Maaliskuussa jatketaan ratainfran koeajoja – osalla 2 Sepänkadun raitiotietyöt alkavat

Raitiotien rakentamistöitä jatketaan maaliskuussa osalla 1 Hatanpään valtatiellä. Raitiotien länsiosalla eli osalla 2 työt jatkuvat suunnitellusti Pirkankadulla, Paasikivenkadulla, Rantatiellä ja Paasikiventien alueella. Sepänkadun raitiotien rakentaminen alkaa maaliskuun puolivälissä Pirkankatu–Satakunnankatu-osuudella.

Maaliskuussa jatketaan myös raitiotien ratainfran testaamista ja Ratikan koeajoja Etelä-Hervannassa Insinöörinkadulta Hervantajärvelle sekä Kalevassa Teiskontieltä yliopistosairaala Taysin haaralle. Näiden alueiden ensimmäisten koeajojen aikana liikennettä turvataan liikenteenohjaajien avulla. Muilla rataosilla Ratikka liikkuu jo koulutus- ja testiajoissa, jotka jatkuvat elokuuhun eli liikennöinnin aloitukseen asti.

Ratikka on jo tuttu näky keskustassa. Maaliskuussa koeajot laajenevat Taysin alueelle ja Etelä-Hervantaan

Tampereen raitiotien osa 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) etenee edelleen aikataulussa. Projektiaikaa on kulunut 78 prosenttia ja hankkeesta on valmiina 92 prosenttia, Hatanpään valtatien työt mukaan lukien. Hatanpään valtatien raitiotietyöt tulevat tämänhetkisen arvion mukaan valmistumaan etuajassa ja liikenne koko raitiotien osalla 1 voidaan aloittaa 9. elokuuta. Alkuperäinen arvio Hatanpään raitiotietöiden valmistumiselle oli vuoden 2021 loppuun mennessä. Katurakennustöitä Hatanpään valtatiellä jatketaan vielä syksyllä muutamassa kohdassa ja nekin valmistuvat tämän vuoden aikana. Raitiotien osan 2A (Pyynikintori-Santalahti) projektiaikaa on nyt kulunut 10 prosenttia ja töistä on valmiina 7 prosenttia. Raitiotien rakentamisen ja sen kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Hämeenkadun katurakentaminen on keskitalven tauolla ja jatkuu keväällä pääasiassa Keskustorin alueella.

Koeajojen lisäksi raitiotiellä liikkuu säännöllisesti myös kunnossapitokalustoa. Raitiotien myötä liikenneympäristö on muuttunut ja Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt kannattaa opetella nyt. Esimerkiksi liikennevalojen toiminta ja raitiotien ylityspaikkojen ja suojateiden erot löytyvät Tampereen Ratikan sivuilta.

Koronavirus ei ole edelleenkään vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen. Virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan tarkasti ja hankkeen koronavirusohjeita päivitetään niiden mukaisesti.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa.

Raitiotietyöt alueittain

KESKUSTA

Pyynikintorilla jatketaan raitiotien taidepysäkin katosasennuksia.

Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun risteyksessä tehdään ajoradan nupukivien ja pysäkkitaskujen saumauksia valmiiksi sääsuojassa. Töiden vuoksiHämeenkadun ylittävä suojatie Koskipuistossa poistuu käytöstä viikolla 9 ja tilalle tulee parin viikon kuluttua raitiotien ylityspaikka, eli suojatie tältä kohdalta poistuu lopullisesti. Lähin valo-ohjattu suojatie sijaitsee Pellavatehtaankadun liittymässä.

Tampereen Raitiotie Oy ja JCDecaux asentavat Hämeenkadun raitiopysäkkien katoksia maaliskuun alkupuolella

Itsenäisyydenkadulla Attilan rakennuksen tukimuurin korjaustyöt jatkuvat sääsuojassa. Töiden vuoksi jalankulku on ohjattu pohjoispuolen pysäkkialueen ja kadun pohjoispuolen kautta.

Pyynikintorin raitiopysäkin taidekatos
HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä jatketaan ajojohdinasennuksia. Viikkojen 9 ja 10 aikana asennustöitä tehdään Hatanpän valtatiellä Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä, pääsääntöisesti yötöinä. Ajojohdintöiden aikana liikennettä voidaan hetkellisesti joutua pysäyttämään ja tarvittaessa käytetään liikenteenohjaajia. Töitä tehdään nostokorista, joka liikkuu ajoittain kiinteistöjen lähellä. Hatanpään valtatien jalankulkuväylää joudutaan töiden aikana ajoittain sulkemaan, ja kulku ohjataan muuta kautta.

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu-osuudella Hämeenkadun liittymäalueen suojatietä on töiden vuoksi hieman muokattu. Korttelin länsipuolella on talveksi asfaltoitu väliaikainen jalkakäytävä. Maaliskuun lopulla tullaan tekemään runsaasti liikennejärjestelyjä, jotta bussiliikenne etelän suuntaan voidaan pääsiäisen jälkeen siirtää takaisin Hämeenkatu-Suvantokatu-osuudelle.

Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu-osuudella tehdään Otavalan tunnelin vesieristystöitä sääsuojassa. Kadun rakennekerrosten uusiminen jalkakäytävän alueella kiinteistön vieressä on valmistumassamaaliskuun aikana. Jalankulku Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä Hatanpään valtatien länsipuolella on vielä toistaiseksi ohjattu kadun keskiosalle, uusien raitiotiekiskojen päälle. Liikennejärjestelyt muuttuvat varsinaisen jalkakäytävän alueelle maaliskuun aikana.

