Liisanpuiston sähkönsyöttöaseman rakentamisesta uusia liikennejärjestelyjä

Liisanpuiston sähkönsyöttöaseman rakentaminen tuo uusia liikennejärjestelyjä Liisanpuistoon ja Kaupinkadulle viikolta 31 alkaen :

– Työmaa-alue sijaitsee pysäköintialueella, ja tästä johtuen osa parkkialueen parkkipaikoista sekä idän puoleinen liittymä parkkialueelle jouduttaneen poistamaan käytöstä rakentamisen ajaksi.
– Jalankulkureitit ja suojateiden paikat muuttuvat (kuva).
– Kaupinkadun länsipuolella Liisankadun ja Liisanpuiston välillä pysäköinti kielletään kaapelireittien tekemisen ajaksi.

 

Kaupinkadulla muutoksia jalankulkuun ja pysäköintiin viikolta 31 alkaen
Kaupinkadulla muutoksia jalankulkuun ja pysäköintiin viikolta 31 alkaen