osalle tulee 17 vaihdetta ja 4 sähkönsyöttöasemaa.

Rinnakkainen katurakentaminen

 

Raitiotien rakentamisen yhteydessä rakennetaan katuja, parannetaan kiinteistöjen hulevesijärjestelmiä, uusitaan katuvalaistusta ja kaapeloidaan kaupungin tietoliikenneverkkoja. Lisäksi uusitaan kaupungin jätevesi- ja vesijohtoverkostoa sekä kaukolämpöverkostoa.

Katutilan ahtauden vuoksi Santalahdessa joudutaan siirtämään valtatietä 12 eli Paasikiventietä, jotta raitiotie ja ajoneuvoliikenne saadaan erillisille kaistoilleen Rantatiellä. Tämä siirtotyö kuuluu Raitiotieallianssin työsisältöön.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä parannetaan seudullista pyöräilyn reittiä sekä jalankulkuyhteyksiä. Santalahteen rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilysilta. Pirkankatu perusparannetaan Sepänkadun ja Santalahdentien välillä.

Nykyiset katupuut pyritään säilyttämään ja puuston poistoa työskentelyalueilla vältetään. Raitiotien rakentamisen takia kaadettavat puut korvataan kaupungin toimesta.

 

Suunnitelmat ja selvitykset

Tampereen kaupungin tiedote