Suvantokatu–Vuolteenkatu-alueella Suvantokadun hulevesilinja on rakennettu ja käynnissä ovat täyttötyöt. Lisäksi tehdään kaapeliputkituksia Suvantokadun ali. Vuolteenkadun hulevesilinja on myös saatu valmiiksi ja liikenne liittymässä on palautettu lähes ennalleen. Molempien katujen liittymissä tehdään liikennevalojen ja portaalien asennustöitä maaliskuun aikana. Liikennevalojen tullessa käyttöön kiertoliittymät risteyksistä poistuvat kevään kuluessa.

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie -korttelissa linja-autoaseman edustalle rakennetulla sähkönsyöttöasemalla on saatu valmiiksi sisäosien viimeistelytyöt.

Tampereen kaupunki aloittaa koronarokotukset Ratinassa Tampereen stadionin liikuntasaleissa 8. maaliskuuta. Ratinaan kulkevien on hyvä huomioida Hatanpään valtatien alueen liikennejärjestelyt ja varautua myös ruuhkiin alueella.

Kovasta talvesta huolimatta työt Hatanpään valtatiellä ovat edenneet suunnitellusti
KALEVA

Tekunkadun, Kuntokadun ja Lääkärintien alueella tehdään ratainfran koeajoja maaliskuun puolivälistä alkaen noin kahden viikon ajan. Liikennettä alueella ohjataan aluksi liikenteenohjaajien avulla.

Koeajot laajenevat maaliskuun puolivälissä Taysin alueelle
HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylällä on Turtolan kohdalla sijaitsevaan tukimuuriin tulossa vielä suoja-aidan korotus kevään aikana. Tarvittaessa tehdään ajojohtimien säätöä, muilta osin raitiotietyöt ovat valmiit.

Koulutusajoja on tehty läpi talven muun muassa Hervannan valtaväylällä
HERVANTA

Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella ajojohtimien asennus on valmistunut ja alueella aloitetaan ratainfran koeajot maaliskuun puolivälissä. Liikennettä ohjataan mm. tonttiliittymissä aluksi liikenteenohjaajien avulla.

Hervannassa Ratikka liikkuu jo lähes päivittäin
SANTALAHTI

Sepänkadulla valmistellaan tulevia raitiotie- ja siltatöitä ja kaadetaan maaliskuun alussa puita Sepänkadun itäpuolella ja Paasikivenkadun puolella radan läheisyydessä. Lisäksi rakennetaan työmaateitä ja -alueita tulevia siltatöitä varten. Töiden vuoksi pysäköintialue Sepänkadun itäpuolelta poistuu. Porrasyhteys ja luiska Sepänkadun ja kankurinkadun välillä poistuvat myös käytöstä.

Sepänkadun raitiotietyöt alkavat viikolla 11 Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella, ja töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä alueelle. Viikolla 11 aloitetaan Sepänkadun itäpuolella, Pirkankatu–Satakunnankatu-välillä, hulevesilinjan rakentaminen ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt. Töiden vuoksi autoliikenne siirtyy kadun länsireunaan siten, että kumpaankin suuntaan on yksi ajokaista. Jalankulku tällä välillä ohjataan kadun länsireunaa pitkin ja pyöräily opastetaan kiertoreitille mm. Pirkankadun pohjoispuolta Tipotielle ja Satakunnankadulle. Kiinteistöille pääsy ja huoltoajo Sepänkadulla varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun raitiotietöitä jatketaan myöhemmin keväällä siten, että Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan toukokuun alkupuolella. Silloin aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen. Myös Pirkankatu-Satakunnankatu-osuus suljetaan toukokuun alussa.

Sepänkadulla aloitetaan maaliskuun puolivälissä raitiotietöitä Pirkankatu-Satakunnankatu-välillä. Työt alkavat kadun itäreunasta vesihuoltotöillä ja johto-ja putkisiirroilla,

Paasikivenkadulla jatkuvat maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Maaliskuun alussa Paasikivenkadulla on puiden kaatoa rautatiealueen läheisyydessä. Alueelle rakennetaan työmaateitä. Rautatiealueella on aloitettu Sepänkadun sillan purkua valmistelevia sähköratatöitä, joita tehdään maaliskuun ajan pääosin yöaikaan.

Paasikiventiellä jatkuu uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Entinen puinen ylikulkukäytävä on siirretty väliaikaiseksi kulkutieksi Paasikiventien yli rakentamisen ajaksi. Siltatyöt kestävät vuoden loppupuolelle. Bussipysäkki Venesatama (1009) keskustan suuntaan poistui käytöstä maaliskuun alussa, sillä Paasikiventien töiden edetessä työmaa-alue muuttuu ja maaliskuun aikana autoliikennettä siirretään Paasikiventien keskialueelle.

Rantatiellä jatkuu Santalahden tukimuurin rakentaminen risteyssillan länsipuolella sekä Santalahden pysäkin tukimuurin rakentaminenTikkutehtaanrinteen risteyksen länsipuolella. Kadulla on useassa kohdassa käynnissä johtosiirtotyöt, rata-alueen massanvaihto sekä kaapeliputkitukset.

Tukimuurityömaa Santalahdessa

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, jatkuvat johtosiirrot. Viikolla 10 Pirkankadulla tehdään liikennejärjestelyjä ja työalue muuttuu kadun keskiosalle. Santalahdentieltä Pirkankadulle kääntymisessä saattaa olla maaliskuun aikana rajoituksia. Pirkankadun alueella on työnaikaiset kaistajärjestelyt.